Tandvårdstaxa från den 15 januari 2021 Allmäntandvård och Nödvändig tandvård

Download (0)

Full text

(1)

Tandvårdstaxa från den 15 januari 2021 Allmäntandvård och Nödvändig tandvård

Åtgärd 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Allmän tandvård

Nödvändig tandvård

Referens pris

101 Basundersökning, tandläkare 920 1150 885

103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare 425 530 385

107 Omfattande undersökning, tandläkare 1 160 1 450 1 090

108 Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare 2 405 3 005 1 775

111 Basundersökning, tandhygienist 715 895 675

112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, tandhygienist 895 1 120 875

113 Akut eller annan undersökning, tandhygienist 295 370 285

114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, tandhygienist 595 745 535

121 Röntgenundersökning, en bild eller flera bilder av en tandposition 75 95 60

123 Röntgenundersökning, helstatus 875 1 095 835

124 Panoramaröntgenundersökning 605 755 540

125 Röntgenundersökning, extraoral 545 680 530

126 Röntgenundersökning, omfattande 1 075 1 345 1 020

127 Röntgenundersökning, delstatus 220 275 200

128 Röntgenundersökning, större delstatus 380 475 345

131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1 040 1 300 1 020

132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 315 1 645 1 310

133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1 610 2 015 1 605

134 Tomografiutredning, fyra kvadranter 1 905 2 380 1 900

141 Studiemodeller för behandlingsplanering 705 880 605

161 Salivsekretionsmätning 640 800 640

162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning Pris Pris 400

163 Biopsi 1 080 1 350 1 080

164 Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD) Pris Pris 610

Åtgärd 200. Sjukdomsförebyggande åtgärder Allmän

tandvård

Nödvändig tandvård

Referens pris

201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 460 575 440

204 Profylaxskena, per skena 1 030 1 290 830

205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 185 230 180

206 Fluorbehandling 370 465 360

207 Mekaniskt avlägsnande av supgragingival tandsten 305 380 285

208 Mekaniskt avlägsnande av supgragingival tandsten, omfattande 560 700 545

209 Mekaniskt avlägsnade av supgragingival tandsten, särskilt tidskrävande 885 1 105 840

Åtgärd 300. Sjukdomsbehandlande åtgärder Allmän

tandvård

Nödvändig tandvård

Referens pris

301 Sjukdoms - eller smärtbehandling, mindre omfattande 455 570 420

302 Sjukdoms - eller smärtbehandling 840 1 050 785

303 Sjukdoms - eller smärtbehandling, omfattande 1 300 1 625 1 160

304 Sjukdoms - eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 930 2 415 1 735

311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 475 595 440

(2)

312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 190 240 175

313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 100 1 375 1 100

314 Beteendemedicinsk behandling 505 630 505

321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 505 630 440

322 Stegvis exkavering 1 175 1 470 1 155

341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 565 705 545

342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 080 1 350 1 055

343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 690 2 115 1 595

362 Lustgassedering, per gång 915 1 145 850

Åtgärd 400. Kirurgiska åtgärder Allmän

tandvård

Nödvändig tandvård

Referens pris

401 Tanduttagning, en tand 1 165 1 455 1 055

402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 820 2 275 1 570

403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 240 300 190

404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 3 310 4 140 3 220

405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 670 5 840 4 300

406 Tanduttagning, övertalig tand 1 145 1 430 1 055

407 Övrig kirurgi eller plastik 2 185 2 730 2 125

408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 315 5 395 4 295

409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska

åtgärder, tilläggsåtgärd 1 585 1 980 1 575

Implantatkirurgiska åtgärder

420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd Pris Pris 2 900

421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 990 4 990 3 240

422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 605 2 005 1 555

423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 5 500 6 875 4 720

424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 825 2 280 1 745

425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 7 570 9 465 6 525 426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 415 3 020 2 330

427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 4 130 5 165 4 105

428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 4 990 6 240 4 960

429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 4 135 5 170 4 050

430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i

annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 570 1 965 1 560

431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller

implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 625 3 280 2 610

432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per

kvadrant, tilläggsåtgärd 1 985 2 480 1 945

435 Avlägsnande av ett implantat 1 155 1 445 1 055

436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 215 270 190

Parodontalkirurgiska åtgärder

* Vid av/återmontering av implantatstödd konstruktion debiteras åtgärd 893-896 ** Materialkostnad utöver standard tillkommer

446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd ** 1 870 2 340 1 870

447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd 1 260 1 575 1 260

448 Fritt bindvävnadstransplantat vid lambåoperation tilläggsåtgärd 770 965 770

451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 370 4 215 3 355

452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller

inom tandposition 3-3 4 660 5 825 4 635

453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit en

kvadrant eller inom tandposition 3-3 * 3 550 4 440 3 530

(3)

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 *

4 660 5 825 4 635

480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 345 430 335

Åtgärd 500. Rotbehandlingsåtgärder Allmän

tandvård

Nödvändig tandvård

Referens pris

501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 770 4 715 3 505

502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 520 5 650 4 225

503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 510 6 890 5 300

504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 030 7 540 5 780

520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 985 1 230 935

521 Akut trepanation och kavumextirpation 870 1 090 825

522 Komplicerad kanallokalisation 895 1 120 830

523 Stiftborttagning 1 245 1 555 1 210

541 Apikalkirurgisk behandling 3 945 4 930 3 775

542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 070 1 340 1 065

Åtgärd 600. Bettfysiologiska åtgärder Allmän

tandvård

Nödvändig tandvård

Referens pris

601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 795 4 745 3 615 602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 795 4 745 3 615

603 Reponeringsskena, per skena 5 810 7 265 5 750

604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 340 2 925 2 170

606 Motorisk aktivering 545 680 535

607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 805 1 005 770

Åtgärd 700. Reparativa åtgärder Allmän

tandvård

Nödvändig tandvård

Referens pris

701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 685 855 625

702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 070 1 340 990

703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 275 1 595 1 215

921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 600 1 215

704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 890 1 115 800

705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 310 1 640 1 175

706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 720 2 150 1 565

922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 600 1 565

707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 910 2 390 1 780

708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 595 745 565

Åtgärd 800. Protetiska åtgärder Allmän

tandvård

Nödvändig tandvård

Referens pris Tandstödd protetik

800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 600 8 250 5 910

801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 540 6 925 4 590 802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 500 4 375 3 240 803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 600 2 000 1 555 804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 730 3 415 2 250 805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 045 2 555 1 925 806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 610 4 515 3 515

807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 635 3 295 2 515

808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 3 540 4 425 3 450 809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 285 1 605 1 075

(4)

Reparation av tandstödd protetik

811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 635 795 595 812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 565 1 955 1 520

813 Broreparation med tandteknisk insats 4 950 6 190 4 620

814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 590 11 990 7 980

815 Sadelkrona 5 915 7 395 5 330

Avtagbar protetik (proteständer ingår i åtgärderna)

822 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 4 005 5 005 3 755 823 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 585 6 980 5 285

824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 12 275 15 345 11 200

825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona,

innerkrona eller attachments 14 320 17 900 12 675

826 Attachments, per styck Pris Pris 100

827 Hel underkäksprotes 9 920 12 400 9 510

828 Hel överkäksprotes 9 920 12 400 9 510

829 Immediatprotes, hel käke 8 060 10 075 7 120

Reparation av avtagbar protes

831 Justering av avtagbar protes 405 505 385

832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 380 1 725 1 285

833 Rebasering av protes 2 775 3 470 2 625

834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 120 2 650 2 000

835 Rebasering och lagning av protes 3 320 4 150 3 115

836 Komplicerad lagning av protes 4 375 5 470 3 900

837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av en ny del utförs vilken svetsas

till befintlig protes 7 285 9 105 6 735

839 Inmontering av förankringselement 3 195 3 995 3 065

Övriga åtgärder vid bettrehabilitering, behandling av käkkfunktionsstörning eller av bettavvikelse

845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 040 2 550 1 990

846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 495 6 870 4 540

847 Klammerplåt 4 105 5 130 4 065

848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 590 740 565 Implantatprotetiska åtgärder

850 Implantatstödd krona, en per käke 10 225 12 780 8 310

852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 8 380 10 475 6 445

853 Hängande led vid implantatstödd bro 2 735 3 420 2 250

854 Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 2 260 2 825 2 195

855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat Pris Pris 550 856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led 1 460 1 825 1 565

857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd

krona, per implantat Pris Pris 495

858 Distans inklusive distansskruv, per styck Pris Pris 1 295

859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck,

tilläggsåtgärd Pris Pris 1 105

861 Implantatstödd bro, i överkäke, på fyra implantat 37 785 47 230 32 535 862 Implantatstödd bro, i överkäke, på fem implantat 40 100 50 125 34 545 863 Implantatstödd bro, i överkäke, på sex eller fler implantat 42 900 53 625 36 095

865 Implantatstödd bro, i underkäke, på fyra eller fler implantat 36 225 45 280 31 470

871 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på två implantat, eller implantatstödd täckprotes, i

underkäke på implantat, oavsett antal implantat 18 280 22 850 17 805

872 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på tre implantat 20 605 25 755 20 070

873 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på fyra implantat eller fler 23 295 29 120 22 680

(5)

874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 580 5 725 4 495

875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 395 6 745 5 295

876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 195 8 995 7 055

877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 15 160 18 950 14 750

878 Förankringselement täckprotes, per styck Pris Pris 290

Reparation av implantatstödd protetik

881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 220 1 525 1 140

883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion, med tandteknisk insats 4 200 5 250 3 075 884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 7 900 9 875 7 535

888 Fästskruv/broskruv, per styck Pris Pris 185

889 Distansskruv, per styck Pris Pris 380

892 Läkdistans, per styck Pris Pris 340

893 Avmontering av implantatstödda konstruktoner på sammanlagt ett till tre implantat 1 100 1 375 1 100 894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 155 1 445 1 155 895 Avmontering av implantatstödda konstruktoner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 455 1 820 1 455 896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 565 1 955 1 565

Åtgärd 900. Tandreglering Allmän

tandvård

Nödvändig tandvård

Referens pris

900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 9 250 11 565 9 250

901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 6 månader till 1 år 13 880 17 350 13 880

902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 17 270 21 590 17 270

903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 20 345 25 430 20 345

904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 25 205 31 505 25 205

905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 19 580 24 475 19 580

906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 22 965 28 705 22 965

907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 26 350 32 940 26 350

908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 31 730 39 665 31 730

Tandregleringsåtgärder utanför försäkringen

900R Retentionskontroll 620 775 0

900SS Slutkontroll 1 190 1 490 0

900EA Enkel akutbehandling av retentionsapparat 710 890 0

900RA Komplicerad akutbehandling av retentionsapparat 1 340 1 675 0

Åtgärd Utbytesåtgärder Allmän

tandvård

Referens pris

921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 600 1 215 922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 600 1 565

925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro,

kirurgisk del/implantatoperation 8 495 4 590

926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro,

protetisk del/implantatförankrad krona 10 225 6 840

928

Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknats på.

Kirurgisk del/implantatoperation

8 495 2 250

929

Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknats på.

Protetisk del/implantatförankrad krona

10 225 4 590

940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro Enligt åtg.

900-908 11 430

941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknats på.

Enligt åtg.

900-908 6 840

(6)

Termkod Åtgärd Behandlingar utanför tandvårdsstödet Allmän tandvård

Nödvändig tandvård

INT INR Skriftligt intyg, allmäntandläkare 2 405/tim

INT INR2 Skriftligt intyg, specialisttandläkare 2 647/tim

8 80 Kostnad för tandtekniskt arbete/tandtekniskt material Pris

77S 96 Sömnapnéskena exklusive tandteknikerarbete 4 775 5 970

95 950 Övrig utredning och behandling/mertid. Tandsköterska 899/tim

95 960 Övrig utredning och behandling/mertid. Tandläkare 2 405/tim

95 961-1 Övrig utredning och behandling/mertid. Tandhygienist 1 083/tim

95 962-1 Övrig utredning och behandling/mertid. Specialisttandläkare 2 647/tim

96 963-1 Sederande farmaka, per behandlingstillfälle 860 1 075

96N 964 Narkos, eller intravenös sedering, per behandlingstillfälle 3 270

77 I 968 Idrottsskena och motsvarande, exklusive tandtekniskt arbete 865

JOUR Jourtillägg 50 % av

taxan

HYG HYG Munhygieniska hjälpmedel Pris

6T TKR Individuellt utformad temporär krona eller teknikerframställd krona/bro per led, första

kronan, exklusive tandteknisk faktura 485

6TB TBR Individuellt utformad temporär krona eller teknikerframställd krona/bro per led, ytterligare

kronor/led, exklusive tandteknisk faktura 220

B5890 Besöksavgift asylsökande 50

UB UB Uteblivande eller sent återbud 400

UB5 UB5 Uteblivande vuxen, asylsökande 50

UBE UBE Uteblivande asylbarn, ej debiterat 0

”Skuggtaxa” barntandvård, tillkommande åtgärder

26 50-1 Kariesslipning, per tand 685

21 21 Fissurförsegling, per tand 300

INSK INSK Inskolning 465

Avgifter för förlorad eller förstörd apparatur inom avgiftsfria tandvården

B0RTT Avtagbar tandställning eller mjuk bettskena 500

BORTB Hård bettskena 1 000

Besöksvgifter för patienter inom hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

B0STD Besöksavgift 300

B1STJ Besöksavgift under jourtid 450

B4STH Tilläggsavgift för hembesök 50

BREM Avgift för första besöket hos specialisttandl. efter remiss från allm.läkare/allm.tandläkare 0

Termkod Åtgärd Kosmetisk tandvård utanför försäkringen inkluderat 25 % momspåslag Allmän tandvård

95x 960x Övrig utredning och behandling/mertid. Tandläkare 3 005/tim

95x 962-1x Övrig utredning och behandling/mertid. Specialisttandläkare 3 309/tim

95x 961-1x Övrig utredning och behandling/mertid. Tandhygienist 1 354/tim

SMY 965-2 Fastsättning av tandsmycke 750

22Bx 969x Blekning av tänder, en käke 3 425

22B2x 9692x Blekning av tänder, båda käkarna 6 030

Protetik

8000 Permanent tandstödd krona, en per käke 8 250

8001 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 925

Tandreglering

9000 Tandreglering, aktiv behandling, högst 6 månader 11 565

(7)

9001 Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 6 månader till 1 år 17 350

9002 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 21 590

9003 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 till 2 år 25 430

9004 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 31 505

9005 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling högst 6 månader till 1 år 24 475

9006 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 28 705

9007 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 32 940

9008 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 39 660

(8)

8 Tandvårdstaxa 2021 – Allmäntandvård och nödvändig tandvård

Kostnadsförslag

Lämnade kostnadsförslag är preliminära. Taxeändringar, ändrat vårdbehov eller överskridande av ettårsregel, till exempel på grund av sjukdom, kan medföra ändrade kostnader.

Faktureringssavgift

Faktureringsavgift på 50 kronor debiteras för patientavgifter, gäller även debitering av uteblivande från besök eller sent återbud.

Garanti

För fast protetik lämnas tre års garanti och för avtagbar protetik ett års garanti.Särskilda undantag finns från gällande garantiregler.

På permanenta fyllningar lämnas ett års garanti. Förutsättningen för att garantin ska gälla är bland annat att patienten väljer den vård och det material som behandlaren rekommenderar som förstahandsval. Garantin gäller inte om fyllningen görs om på grund av nya kariesskador.

Materialuppgifter

Patienten har rätt att få skriftlig information om vilka material som använts vid protetiska arbeten och

andra behandlingar som syftat till att permanent ersätta förlorad vävnad.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :