TILL DIG SOM SKALL OPERERAS PÅ RKC. Version 3.0 LÄS MER OM OSS PÅ

12  Download (0)

Full text

(1)

TILL DIG

SOM SKALL

OPERERAS

PÅ RKC

(2)

INNEHÅLL

Välkommen till Ryggkirurgiskt Centrum (RKC) ...3

Förberedelse inför din operation ...4-5 Operationsavdelningen ...7

Vårdavdelningen ...7

Inför hemgång ...8

Efter hemgång ...8

Övrig information ...8

Checklista inför din operation ...9

Kvalitetsuppföljning på RKC...10

Om RKC & grundarna ...11

Hitta hit ...12

(3)

VÄLKOMMEN TILL RYGGKIRURGISKT CENTRUM (RKC)

Viktig information

Denna broschyr innehåller viktig information om din operation. När du läst broschyren hoppas vi att du känner dig trygg och välinformerad om vad som väntar när du kommer till oss.

I slutet av broschyren hittar du en checklista som du bör använda som stöd inför din operation.

Inför din vistelse på Ryggkirurgiskt Centrum

Förkylning, feber eller sår i närheten av operationsområdet dagarna före operation kan vara anledning till att flytta fram operationstillfället eftersom det kan öka risken för komplikationer.

Vid osäkerhet, rådgör med operationskoordinatorerna på RKC, tel. 08-124 58 100.

Tänk på att eventuellt återbud måste lämnas minst 48 timmar före avtalad tid till operationskoordinator på mottagningen.

På vår hemsida www.rkc.se hittar du information om oss och din diagnos. Där kan du även se en illustrativ film över din typ av operation.

Bra att tänka på i planeringen

I vissa fall kan det efter operationen behövas hjälp med vissa saker beroende på din rörlighet.

Det är viktigt att du inför hemgång har ordnat med hjälp av anhöriga eller vänner, exempelvis med hämtning och handling.

Ibland kan man behöva hemtjänst när man kommer hem om man inte har någon i sin närhet som kan bistå. Kontakta då din biståndsbedömare i kommunen. Se till att någon kan hämta dig och sova hos dig första natten om du går hem samma dag som operationen utförts, dvs dagkirurgi.

(4)

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN OPERATION

Fysisk aktivitet

Det är bra om du tränar och är fysiskt aktiv innan din operation eftersom träning underlättar och hjälper dig att komma igång snabbare efteråt. Träningen utförs efter förmåga. Förslag på träning eller fysisk aktivitet är promenader, stavgång, motionscykel, simning, vattengymnastik, crosstrainer, gå-/löpband, gympa/gympass. All träning är bra, det viktigaste är att du gör den.

Detta för att du ska kunna förbereda dig på bästa möjliga sätt. Allt för att optimera ditt oper- ationsresultat.

Rökning

Komplikationsrisken är förhöjd hos rökare. Kontakta sluta-röka-linjen tel: 020-84 00 00 i god tid – de erbjuder rökavvänjning. Som alternativ rekommenderar vi dig att använda nikotinsub- stitut. Ta med nikotinplåster vb. Sjukhusområdet är rökfritt.

Övrigt

Viktigt att tänka på är att ta med sig giltig legitimation för att du skall kunna identifiera dig.

Ta även med dig dina ordinarie mediciner i originalförpackning. Om inte ryggregistret (det orange formuläret) är inskickat måste det fyllas i hemma och detta tas med till RKC.

Ta med något att läsa eller lyssna på, vid behov finns det iPads att låna på vårdavdelningen.

Det finns möjlighet att låsa in dina tillhörigheter, men undvik att ta med värdesaker då vi inte ansvarar för dessa. Det kan även vara bra att ha inneskor eller tofflor på vårdavdelningen samt bekväma kläder att åka hem i.

Informa)on om rehabilitering innan och e2er din opera)on!

Denna QR- kod kan du scanna med telefon, du kommer då a? få möjlighet a? se en inspelad föreläsning om rehabilitering. Ti?a gänra på den innan och även e2er din planerade opera)on för a? )llgodose vik)g informa)on om rehabiliteirngsförloppet.

Du kommer få möjlighet a? träffa en fysiotereput e2er a?

du uHört din opera)on och då är det bra a? du förbere? dig med a? ha )?at på föreläsningen innan så a? du då kan ställa dina individuella frågor )ll oss!

Mvh Fysioterapeuterna på RKC

Denna QR kod kan du scanna med telefonens kamera. Du kommer då att få möjlighet att se en inspelad föreläsning om rehabilitering. Titta gärna på den innan och även efter din planerade opera- tion.

(5)

Mediciner

Om du tar mediciner är det viktigt att du läser igenom detta avsnitt noggrant. Som grundre- gel skall du inte ta några egna mediciner på operationsdagens morgon.

Blodförtunnande medicin

Om du behandlas med blodförtunnande medicin behöver du sluta med den innan din opera- tion och du skall ha fått särskilda instruktioner om hur du skall göra, hör annars av dig till operationskoordinatorn. Exempel:

Om du tar Waran kommer du i samråd med läkare på RKC få information om när medicineringen skall pausas inför din operation. Vanligast är uppehåll 7 dagar innan operation. Vid vissa tillstånd kan du behöva behandlas med blodförtunnande sprutor innan operation och en tid efter. Vi tar alltid ett nytt PK/INR prov på operations- dagens morgon på RKC.

Plavix (Klopidogrel), Eficient och Brilique skall man vanligtvis sluta med 7 dagar innan operationstillfället.

Pradaxa, Xarelto, Lixiana och Eliquis skall du sluta med 72 timmar innan din operation.

Trombyl skall du fortsätta med om du äter mindre än 160 mg per dag. Men ej ta någonting operationsdagens morgon.

Diabetes

Om du behandlas för diabetes skall du inte ta dina antidiabetestabletter eller insulin på opera- tionsdagens morgon. Om du däremot har en insulinpump skall den vara på tills du kommer till RKC. Ta gärna med din egna blodglukosmätare.

Värktabletter

Under 5 dagar före din operation skall du låta bli att ta vissa läkemedel. De ökar risken för större blödning under operationen då de påverkar blodets levringsförmåga.

Ta ej Acetylsalicylsyra ( gäller ej trombyl eller ASA 75 mg som du kan ta till dagen innanoperation), Bamyl, Al- byl, Magnecyl, Dispril, Treo, Diklofenak, Voltaren, Naprocyn,Naproxen, Arthrotec, Brufen, Ibumetin, Indomee, Ipren, Relifex.

Du kan fortsätta ta dina övriga smärtstillande, till exempel Alvedon, Citodon, Tradolan , Oxycontin, Gabapentin och Lyrica.

Naturläkemedel

Tar du naturläkemedel behöver göra ett uppehåll 14 dagar innan din operation. Är operationen inom 14 dagar sluta så fort som möjligt.

(6)

Fasta inför operation

Ät som vanligt dagen innan din operation. Om du har diabetes med ett känsligt blodsocker är det OK att äta fram till 6 timmar innan planerad operation. Du kan fram till två timmar före din planerade inskrivning dricka klara drycker (som man ser igenom), t ex kaffe, te, saft och vatten. Drick maximalt ett par glas, och gärna innehållande socker. Efter det gäller strikt fasta för alla, vilket också inkluderar snus och tuggummi.

Dusch och hygien

Kvällen före din operation samt på operationsdagens morgon skall du duscha med Descutan®4%. Syftet med att duscha med bakteriedödande tvål är att minska risken för infektion. Avlägsna eventuellt nagellack eller konstnaglar innan. Descutan®4% kan du köpa på apoteket, och förpackningen innehåller även schampo och en bruksanvisning. Läs den innan du duschar. Så här gör du:

1 - Ta av eventuella smycken, piercing, nagellack och lösnaglar.

2 - Duscha/blöt ner hela kroppen inklusive håret. Stäng av duschen.

3 - Tvätta håret med tvållösningen som medföljer.

4 - Tvåla in hela kroppen med duschsvampen så att lödder uppstår.

Var särskilt noga med området runt näsan, armhålor, navel, ljumskar och könsorgan. Använd inte Descutan® 4% i hörselgången.

5 - Be om hjälp med tvätt av ryggen. Låt verka 1 minut.

6 - Skölj av kroppen och håret. Stäng av duschen.

7 - Upprepa punkt 2-6.

8 - Torka med ren handduk. Du har nu gjort EN dubbeldusch!

9 - Ta på rena kläder. Renbädda sängen. Upprepa operationsdagens morgon.

• Endast Descutan®4% skall användas. Ej vanlig tvål, schampo eller balsam.

• Efter dusch får inte deodorant, hudlotion, parfym eller smink användas.

• Kontaktlinser bör inte användas under operation, glasögon används vb.

Descutan® 4%

Öppna kuvertet med duschsvampen och häll i ljummet vatten.

(7)

OPERATIONSAVDELNINGEN

Inläggning sker på operationsdagen. Viktigt! Du behöver inte anmäla dig i receptionen på mottagningen. Se kallelse vilken inställelsetid du fått och vart du skall gå. Antingen ska du gå direkt till Operationsavdelningen på plan 2 eller till Vårdavdelningen på plan 1. Först när du kommer till RKC får du besked om din ungefärliga operationstid. Det kan ibland bli en viss väntan. Operationsavdelningen öppnar kl. 07.15 vardagar, undvik därför att komma för tidigt.

Om du måste komma tidigare finns det bänkar i entréplan i Lill-janshuset eller stolar utanför vårdavdelningen och operationsavdelningen på plan 1 och 2, där du kan slå dig ner och vänta.

(Glasögon och hörapparat bör medfölja till operation för att underlätta kommunikationen efter din operation). Om du tar med dig en mobiltelefon till uppvakningsavdelningen skall den vara på ljudlös och användas med måtta. Du skall inte sova ensam första natten om du går hem samma dag som operationen utförts, dvs dagkirurgi. Som dagkirurgisk patient tar det ca 4 timmar från operationsstart innan du är redo för hemgång. Glöm inte hjälp med hämtning.

Sövning

Sövning eller narkos kan liknas vid kontrollerad sömn. Du kommer att övervakas med EKG samt blod- tryck- och syresättningsmätare. Innan narkosen får du en droppnål och du sövs via droppnålen med läkemedel. Under narkosen övervakas du noggrant av en narkospersonalen.

Efter operationen kan du känna ett visst obehag i halsen i ett par dagar. Det beror på att du har haft en slang i halsen under sövningen.

VÅRDAVDELNINGEN

Vårdavdelningen har 21 sängplatser. Rummen ser lite olika ut. Du kan eventuellt behöva dela rum med en annan patient. På vårdavdelningen arbetar både Leg. sjuksköterskor och under- sköterskor. Våra öppettider på vårdavdelningen är från måndag kl. 07.00 till lördag lunchtid.

Kommer du innan 07:00 på en måndag var god vänta utanför så öppnar vi när vi kan ta emot Under pandemin kan inte allmänna ytor nyttjas därför serveras alla måltider inne på ditt rum.

Vi lånar ut Ipads till samtliga patienter. Tag gärna med dig något att läsa eller lyssna på. För att du skall vara välinformerad vid hemgång får du under vårdtiden både muntlig och skriftlig utskrivningsinformation. Har du svårt med svenska språket får du gärna ta med dig någon som kan hjälpa dig om det går. Tänk på att det är viktigt att använda handsprit före och efter måltid samt vid toalettbesök för att minska risken för postoperativa infektioner.

(8)

INFÖR HEMGÅNG

• Hemresa kan ske i vanlig bil, men du får inte köra själv. Planera resan hem i förväg.

• Sjukresor beviljas inte generellt till RKC operationsdagen men ibland vid hemgång om det finns medicinskt stöd för det eftersom operationerna planeras i förväg. Man skall i första hand ringa efter egen taxi antingen via mobil eller från vår entrételefon om ingen kan hämta dig.

EFTER HEMGÅNG

Vid hemgång får du ett dokument på vårdavdelningen som innefattar all nödvändig informa- tion om din eftervård. Vår ambition är att du skall känna dig välinformerad och trygg inför din hemgång. Det är viktigt att du själv redan före operationen planerar för din tid efter operation.

Vill du beställa journalkopior, har frågor om din sjukskrivning eller önskar förnya ett recept och har e-legitimation/ BankId kan du göra detta på mina vårdkontakter/www.1177.se

Vid eventuella komplikationer relaterat till din operation

Även om det är mycket ovanligt, så kan det vid all kirurgi uppstå komplikationer efter utskrivning. Om du råkar ut för detta skall du alltid i första hand kontakta oss på RKC – det är viktigt att vi får ta hand om dig hela vägen för bästa resultat! Är du osäker kontakta oss på telefon direkt. Information får du vid utskrivning.

ÖVRIG INFORMATION

• Entrén till Lill-Janshuset öppnar kl 06.00 och stänger 18.00.

Det finns porttelefon till vårdavdelningen övriga tider vardagar.

• Inga besök är tillåtet på Operations- eller Uppvakningsavdelningen. Anhöriga får vänta utan- för tills du är redo att gå hem efter dagkirurgi. Uppvakningsavdelningen stänger kl. 18.00 må-to och kl. 13.30 på fredagar.

• Café Sophie-Ro finns i anslutningen till vårdavdelningen för anhöriga och besökare, öp- pettider varierar.

• Blommor är inte tillåtet på vårdavdelningen pga allergi och av hygienskäl.

• På hela sjukhuset råder film- och fotograferingsförbud.

• Behöver du komma i kontakt med oss:

Ring vår växel: 08-124 58 100 och följ instruktionerna Vid frågor gällande din operation välj operationskoordinator.

Vid akut sjukdom eller försening samma dag ring direkt till vårdavdelningen:

Tel. 08-124 58 162 eller operation tel. 08-124 58 145

(9)

CHECKLISTA INFÖR DIN OPERATION

4-6 veckor innan operation ɡ Rökstopp□

ɡ Kontakta biståndsbedömare vid behov□

ɡ Fyll i ryggregistret och skicka in till RKC 1 vecka innan operation□

ɡ Sluta med Waran enligt särskild ordination□

ɡ Sluta med Plavix (Clopidogrel) Eficient, Brilique□

ɡ Köp Descutan®4% på apoteket□

ɡ Planera hur du tar dig hem från RKC 5 dagar innan operation□

ɡ Sluta med värktabletter som NSAID 3 dagar innan operation□

ɡ Sluta med Pradaxa, Xarelto, Lixiana och Eliquis Dagen innan operation□

ɡ Avlägsna smycken och nagellack och ev.konstgjorda naglar

ɡ Duscha med Descutan®4% tvätta håret med medföljande schampo

ɡ Fasta från midnatt om du inte är känslig diabetiker (fasta då 6 tim innan operation) ɡ Bädda rent och tag på rena kläder

ɡ Ta med ifyllt ryggregister om det ej är inskickat ( orange papper ) ɡ Ladda gärna ner vår smärtapplikation Zengio i Appstore eller Google play.

(Du får mer information på vårdavdelningen) ɡ Packa väskan med:

- Legitimation - Ev. Nikotinplåster

- Dina ordinarie mediciner i originalförpackning - Bok eller något att lyssna på +hörlurar - Mobil eller dator, laddare

- Ev. glasögon och hörapparat

Operationsdagen

ɡ Duscha med Descutan®4% tvätta ej håret.□

ɡ Vid behov avlägsna kontaktlinser och använd glasögon□

ɡ Ta på rena kläder□

ɡ Ta med väskan med tillhörigheter enligt checklista

- Toalettartiklar inklusive schampo och balsam - Bekväma kläder, inklusive ombyten - Ev CPAP (andningsstöd nattetid)

- Om inte det oranga ryggregistret är inskickat ta med det till RKC

- Ev blodglukosmätare vid diabetes

(10)

KVALITETSUPPFÖLJNING PÅ RKC

RKC är anslutna till det nationella ryggregistret SweSpine. I SweSpine dokumenteras ryggkirurgi- resultat i Sverige sedan 1998. SweSpine drivs med stöd från Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner. Innan din operation får du ett brev där du tillfrågas om medverkan. I samband med detta får du även informationsbladet och ryggregisterformuläret att fylla i. Alla svaren behandlas helt konfidentiellt och skyddas av sekretess. Det är viktigt att du fyller i alla frågefor- mulär som du får från ryggregistret för att vi skall kunna följa upp resultaten och vidareutveckla den ryggkirurgiska vården i Sverige. Du får ett andra formulär efter 1 år, det tredje efter 2 år, det fjärde efter 5 år och ett femte efter 10 år. Du får ett nytt formulär varje gång för att utvärdera resultatet av din operation.

Vill du veta mer om det Nationella ryggregistret SweSpine?

www.4s.nu – information till dig som är patient

RKC bedriver ett aktivt forsknings, kvalitets- och utvecklingsarbete. Som patient kan du komma att bli tillfrågad om du kan delta i vår egen uppföljning. RKC handleder och utbildar även stu- denter och ST-läkare kontinuerligt.

RKC är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 sedan maj 2018.

(11)

Anton

Rasch Per

Svedmark Martin

Skeppholm

Andreas

Selander Andreas

Alexanderson Thomas

Henriques

OM RKC & GRUNDARNA

Grundarna av Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm AB är alla välrenommerade ryggkirurger med mycket stor erfarenhet från ryggkirurgiska bedömningar och operationer av såväl nacke som ländrygg.

Vårt mål är att bedriva högkvalitativ ryggvård som ger fullt nöjda patienter och remittenter.

Vi uppnår detta genom att ta hand om patienterna på ett professionellt sätt i alla led, vilket vi ofta får höra att vi lyckas med.

Varmt välkommen till Sveriges modernaste klinik för kirurgisk behandling av nack- och ryggproblem.

Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm AB

Besöksadress: Södra Fiskartorpsvägen 15H, 114 33 Stockholm info@rkc.se | www.rkc.se

OsmanAras Hans

Möller

Figure

Updating...

References

Related subjects :