Projektledare: Deltagare: Ansvariga lärare: Coach:

Full text

(1)

GREEN DECLARED

För att det behöver bli mer lönsamt att transportera och producera mat miljövänligt.

Det är lätt att bli förvirrad av alla de hundratals 

miljömärkningar som finns idag, man vet varken var man  hittar dem ,vad som skiljer dem åt eller vilka olika 

standarder de går ifrån. 

GREEN DECLARED är ett nytänkande allt‐i‐ett koncept   inom miljömärkning som ger dig mer trygghet i ditt köp  och som även är lätt och smidigt att hitta i din affär.  

När du köper en vara som är märkt med Green Declared logotypen så vet du att den har både producerats och  transporterats på ett miljömedvetet sätt.

Men det som skiljer Green Declared från de andra  miljömärkningarna är att det dessutom finns en 

informationsförteckning på produkten. Detta gör att du  snabbt och enkelt kan se värden som visar  mer exakt hur  miljövänlig den är. För två varor som båda kan ha klarat  av det som krävs för att bära loggan kan fortfarande skilja  väldigt mycket åt i utsläpp. Med hjälp av denna 

information så kan du jämföra varor sinsemellan med all  information du behöver för att fatta ditt beslut.

Det som är essensen med Green Declared är att vi 

igenom samarbete med mataffärerna tydligt ska utmärka  Green Declared‐områden inuti butiken där man samlar  de märkta varorna. 

Dessa varor får extra uppmärksamhet och värde, 

något som gör att alla matföretag kommer sträva efter att  vara mer miljövänliga. 

Något som gör att alla kommer vilja vara Green Declared.

(2)

Projektledare: Felix Åkerbrand

Deltagare: Årskurs 3  Industridesign,  Designgymnasiet

Ansvariga lärare: Rickard Barrefelt, Daniel  Franzén

Coach: Anna‐Karin Gray

Medverkande

Designprocess s.1,2

Arbetsuppgifter s.3

Krav specifikation s.4

Marknadsundersökning s5

Green Declared‐område s.6

Informationsförteckning s.7

Green Declared Butik s.8

Green Declared Avdelning s.9

Green Declared Vara s.10

(3)

• Första Gruppindelningen: 

Motivation att få oss att tänka  miljövänligt, 

personlig transport, 

information om hur man reser snabbt  och miljövänligt,

frakt av gods,cykeltransport,

energiutvinning av vägar, kollektivtrafiken, 

slippa transport, Vattentransport,

laddningsstationer till el‐bil eller el‐cykel.

Samma dag som vi blev tilldelade 

uppgiften började vi i klassen brainstorma tillsammans. 

Vi tog upp vilka transportmedel som  redan finns, försökte hitta positiva och  negativa aspekter och utveckla dessa. 

Klassen delades sen in i mindre grupper,  så att alla lättare skulle kunna känna sig  delaktiga.

Sedan fick vi välja någon av de olika  områdena inom transport och ta reda på  mer om, samt göra en marknadsanalys.

När det här var gjort samlades vi nästa  lektionstillfälle och började jobba i våra  olika grupper. Varje grupp jobbade med  sin idé och skapade en presentation som  de höll för klassen, lärarna och vår coach.

Designprocessen börjar

(4)

Design processen

Efter alla hade hållt sina presentationer  så hade vi en röstning för vilket koncept  vi skulle jobba vidare med.

Klassen röstade fram ett bidrag som vi  alla skulle jobba vidare med och utveckla  tillsammans. Bilderna till vänster visar  bidraget som till slut valdes, vilket är den  idén vi alla skulle utveckla tillsammans.

Genast började vi lyfta fram de positiva 

och negativa sakerna i det vinnande 

bidraget, för att se om man kunde göra 

på något annat sätt, om man kunde göra 

de bättre.

(5)

Arbetsuppgifter

Alla i klassen tilldelades olika grupper med  arbetsuppgifter och  då var arbetet igång!

Textgruppen

Ansvarade över det skriftliga arbetet.

3D modelleringsgruppen  Utvecklade 3D skisser.

Photoshop/Illustatorgruppen Framställde presentationsbilderna.

Marknandsundersökarna

Kontrollerade behov och efterfrågan på marknaden. 

Genomförde enkät undersökningar.

Idé/reesearch

Utvecklade det dåvarande grundkonceptet för att  förbättra. 

Fotogruppen 

Bidrog med bilder till presentation samt dokumentation  av design processen.

(6)

Krav Specifikation

HF: Huvudfunktion N: Nödvändigt Ö: Önskemål

Motivera Miljömedvetenhet HF

Hjälpa Hitta miljövänliga 

varor

N

Skapa Trygghet i 

miljömärket

N

Expandera Globalt Ö

Uttrycka  Efterfrågan Ö

(7)

Marknadsundersökning

Spelar de roll för dig hur miljövänligt  din vara producerats och 

transporterats?

Skulle det påverka ditt väl i  affären om du kunde se och  jämföra hur miljövänlig 

produktion och transport varit  för t ex Mjölk?

Skulle du vilja att det fans ett  område i butiken med 

märkta varor som  transporterats och 

producerats miljövänligt?

(8)

GREEN DECLARED-område

Konceptbild för hur ett Green Declared‐område skulle kunna se ut. Målet är att skapa en 

kontrast mellan de vanliga varorna och de som 

är Green Declared.

(9)

Informationsförteckning

Det som skiljer en Green Declared märkning från andra är att den även 

kommer med en informationsförteckning. 

Denna visar mer exakt hur kvalitén på  produktion/transport  har varit ur ett  miljövänligt perspektiv.

De två tabellerna visar detta genom två  mätningar. Under den finns det en 

sammanfattning för hur mycket Koldioxid  som släppts ut per kilojoule av din vara.

Siffrorna säger inte mycket till den som  inte är insatt, därför har vi med en 

standardjämförelse med mjölk. Detta för 

att du som konsument ska kunna relatera 

till ungefär hur mycket det sammanlagda 

värdet på denna vara är!

(10)

För att lansera Green Declared på ett  tydligt sätt och informera om vad det är  med detta märke som skiljer den från  andra , så ska vi ha planscher i butikerna  med mer ingående information. Dessa  planscher ska lära konsumenterna bland  annat mer om de värde vi använder för att  mäta koldioxidutsläppet. 

Mindre och mer kompakta broschyrer skall  även finnas tillgängliga för den som vill ta  med sig och läsa mer ingående när de har  lugn och ro.

GREEN DECLARED Butik

Texttexttexttexttexttexttexttext. 

Text text , tex text text text text text.. 

Texttexttexttexttexttexttexttext. 

Text text , tex text text text text text..Texttexttexttexttexttexttex ttext. Text text , tex text text text text text.. 

Texttexttexttex ttexttexttexttex t. Text text , tex text text text text text.. 

Texttexttexttex ttexttexttexttex t. Text text , tex text text text text

text..Texttextte xttexttexttextte xttext. Text text , tex text text text text text.. 

Texttexttexttexttexttexttexttext. 

Text text , tex text text text text text.. 

Texttexttexttexttexttexttexttext. 

Text text , tex text text text text text..Texttexttexttexttexttexttextt ext. Text text , tex text text text text text.. 

Texttexttexttexttexttexttexttex t. Text text , tex text text text text text.. 

Texttexttexttexttexttexttexttex t. Text text , tex text text text text

text..Texttexttexttexttexttextte xttext. Text text , tex text text text text text.. 

Om oss, för dig

Info

Texttexttexttexttexttexttexttext. Text  text , tex text text text text text.. 

Texttexttexttexttexttexttexttext. Text  text , tex text text text text

(11)

GREEN DECLARED Butik

En mycket viktig del av vårt koncept är att inte  bara göra ett märke som är mer pålitligt, men  även lättare att hitta i din butik.

Det är alldeles för svårt att hitta de 

miljömärkta varorna i mataffären. De är  utspridda över hela butiken och det enda  sättet att se dem är att gå igenom varje vara  för sig, och se ifall den bär ett av de 

hundratals olika miljömärkningar som finns  idag. 

Vår idé är att jobba tillsammans med butiker 

för att samla de varor som är Green Declared, 

och tydligt signalera var de finns någonstans.

(12)

Green Declared Avdelning

GREEN DECLARED Avdelning

(13)

GREEN DECLARED Vara

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :