• No results found

Bilaga 2 Avfallsanläggningar i Stockholms län från länsstyrelsen 20171115

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bilaga 2 Avfallsanläggningar i Stockholms län från länsstyrelsen 20171115"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga 2 Avfallsanläggningar i Stockholms län från länsstyrelsen 20171115

Anlaggn_nr Anl_namn Status

0115-64-009 LÖT AVFALLSANLÄGGNING Drift

0120-64-001 KOVIKS ÅTERVINNINGSANLÄGGNING, SUEZ Recycling ABDrift 0126-64-001 SOFIELUNDS ÅTERVINNINGSANLÄGGN Drift

0139-64-001 HÖGBYTORPS AVFALLSANLÄGGNING Drift

0180-81-004 HÖGDALENVERKET Drift

0181-64-003 Tveta Återvinningsanläggning Drift

0180-63-008 SVENSK FREONÅTERVINNING Drift

0191-81-008 BRISTAVERKET Drift

0181-178 Kemetyl Södertälje oljehamn Drift

0139-81-010 Högbytorp kraftvärme- och biogasanläggning Planerad

0114-64-002 EDSTIPPEN Drift

0115-64-004 HÖGDALA AVFALLSANLÄGGNING, SUEZ Recycling ABDrift

0117-64-001 BRÄNNBACKEN AVFALLSANLÄGGNING Drift

0125-64-003 SKÅ AVFALLSANLÄGGNING Drift

0125-64-009 Wiggeby jordbruk AB Drift

0126-63-002 Stena Recycling AB, Huddinge F Drift

0127-64-020 STORA URINGE Drift

0136-64-003 VALSTA SLAMMELLANLAGER Drift

0139-107 MELLANLAGER FÖR FA PÅ HÖGBYTORP Drift

0160-64-001 HAGBY deponi Drift

0160-64-004 ULLNA Efterbehandling

0180-134 RECI LOUDDEN Drift

0180-64-002 LÖVSTA ÅTERVINNINGSCENTRAL Drift 0180-64-014 LUNDA KRETSLOPPSANLÄGGNING Drift

0181-63-002 AB DEMONTERINGAR Drift

0186-64-002 KYTTINGETIPPEN Drift

0188-64-002 BJÖRKHOLMENS AVFALLSUPPLAG Drift

0188-64-005 HÄVERÖ AVFALLSUPPLAG Drift

0188-64-007 NODSTATIPPEN Drift

0191-64-001 BRISTA AVFALLSSTATION Drift

0127-64-023 Tullingetippen, RIKSTEN Drift

0126-64-015 LÄNNA KRETSLOPPSANLÄGGNING Drift 0181-65-102 Stena Recycling AB, Södertälje Drift 0180-64-020 Veolia Recycling Solutions Sweden AB, EL Drift 0180-64-021 Veolia Recycling Solutions Sweden AB Drift 0180-64-022 IL RECYCLING PARTNER AB, ÄLVSJ Drift 0123-64-006 GÖRVÄLNS ÅTERVINNINGSCENTRAL Drift

0114-64-001 BRUNNBY-NIBBLE TIPPEN Drift

0136-64-001 JORDBROTIPPEN Drift

0188-64-032 GÖRLA OMLASTNINGSTATION Drift

0114-64-008 SMEDBY Drift

0191-64-031 IL RECYCLING PARTNER AB, MÄRSTA Efterbehandling

0123-65-107 WIKLUNDS ÅKERI AB Drift

(2)

0188-65-103 CADEXA AB Drift

0114-64-009 D.A.Mattsson AB Drift

0180-64-028 ÖSTBERGA ÅTERVINNINGSCENTRAL Drift

0188-64-028 SALMUNGE AVFALLSUPPLAG Drift

0188-64-033 Karby våtkompost Drift

0136-143 Saab Kockums AB, Muskövarvet Drift

0180-64-018 HÖGDALENS ÅTERVINNINGSANLÄGGNING, SUEZ Recycling ABDrift

0180-64-029 VANTÖRS ÅTERVINNINGSCENTRAL Drift

0182-65-108 Cija Tank AB Drift

0180-64-031 BROMMA ÅTERVINNINGSCENTRAL Drift 0123-63-001 Stena Recycling AB, Veddesta Drift

0181-63-009 SKROTFRAG AB, filial Järna Drift

0181-63-010 SCANIA-BILAR SVERIGE AB Drift

0181-63-011 VOLVO TRUCK CENTER AB Drift

0180-65-108 LISELOTTE LÖÖF AB Drift

0163-63-002 LANTZ JÄRN & METALL AB Drift 0163-64-009 Kappetorp återviningsanläggning, SUEZ Recycling ABDrift 0180-64-032 SÄTRA ÅTERVINNINGSCENTRAL Drift 0186-64-006 STOCKBY ÅTERVINNINGSCENTRAL Drift

0180-64-035 LOUDDEN BIOGASANLÄGGNING Drift

0191-64-028 Trostatippen Drift

0123-64-011 Pingsttippen Drift

0160-64-007 Hagby återvinningsanläggning Drift

0180-64-036 BIG BAG AB Drift

0180-64-037 Allåtervinning i Stockholm AB Drift 0140-64-001 Nykvarns järnvägsterminal Drift

0181-64-025 Nackunga våtkompost Drift

0191-64-032 Roserbergs avfallsanläggning Drift 0180-64-038 Sweden Recycling AB Lunda Drift

0115-64-022 SEKA Miljöteknik Drift

0136-64-011 Åbytippen Drift

0136-64-012 Jordbro ÅVC Drift

0126-64-019 Global Care Recycling avfallsanläggning Ej igångsatt 0180-64-039 Kungliga Djurgårdens komposteringsanläggning Ej igångsatt

0127-64-026 Hanvedsmossen, Södra delen Drift 0127-64-027 Hanvedsmossen, Norra delen Drift

0136-64-013 Sortera Drift

0115-63-004 Bromma & Botkyrka Bilskrot Drift

0188-64-034 Norra plan Drift

0188-64-135 Sika avfallsanläggning Ej igångsatt 0191-139 Vilokan AB, glykolåtervinning Ej igångsatt

(3)

Huvudman Verksamhet

SÖRAB

SUEZ Recycling AB Deponering av avfall

SRV ÅTERVINNING AB Deponering av avfall

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB Deponering av avfall AB FORTUM VÄRME samägt med Stockholms stad

TELGE ÅTERVINNING AB

SVENSK FREONÅTERVINNING AB

AB FORTUM VÄRME samägt med Stockholms stad Förbränningsanläggning KEMETYL AB

E.ON Värme Sverige AB/ E.ON Gas Sverige AB Förbränning av avfall

Edstippen KB SUEZ Recycling AB

BRÄNNBACKEN ÅTERVINNING AB Ekerö kommun Tekniska kontoret

Wiggeby Jordbruk AB Biologisk behandling av avfall

Stena Recycling AB RAGN-SELLS AB

Stockholm Vatten AB Mellanlagring av avfall

RAGN-SELLS AVFALLSBEHANDLING AB Annan återvinning eller bortskaffande av avfall

SÖRAB Deponering av avfall

ABT TRANSPORT AB Deponering av avfall

RECI INDUSTRI AB Stockholm Avfall AB RAGN-SELLS AB AB DEMONTERINGAR

Lidingö Stad, Tekniska förvaltningen

Norrtälje kommun, Tekniska kontoret Deponering av avfall Norrtälje kommun, Tekniska kontoret

BO DJURBERG

SIGTUNA ÅTERVINNING AB (SÅAB) TULLINGE JORD OCH MASKIN AB RAGN-SELLS AB

Stena Recycling AB

Veolia Recycling Solutions Sweden AB Veolia Recycling Solutions Sweden AB IL RECYCLING SERVICE AB

SÖRAB

UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN

HANINGE KOMMUN TEKNISKA KONTORET Norrtälje kommun, Tekniska kontoret

SÖRAB

IL RECYCLING SERVICE AB WIKLUNDS ÅKERI AB

(4)

CADEXA AB

D.A.Mattsson AB Stockholm Avfall AB

Norrtälje kommun, Tekniska kontoret

Norrtälje kommun, Tekniska kontoret Biologisk behandling av avfall

Saab Kockums AB SUEZ Recycling AB

Stockholm Avfall AB Cija Tank AB Stockholm Avfall AB Stena Recycling AB

Skrotfrag AB

Scania-Bilar Sverige AB Volvo Truck Center AB LISELOTTE LÖÖF AB

LANTZ JÄRN & METALL AB SUEZ Recycling AB

Stockholm Avfall AB Mellanlagring av avfall

SÖRAB

Stockholm Vatten AB Märsta Förenade Åkerier AB

Järfälla kommun, bygg- och miljöförvaltningen Deponering av avfall

SÖRAB Annan återvinning eller bortskaffande av avfall

BIG BAG AB Mellanlagring av avfall

Allåtervinning i Stockholm AB Mellanlagring av avfall

SÖDERENERGI AB Mellanlagring av avfall

TELGE NÄT AB Biologisk behandling av avfall

Stena Recycling AB Annan återvinning eller bortskaffande av avfall Sweden Recycling AB

SEKA Miljöteknik Mellanlagring av avfall

SÅCAB Åkericentral AB Annan återvinning eller bortskaffande av avfall SRV ÅTERVINNING AB Annan återvinning eller bortskaffande av avfall Global Care Recycling AB

Kungliga Djurgårdens förvaltning Biologisk behandling av avfall

Hans Andersson Entreprenad AB Bengt Otterström

Sortera Skandinavien AB Bromma & Botkyrka Bilskrot AB

HOLMEN PAPER AB Annan återvinning eller bortskaffande av avfall Lastbilscentralen Danderyd-Kedjan AB

Vilokan AB Annan återvinning eller bortskaffande av avfall

(5)

Provnplikt Branschkod Provn_niva

A 90.320-i A

A 90.290-i A

A 90.290-i A

A 90.320-i A

A 90.200-i A

A 90.290 A

A 90.440 A

A 90.200-i A

A 90.440 A

A 90.180-i A

B 90.310 B

B 90.300-i B

B 90.300 B

B 90.341 C

B 90.161 B

B 90.406-i B

B 90.100 B

B 90.30 B

B 90.50 B

B 90.300-i B

B 90.310 B

B 90.50 B

B 90.70 B

B 90.70 B

B 90.119 B

B 90.310 B

B 90.300-i B

B 90.300-i B

B 90.310 B

B 90.300-i B

B 90.310 B

B 90.100 B

B 90.100 B

B 90.70 B

B 90.70 B

B 90.70 B

B 90.70 B

B 90.310 B

B 90.30 B

B 90.70 B

B 90.70 B

B 90.70 B

B 90.50 B

(6)

B 90.50 B

B 90.310 B

B 90.70 B

B 90.300-i B

B 90.161 B

B 90.50 B

B 90.70 B

B 90.70 B

B 90.50 B

B 90.70 B

B 90.100 B

B 90.119 B

B 90.119 B

B 90.119 B

B 90.50 B

B 90.100 B

B 90.100 B

B 90.70 B

B 90.30 B

B 90.160 B

B 90.310 B

B 90.310 B

B 90.100 B

B 90.70 B

B 90.50 B

B 90.30 B

B 90.161 B

B 90.100 B

B 90.50 B

B 90.50 B

B 90.310 B

B 90.100 B

B 90.100 B

B 90.100 B

B 90.30 B

B 90.30 B

B 90.100 B

B 90.119 B

B 90.406-i B

B 90.310 B

B 90.420 B

(7)

Ovrbrkoder

90.50; 90.50; 90.50; 90.161; 90.310; 90.310; 90.310; 90.290-i;

90.70; 90.70; 90.70

90.70; 90.70; 90.70; 90.50; 90.50; 90.50; 90.161 90.440; 90.440; 90.440

90.100; 90.100; 90.100; 90.30; 90.30; 90.30; 90.70; 90.70; 90.70;

90.241-i; 90.290-i; 90.405-i; 90.435-i; 90.406-i; 74.10; 74.10; 74.10 40.50-i

90.420; 90.420; 90.420; 90.170; 90.170; 90.30; 90.30; 90.30; 90.70;

90.70; 90.70; 90.100; 90.100; 90.100; 90.350; 90.350; 90.140;

90.140; 90.50; 90.50; 90.50

40.50-i; 20.40; 20.40; 20.40 39.70; 39.70; 39.70

90.406-i

90.100; 90.100; 90.100; 90.40; 90.40; 90.40; 90.141; 90.70; 90.70;

90.70

90.110; 90.110; 90.110; 90.170; 90.170; 90.40; 90.40; 90.40; 90.80;

90.80; 90.80

90.300; 90.300; 90.40; 90.40; 90.40 90.110; 90.110; 90.110

90.90; 90.90; 90.90; 90.120; 90.120; 90.120; 90.60; 90.60; 90.60 90.40; 90.40; 90.40

90.30; 90.30; 90.30

90.40; 90.40; 90.40; 90.50; 90.50; 90.50

90.30; 90.30; 90.30; 90.70; 90.70; 90.70; 90.50; 90.50; 90.50 90.80; 90.80; 90.80; 90.430; 90.430; 90.430; 90.110; 90.110;

90.110

90.40; 90.40; 90.40; 90.80; 90.80; 90.80; 90.110; 90.110; 90.110

90.60; 90.60; 90.60 90.60; 90.60; 90.60 90.50; 90.50; 90.50 90.40; 90.40; 90.40 90.60; 90.60; 90.60

10.50; 10.50; 10.50; 90.100; 90.100; 90.100 90.50; 90.50; 90.50

90.30; 90.30; 90.30; 90.50; 90.50; 90.50 90.80; 90.80; 90.80; 50.10; 50.10; 50.10

(8)

90.80; 90.80; 90.80

90.161; 90.110; 90.110; 90.110; 90.50; 90.50; 90.50; 10.50; 10.50;

10.50; 90.30; 90.30; 90.30; 90.141 90.40; 90.40; 90.40; 90.50; 90.50; 90.50

90.80; 90.80; 90.80; 90.30; 90.30; 90.30; 90.50; 90.50; 90.50;

90.100; 90.100; 90.100

34.20; 34.20; 34.20; 39.50; 39.50; 39.50; 39.70; 39.70; 39.70;

90.40; 90.40; 90.40; 28.90; 28.90; 28.90; 35.20; 35.20; 35.20 90.40; 90.40; 90.40; 90.50; 90.50; 90.50

90.100; 90.100; 90.100; 90.40; 90.40; 90.40; 90.50; 90.50; 90.50

90.50; 90.50; 90.50

90.50; 90.50; 90.50; 90.90; 90.90; 90.90

90.40; 90.40; 90.40; 90.120; 90.120; 90.120; 90.400; 90.400; 90.80;

90.80; 90.80; 90.110; 90.110; 90.110; 90.50; 90.50; 90.50; 90.90;

90.90; 90.90

90.70; 90.70; 90.70; 50.10; 50.10; 50.10

90.30; 90.30; 90.30; 90.70; 90.70; 90.70; 90.50; 90.50; 90.50;

90.90; 90.90; 90.90

90.40; 90.40; 90.40; 90.70; 90.70; 90.70; 90.50; 90.50; 90.50 90.40; 90.40; 90.40; 90.50; 90.50; 90.50

90.70; 90.70; 90.70; 90.50; 90.50; 90.50 40.10; 40.10

90.241-i; 90.30; 90.30; 90.30; 90.70; 90.70; 90.70; 90.50; 90.50;

90.50

90.100; 90.100; 90.100; 90.50; 90.50; 90.50

90.110; 90.110; 90.110; 90.40; 90.40; 90.40; 90.80; 90.80; 90.80

90.40; 90.40; 90.40; 90.90; 90.90; 90.90; 90.50; 90.50; 90.50;

90.70; 90.70; 90.70

90.30; 90.30; 90.30; 90.70; 90.70; 90.70

90.50; 90.50; 90.50; 90.30; 90.30; 90.30; 90.70; 90.70; 90.70 90.70; 90.70; 90.70; 90.30; 90.30; 90.30

90.141; 20.40; 20.40; 20.40; 10.50; 10.50; 10.50; 90.110; 90.110;

90.110

90.141; 90.241-i; 10.50; 10.50; 10.50

90.40; 90.40; 90.40; 90.50; 90.50; 90.50; 90.70; 90.70; 90.70;

90.30; 90.30; 90.30

90.120; 90.120; 90.120; 90.60; 90.60; 90.60

90.110; 90.110; 90.110; 10.50; 10.50; 10.50; 20.40; 20.40; 20.40;

90.30; 90.30; 90.30; 90.70; 90.70; 90.70

(9)

Tills_mynd Nordkoord Ostkoord KommunKod

Länsstyrelsen i Stockholms län 6615376,6 685716,82 0115 Länsstyrelsen i Stockholms län 6583657 690692 0120 Länsstyrelsen i Stockholms län 6562408,15 671508,41 0126

Länsstyrelsen i Stockholms län 6603854 648066 0139

Stockholms kommun 6572745,52 674487,3 0180

Södertälje kommun, tillsynsmyndighet 6558953,87 648919,66 0181

Stockholms kommun 6586409,47 658348,9 0180

Sigtuna kommun 6610600 661465 0191

Södertälje kommun, tillsynsmyndighet 6562201 651936 0181

Upplands-Bro kommun 6603396 647917 0139

Upplands Väsby kommun 6599487,402 659414,677 0114 Länsstyrelsen i Stockholms län 6601855,952 676633,012 0115

Österåkers kommun 6600459,601 691747,667 0117

Ekerö kommun 6580799,6 655192,004 0125

Länsstyrelsen i Stockholms län 6583662,39 653154,699 0125

Huddinge kommun 6564137,966 671340,854 0126

Botkyrka kommun 6557430,687 662373,474 0127

Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 6558386,934 682758,581 0136 Länsstyrelsen i Stockholms län 6603072,219 694465,571 0139 Länsstyrelsen i Stockholms län 6597138 670468 0160 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 6596573,095 678058,887 0160

Stockholms kommun 6582128,355 678221,975 0180

Stockholms kommun 6586398 658546 0180

Stockholms kommun 6586657,938 662569,698 0180

Södertälje kommun, tillsynsmyndighet 6543493,743 645110,002 0181 Länsstyrelsen i Stockholms län 6587268,84 677769,79 0186 Länsstyrelsen i Stockholms län 6627125 693429 0188 Länsstyrelsen i Stockholms län 6661349,797 703135,069 0188 Länsstyrelsen i Stockholms län 6628908,862 704350,232 0188

Sigtuna kommun 6611060,458 661483,806 0191

Botkyrka kommun 6560515 667755 0127

Huddinge kommun 6566756,316 678101,092 0126

Södertälje kommun, tillsynsmyndighet 6562796,112 651570,566 0181

Stockholms kommun 6577176,231 671870,98 0180

Stockholms kommun 6586917,91 663891,316 0180

Stockholms kommun 6573863,729 671206,195 0180

Järfälla kommun 6591124 659029 0123

Upplands Väsby kommun 6602744,662 667228,78 0114

Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 6561686 677494 0136 Länsstyrelsen i Stockholms län 6628202,81 708341,35 0188 Upplands Väsby kommun 6599708,152 665330,957 0114

Sigtuna kommun 6607825,365 662828,86 0191

Järfälla kommun 6593775,124 660296,814 0123

(10)

Länsstyrelsen i Stockholms län 6661249,062 703253,76 0188

Upplands Väsby kommun 6598785,158 660702,968 0114

Stockholms kommun 6575808,31 673539,72 0180

Länsstyrelsen i Stockholms län 6627871,45 693505,05 0188 Länsstyrelsen i Stockholms län 6635417,46 703301,39 0188

Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 6541860,396 676209,22 0136

Stockholms kommun 6572597,95 674335,49 0180

Stockholms kommun 6572363 674478 0180

Nacka kommun 6582146,578 684513,784 0182

Stockholms kommun 6582535,836 667701,761 0180

Järfälla kommun 6588809,742 662089,7 0123

Södertälje kommun, tillsynsmyndighet 6550404 644735 0181 Södertälje kommun, tillsynsmyndighet 6562963,978 648006,212 0181 Södertälje kommun, tillsynsmyndighet 6565836,173 651870,743 0181

Stockholms kommun 6582912,151 673593,222 0180

Sollentuna kommun 6596983,138 662323,544 0163

Sollentuna kommun 6596870,818 662377,897 0163

Stockholms kommun 6575560,014 667288,316 0180

Länsstyrelsen i Stockholms län 6584109,18 680363,36 0186

Stockholms kommun 6581849,046 678275,35 0180

Sigtuna kommun 6616327,147 670010,345 0191

Järfälla kommun 6591307,942 658925,976 0123

Länsstyrelsen i Stockholms län 6596889,75 670067,73 0160

Stockholms kommun 6573990 671149 0180

Stockholms kommun 6586884 663776 0180

Länsstyrelsen i Stockholms län 6562480 641259 0140 Länsstyrelsen i Stockholms län 6545294 646891 0181

Sigtuna kommun 6606107 662784 0191

Stockholms kommun 6587072 663004 0180

Länsstyrelsen i Stockholms län 6603054 676229 0115 Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 6556329,82 679076,42 0136 Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 6560220 677719 0136

Huddinge kommun 6564081,4 671544,2 0126

Stockholms kommun 6584251,68 675470,66 0180

Botkyrka kommun 6557101,64 666736,9 0127

Botkyrka kommun 6557539,36 666782,78 0127

Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 6560295,94 677643,33 0136 Länsstyrelsen i Stockholms län 6603098,32 675843,06 0115 Länsstyrelsen i Stockholms län 6665000 700100 0188 Länsstyrelsen i Stockholms län 6624306 707255 0188

Sigtuna kommun 6614320 663748 0191

(11)

Fast_bet

LÖT 1:7

KNARRNÄS 1:5 BJÖRKSÄTTRA 1:3

BRO-ÖNSTA 2:10 TIPPEN 1

LERHAGA 2:1,2:6

HÄSSELBY VILLASTAD 36:1 NORRSUNDA-BRISTA 2:11 SÖDRA 1:10

BRO-ÖNSTA 2:10

BISSLINGE 1:2 OLHAMRA 1:17,18

SKEPPSBOL 1:69 SKÅ-VÄSBY 4:2 VIGGEBY 1:1

GLADÖ 1:1

STORA URINGE 3:1 VALSTA 4:1

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7 HAGBY 8:16

ARNINGE 4:1

LADUGÅRDSGÄRDE 1:4 HÄSSELBY VILLASTAD 36:1 LUNDA 6:1

EDEBY 1:23 HÖLÖ LIDINGÖ 4:219 SALMUNGE 1:8

HÄVERÖPRÄSTGÅRD 1:14 FRÖTUINA-NODSTA 11:1

NORRSUNDA-BRISTA 2:8 RIKSTEN 8:1

BANDSÅGEN 3 EKAN 4

DAGSKIFTET 5 SKEBO 6 FABRIKÖREN 8 GÖRVÄLN 3:301 BRUNNBY 1:264 KALVSVIK 5:1 DEL AV GÖRLA 9:2

HAMMARBY-SMEDBY 1:453 ROSERSBERG 11:80 BREDGÅRDEN 1:6

(12)

HÄVERÖ PRÄSTGÅRD 1:3

EDSBY 1:1

ENSKEDE GÅRD 1:1

SALMUNGE 1:8 ESTUNA-KARBY 1:2

ARBOTTNA 1:2 TIPPEN 2

TIPPEN 3 SKARPNÄS 6:12 ULVSUNDA 1:1.19 VEDDESTA 2:32

BILLSTA 5:5 GESÄLLEN 3 TRAKTORN 1 VASASTADEN 1:116

ROBOTEN 2 REPLIKEN 1 BREDÄNG 1:2 FÖRRÅDET 9:255 RÄVGRYTET 1 TROSTA 1:20 GÖRVÄLN 3:1

HAGBY 8:15 VARUBILEN 1

SKEBO 4 MÖRBY 5:28 ÅBY 1:4

ROSERSBERG 11:116 AVESTA 1

OLHAMRA 1:81 ÅBY 1:265 ÅBY 1:219 GLADÖ 76:8

NORRA DJURGÅRDEN 1:1

BODA 1:3

HUMMELTORP 1:4

ÅBY 1:184 OLHAMRA 1:62 TULKA 1:19 Sika 4:23 ARLANDA 3:1

References

Related documents

17a) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen prioriterat sina insatser under 2015 för att minska riskerna med, och användningen av, växtskyddsmedel i områden med vattenförekomster som

Resultat för: Stockholms län, Stockholms stad, Kärrtorps gymnasium, Samhällsvetenskapsprogrammet åk 2.. Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i Stockholms

Utsläpp till luft sker primärt genom avgaser från de lastmaskiner som används för att hantera material på anläggningen samt de lastbilar som används för transport till och

Klinikchefen ansvarar också för att följa upp verksamheten, hantera avvikelser och klagomål, leda arbetet med ständiga förbättringar samt sprida kunskap.. Alla medarbetare har

Revisionen bedömer att Folktandvården i allt väsentligt har säkerställt att det finns rutiner för en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och jäv

 Med detta som bakgrund valde Ragn-Sells att tillsätta en projektgrupp för att utreda om det finns en lösning som var bättre för de anställda.. OCH

Med det menas att du har blivit utfryst, hotad, slagen eller illa behandlad på annat sätt7.

Sammantaget tillstyrker stadsledningskontoret förslaget, i sin helhet, till nytt ramavtal och konsortialavtal samt bolagsordning, avseende AB Fortum Värme Holding samägt