• No results found

Motion 35, Bygga ut Arlanda förslag. Ev. reservation. Bifall till DS förslag. Bifall. Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Motion 35, Bygga ut Arlanda förslag. Ev. reservation. Bifall till DS förslag. Bifall. Distriktsstyrelsens förslag till beslut:"

Copied!
20
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Motion 35, Bygga ut Arlanda Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla att-sats 1,2,4 och 5.

Att avslå att-sats 3

Att Centerpartiet verkar för att Bromma flygplats tidigast stängs ner när nuvarande avtal löper ut 2038 under förutsättning att kapaciteten på Arlanda räcker för att ta över flygtrafiken från Bromma flygplats

Bifall till DS förslag

Sofia Segergren, Ann-Christin L Frickner och Gill Brodin yrkar följande tillägg:

Att Centerpartiet kräver att nationella regelverk för buller revideras och harmoniseras så att regelverket möjliggöra för mer bostadsbyggande i omkringliggande kommuner till Arlanda.

Att kommunerna som berörs från början får vara med i utformning och beslut om läge av en fjärde bana för att minimera riskerna för ytterligare bullerpåverkan över framtida bostadsutvecklingsområden.

Att oavsett om Bromma läggs ner eller inte behöver möjligheten att resa till och från Arlanda stärkas, både för resenärer men också till de nya arbetsplatser som skapas, bland annat med kollektiva förbindelser till Arlanda med Roslagsbanan, i Märsta samt fler filer på E4 vid Upplands Väsby mot Arlanda.

Att finansiering och åtgärder är implementerade för utökad kollektivtrafik och vägar till och från och runt omkring Arlanda för att möta det ökade behov som en flytt av Brommas resenärer till Arlanda innebär.

Att Centerpartiet i Stockholms län ställer sig positiva till en Arlandaförhandling med fokus på en hållbar flyg-, export-, infrastruktur- och bostadsförsörjningsstrategi.

Bifall

Tilläggsyrkande från Oscar Berggren:

Att Centerpartiet ställer krav att Swedavia och luftfartsverket i den mån det är möjligt inför kurvade inflygningar.

Bifall

(2)

Motion 36, Arlanda och Bromma Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen

Bifall

Ann-Christin L Frickner yrkar följande tillägg:

Att Centerpartiet kräver att nationella regelverk för buller revideras och harmoniseras så att regelverket möjliggöra för mer bostadsbyggande i omkringliggande kommuner till Arlanda.

Att berörda kommuner får vara med i diskussioner när en fjärde bana utformas och innan eventuellt tillstånd ges så att en minimering sker av riskerna för ytterligare bullerpåverkan över framtida bostadsutvecklingsområden i exempelvis Upplands Väsby och Sigtuna

kommun.

Bifall

Bifall

Patrik yrkar följande:

Att Centerpartiet ställer krav att Swedavia och luftfartsverket i den mån det är möjligt inför kurvade inflygningar.

Bifall

(3)

Motion 37, Cykel och elcykelparkering Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen

Bifall DS

(4)

Motion 38, Förmånscykel Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen Bifall DS

Ann-Christin L Frickner yrkar följande tillägg:

Att skicka motionen till partistämman Bifall

(5)

Motion 39, Grunpfeil Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen

Att skicka motionen till partistämman

Bifall DS Bifall DS

(6)

Motion 40, Regionala cykelstråk Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen Bifall DS

(7)

Motion 41, Öka cyklingen i Stockholmsregionen Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen Bifall DS

(8)

Motion 42, Differentierad SL-taxa Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse att-sats 1 besvarad

Att bifalla att-sats 2 och skicka den vidare till Centerpartiet i Stockholms läns landsting

Bifall DS Avslag DS

(9)

Motion 43, Digital transportplattform Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen Bifall DS

(10)

Motion 44, EPA-traktor Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen Bifall DS

(11)

Motion 45, Reglera automatiseringen av fordon Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen Bifall DS

(12)

Motion 46, Självkörande bilar Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen Bifall DS

(13)

Motion 47, Roslagsbanan till Rimbo Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att Centerpartiet verkar för att Roslagsbanan utvecklas till Rimbo och till Arlanda/Airport City Stockholm.

Avslag DS

Lars Carlsson och Anders Olander yrkar följande:

Att Centerpartiet verkar för att Roslagsbanan återbyggs till Rimbo och byggs ut till Arlanda/Airport City Stockholm.

Bifall

(14)

Motion 48, Spårbil Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen

Att skicka motionen till partistämman

Bifall DS Bifall DS

(15)

Motion 49, Trafikverkets hållbarhetsuppdrag Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen Bifall DS

(16)

Motion 50, Validera körkort utfärdade utanför EU Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen och skicka den till partistämman Bifall DS

(17)

Motion 51, Vattenvägar Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen och skickas till landstingsgruppen Bifall DS

(18)

Motion 52, Uppgradera busstrafiken och inför snabbusslinjer Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen Bifall DS

(19)

Motion 53, Järnväg på Södertörn Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen Bifall DS

(20)

Motion 54, Pendeltågsstationer Kommitténs förslag

Ev. reservation

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen Bifall DS

References

Related documents

Ordförande ställer proposition på Lars Karlsson (C) och Alexander Wendts (M) yrkande att bifalla motionen mot nämnden för psykiatri och habiliteringens förslag att avslå

Samtidigt har tidplanen för deluppdraget varit begränsad och av den anledningen har en avgränsning fått göras, så till vida att Trafikverket istället för att ta fram en egen

Sammanställning av fattade bifall- och avslagsbeslut för maj månad 2021

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles. Beslutsunderlag Statistik VOMS

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se |

På grund utav samhällets ansträngda läge med Covid-19 har regeringen beslutat att flytta fram tillämpningen av de reviderade kursplanerna i grundskolan och motsvarande

Nordr Sverige AB Trafikprogram 20200616 Planering och projektering Ritningar FÖR KOMMERSIELLT HÄNVISAS TILL BREEAM. Kategori 7.0 Transport punkt Tra3 Alternativa

Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 3.. Stockholm och kommunerna i Stockholms län) ska samverka för