1 160107 Avgift plusgiro 2016

Full text

(1)

Transinfo

1 160107 Avgift plusgiro 2016

1920 PlusGiro 600,00

6570 Bankkostnader 600,00

2 160127 Bingolotto

Korrigerad av ver nr 60

1920 PlusGiro 106,00

3320 BingoLotto 106,00

3 160128 Medlemsavigifter tom 2015-11-30

1920 PlusGiro 174,00

3900 Medlemsavgifter 174,00

4 160129 Studieförbundet ABF bidrag - 2782

1920 PlusGiro 540,00

3650 Studiebidrag ABF 540,00

5 160202 500 kuvert C5 Strålin

1920 PlusGiro 1 660,00

6110 Kontorsmateriel 1 660,00

6 160217 Medlemsavgifter till och med 2016-01-31

1920 PlusGiro 7 718,00

3900 Medlemsavgifter 7 718,00

7 160217 Bingolotto

1920 PlusGiro 160,00

3320 BingoLotto 160,00

8 160217 Medlemsavigift Neuroförbundet 2015

1920 PlusGiro 1 000,00

6390 Medlemsavgifter andra förbund (inkl. Neuroförbundet) 1 000,00

9 160217 Medlemstidningen Neuro 2015

1920 PlusGiro 9 205,00

6391 Övriga kostnader föreningsnytt 9 205,00

10 160303 Porto

1920 PlusGiro 1,50

6250 Porto 1,50

11 160308 Ingredienser till 2 smörgåstårtor

1920 PlusGiro 1 347,93

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 1 347,93

12 160309 Bidrag kommunen - avtalsföreningar handikapp

1920 PlusGiro 6 750,00

3987 Erhållna kommunala bidrag 6 750,00

13 160318 Medlemsavgifter t.o.m. Feb 2016

1920 PlusGiro 5 805,00

3900 Medlemsavgifter 5 805,00

14 160323 Bingolotto

1920 PlusGiro 249,00

3320 BingoLotto 249,00

15 160415 Kopior HSO

1920 PlusGiro 108,00

6110 Kontorsmateriel 108,00

16 160427 Bingolotto

1920 PlusGiro 132,00

3320 BingoLotto 132,00

17 160523 Porto

1920 PlusGiro 7,00

6250 Porto 7,00

18 160523 Utlägg dryck årsmöte

1920 PlusGiro 269,50

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 269,50

(2)

Transinfo

19 160523 Medlemsavgift HSO

1920 PlusGiro 600,00

6390 Medlemsavgifter andra förbund (inkl. Neuroförbundet) 600,00

20 160525 Medlemsavgifter t.o.m April 2016

1920 PlusGiro 3 300,00

3900 Medlemsavgifter 3 300,00

21 160601 Bingolotto

1920 PlusGiro 104,00

3320 BingoLotto 104,00

22 160603 Porto

1920 PlusGiro 1,50

6250 Porto 1,50

23 160613 Grillkväll 29/5 - Mat

1920 PlusGiro 63,00

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 63,00

24 160613 Grillkväll 29/5 - Dryck

1920 PlusGiro 468,50

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 468,50

25 160622 Bingolotto

1920 PlusGiro 264,00

3320 BingoLotto 264,00

26 160705 Studiebidrag ABF - 3083

1920 PlusGiro 300,00

3650 Studiebidrag ABF 300,00

27 160707 Medlemsavgifter 1/5 - 30/6

1920 PlusGiro 890,00

3900 Medlemsavgifter 890,00

28 160707 Grillkväll 29/5 - anmälningsavgifter deltagare

1920 PlusGiro 600,00

3710 Möten o sammankomster (intäckter) 600,00

29 160708 Grillkväll 29/5 - Mat

1920 PlusGiro 214,52

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 214,52

30 160708 Visma bokföringsprogram

1920 PlusGiro 1 620,00

5420 Programvaror 1 620,00

31 160720 Bingolotto

1920 PlusGiro 104,00

3320 BingoLotto 104,00

32 160803 Porto

1920 PlusGiro 1,50

6250 Porto 1,50

33 160816 Grillkväll 29/5 - Lokalhyra Gillberga

1920 PlusGiro 720,00

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 720,00

34 160824 Bingolotto

1920 PlusGiro 67,00

3320 BingoLotto 67,00

35 160912 Bidrag kommunen - avtalsföreningar handikapp

1920 PlusGiro 6 750,00

3987 Erhållna kommunala bidrag 6 750,00

36 160912 Lokalrådsavgift HSO

1920 PlusGiro 600,00

6390 Medlemsavgifter andra förbund (inkl. Neuroförbundet) 600,00

37 160916 Medlemsavgifter 1/7- 31/8 2016

1920 PlusGiro 200,00

3900 Medlemsavgifter 200,00

(3)

Transinfo

38 160928 Bingolotto

1920 PlusGiro 184,00

3320 BingoLotto 184,00

39 161010 Städdag - Räksmörgås 11/9

1920 PlusGiro 916,00

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 916,00

40 161010 Vinprovning 17/9 - Vin

1920 PlusGiro 2 033,00

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 2 033,00

41 161010 Vinprovning 17/9 - Mat

1920 PlusGiro 2 124,00

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 2 124,00

42 161018 Vinprovning 17/9 - anmälningsavgifter

1920 PlusGiro 3 500,00

3710 Möten o sammankomster (intäckter) 3 500,00

43 161018 Vinprovning 17/9 - Lotteriintäkter

1920 PlusGiro 800,00

3710 Möten o sammankomster (intäckter) 800,00

44 161031 Pubkväll 22/10 - Lotteriintäkter

1920 PlusGiro 340,00

3710 Möten o sammankomster (intäckter) 340,00

45 161031 Pubkväll 22/10 - Lotteripris - Chromecast

1920 PlusGiro 390,00

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 390,00

46 161031 Pubkväll 22/10 - Snacks

1920 PlusGiro 468,00

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 468,00

47 161031 Pubkväll 22/10 - Dryck

1920 PlusGiro 719,60

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 719,60

48 161031 MS gruppen

1920 PlusGiro 840,00

4110 MS gruppen - Möten och sammankomster (utgift) 840,00

49 161109 Bingolotto

1920 PlusGiro 212,00

3320 BingoLotto 212,00

50 161118 Lokalhyra - Allsalen 18/10

1920 PlusGiro 150,00

5010 Lokalhyra 150,00

51 161118 Pubkväll 22/10 - Lokalhyra

1920 PlusGiro 810,00

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 810,00

52 161206 Sålda Neuropins - Kjell

Korrigerad av ver nr 61

1920 PlusGiro 200,00

3540 Förs av Neuropins 200,00

53 161209 Julmiddag styrelsen - glögg

1920 PlusGiro 109,00

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 109,00

54 161209 Julmiddag styrelsen - Sallad

1920 PlusGiro 120,27

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 120,27

55 161209 Julmiddag styrelsen - Dryck

1920 PlusGiro 376,00

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 376,00

(4)

Transinfo

56 161209 Julmiddag styrelsen - Mat

1920 PlusGiro 643,20

4010 Möten o sammankomster (Inköp av varor och material) 643,20

57 161209 Medlemsavgift neuroförbundet

1920 PlusGiro 1 000,00

6390 Medlemsavgifter andra förbund (inkl. Neuroförbundet) 1 000,00

58 161209 Föreningsnytt

1920 PlusGiro 9 682,00

6391 Övriga kostnader föreningsnytt 9 682,00

59 161212 Medlemsavgifter 1/9 - 31/10

1920 PlusGiro 365,00

3900 Medlemsavgifter 365,00

60 161212 Felinmatning Bingolotto 106 ska vara 134

Korrigerar ver nr 2

1920 PlusGiro 28,00

3320 BingoLotto 28,00

61 161212 Felinmatning - Sålda Neuropins - Kjell

Korrigerar ver nr 52

1920 PlusGiro 400,00

3540 Förs av Neuropins 400,00

62 161230 Årets resultat

Korrigerad av ver nr 63

8999 Årets resultat 972,98

1920 PlusGiro 972,98

63 161230 Årets resultat - Rättelse- gjorde baklänges

Korrigerar ver nr 62

8999 Årets resultat 972,98

1920 PlusGiro 972,98

64 161230 Årets resultat

Korrigerad av ver nr 66

8999 Årets resultat 972,98

1920 PlusGiro 972,98

65 161230 Eget kapital

Korrigerad av ver nr 67

2010 Eget kapital 66 445,86

1920 PlusGiro 66 445,86

66 161230 Årets resultat - fel igen

Korrigerar ver nr 64

8999 Årets resultat 972,98

1920 PlusGiro 972,98

67 161230 Eget kapital - blev med kassan

Korrigerar ver nr 65

2010 Eget kapital 66 445,86

1920 PlusGiro 66 445,86

68 161230 Eget kapital

Korrigerad av ver nr 71

2010 Eget kapital 65 991,36

1920 PlusGiro 65 991,36

(5)

Transinfo

69 161230 Årets resultat

Korrigerad av ver nr 70

2019 Årets resultat 972,98

1920 PlusGiro 972,98

70 161230 Årets resultat - nollställer

Korrigerar ver nr 69

2019 Årets resultat 972,98

1920 PlusGiro 972,98

71 161230 Tar bort felaktigt eget kapital

Korrigerar ver nr 68

2010 Eget kapital 65 991,36

1920 PlusGiro 65 991,36

72 161230 Eget Kapital balansering

Korrigerad av ver nr 73

2010 Eget kapital 65 472,88

1920 PlusGiro 65 472,88

73 161230 Eget Kapital balansering - Inte så man gör ...

Korrigerar ver nr 72

2010 Eget kapital 65 472,88

1920 PlusGiro 65 472,88

74 161230 Ingående balans

Korrigerad av ver nr 75

2010 Eget kapital 65 018,38

2010 Eget kapital 65 018,38

75 161230 Ingående balans - Rättning

Korrigerar ver nr 74

2010 Eget kapital 65 018,38

2010 Eget kapital 65 018,38

76 161230 Årets reultat

8999 Årets resultat 972,98

2999 OBS-konto 972,98

Antal verifikat: 76

Antal transaktioner: 152 Omslutning: 611 778,84 611 778,84

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :