PROJEKTRAPPORT. TRTE09 Grupp A1 Lucas Blom, Paula Gabrielsson, Olle Dahl, Linn Falk, Veronica Johansson. Färdig Produkt.

Full text

(1)

Marknadsföreningen i Östergötland bjuder härmed in er till en spektakulär gala där flera priser kommer att delas ut.

Kategorierna: Kampanj, Digital, Produktion, Print, Design, Hedersutmärkelse och Student; tävlar om fina priser, bland annat den unika Agda-statyetten skapad av formgivaren Stina Opitz. Hjärtligt välkomna till Agdagalan 2014!

PROJEKTRAPPORT

TRTE09 Grupp A1 Lucas Blom, Paula Gabrielsson, Olle Dahl, Linn Falk, Veronica Johansson

Färdig Produkt.

(2)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ... 2

Inledning ... 2

Arbetsprocess ... 3

Utförande ... 3

Marknadsundersökning ... 3

Idéproducering ... 3

Koncept ... 6

Färdig Produkt ... 7

Diskussion ... 8

Sammanfattning ... 9

Bilagor ... 11

Inledning

AGDA-galan är resultatet av en årlig tävling där bidrag tävlar i kategorierna digital, produktion, print, design och självklart den mest prestigefyllda kategorin kampanj.

Under galan utses vinnarna i dessa kategorier och priser delas ut. Vårt uppdrag är att utforma en affisch som ska fungera som inbjudan till Agdagalan 2014. Genom att formge en ny grafisk profil och nyttja en ny infallsvinkel blev vårt uppdrag att spegla visionen med Marö och deras nyckelord; Kunskap, inspiration, trender och nätverk.

(3)

Arbetsprocess

Under det första mötet vi hade i gruppen, uppskattade vi hur mycket arbete som skulle krävas under projektets gång. Vi utformade ett schema där vi bestämde tider då gruppen skulle träffas och vad som skulle göras vilken dag. Vi gjorde även ett

preliminärt Gantt- schema där vi planerade deadlines för de olika arbetsprocesserna.

Vi valde att lägga upp arbetet på följande sätt; först gjorde vi en inledande marknadsundersökning, då vi ansåg att det var ett bra sätt att få inspiration och komma underfund med inom vilka områden en marknadsförening verkar. Nästa stadie i processen blev idé-producering; efter att ha samlat på sig inspiration skrev vi ner alla idéer och tankar som vi hade för att senare kunna utesluta ohållbara idéer och utveckla de idéer vi tyckte om. När vi hade gått igenom idéerna samt diskuterat kring dem skapade vi ett antal olika koncept som vi sedan kunde presentera för varandra och reflektera kring hur vi skulle kunna utveckla dessa och sedan sammanställa det

slutgiltiga resultatet. Det slutliga steget i den kreativa processen blev att ta fram en färdig produkt.

Genom att skriva tids- och mötesrapport höll vi också reda på vem som gjorde vad, under vilken tid. Det föll sig naturligt att ibland arbeta hemifrån och med hjälp av tidrapporten kunde vi kartlägga arbetstiden utanför skolan.

Rapportskrivningen har skett stegvis under andra delen av projektet. För att vi skulle kunna reflektera kring vad vi har skrivit och bearbeta rapporten insåg vi att det förmodligen var bäst om vi inte skrev allt när vi var klara med arbetet, utan att vi hade en rapport som vi hela tiden kunde fylla på med ny information. På så sätt kunde vi också notera vad vi gjorde under projektets gång.

Utförande

Marknadsundersökning

Det första steget i processen blev ganska naturligt marknadsundersökning. Vi samlade in information om andra marknadsföreningar i Sverige och gjorde även en utvärdering av Marös nuvarande profilering och hur vi ansåg att man kunde utveckla den.

Vi som grupp ansåg att det var överlag dåligt utbud av kreativa profiler för marknadsföreningar runt om i Sverige vilket var förvånande, med tanke på den kapacitet som borde finnas i en marknadsförening. Det gav oss inspiration och motivation till att skapa en ny profil för Marö, som kan representera den innovation och kreativitet som finns i Östergötland.

Idéproducering

Under marknadsundersökningen fick vi en hel del olika idéer som vi kunde bygga vidare på. Genom att ha samtalat med varandra växte det sakta fram ett par idéer som vi tyckte utmärkte sig från de övriga. Idéerna utvecklade vi sedan till dessa förslag för logotypen och affischen:

       

(4)

Förslag till logotypen:

Tema Ädelsten

Ametist? Pärlor? Kvarts? Tankarna var många kring vilken typ av slags ädelsten vi skulle ha och som kunde representera Marö. Temat spelar på ordet “värde”, en ädelsten är värdefull, vilket skulle kunna ha gett oss bra slogan, till exempel “Marö värdesätter Kunskap, Inspiration, Trender och framförallt Nätverk”. Vi kände att ädelstenar känns tidlösa, enastående och kraftfulla. Temat tänkte vi först och främst använda till logotypen, t.ex. att använda Marös bokstäver och forma dem till en ädelsten av något slag. Vi skissade och testade olika sätt att böja bokstäverna, samt testade andra sätt att använda någon form av ädelsten till logotypen på. Dock svalnade den här idén i takt med att projektet fortskred.

Tema Kompass

En kompass används för att man ska nå ett mål. Vi tänkte att med hjälp av Marö kunde medlemmar hitta sitt mål och upptäcka blivande trender genom att få kunskap och inspiration via ett nätverk av medlemmar. Kompass nålen symboliserar den riktning man ska färdas för att få det önskade resultatet. En positiv tanke med kompassen är att man inte nödvändigtvis måste färdas dit kompassnålen pekar utan man kan själv bestämma om man vill färdas i en annan riktning, dock fortfarande vägledd av kompassnålen eller symboliskt sett, Marö. Den navigerar användaren.

Se bilaga, figur 1.

Förslag till affischen:

Tema Svamp

Vi tänkte använda en stiliserad bild på en svamp och dess mycel. Svampen skulle kunna symbolisera Marö medan dess mycel symboliserar medlemmarna. Det dolda budskapet skulle vara att medlemmarna skapar ett nätverk som Marö håller ihop.

Detta tyckte vi kunde illustrera bra genom att se hur svampen skapar ett nätverk genom sina rötter under jorden och se hur rötterna sprider ut sig. Svamp har ett rykte om sig att spridas snabbt och Marö är en förening som vill växa och öka antalet medlemmar. När vi diskuterade temat kom vi fram till att vi tyckte att en svamp symboliserar kunskap, det känns som en seriös och vis växt. Svampar hör hemma i skogen och vart om inte i skogen får man mycket inspiration. Vi insåg snart svårigheterna med att använda en svamp, det var bland annat svårt att få det att se professionellt ut.

Tema Karta

Vi ville ta fram en känsla av att Marö symboliserar marknadsföreningen i Östergötland och ett simpelt men starkt sätt att göra detta på var att använda en karta över

landskapet. Efter diskussioner kom vi även fram till att vi trodde att invånare i Östergötland var stolta över att komma från landskapet. Ur dessa tankar växte detta tema fram och fokus på kartan blev ganska naturligt Agdagalan. Detta expanderade till två olika förslag:

Den ena idén blev att göra en minimodell av ett hus som skulle symbolisera platsen för Agdagalan. Tanken kring detta tema var att skriva ut en stor karta över Östergötland, samt göra ett modellhus av papper som det stod “Agda 2014” på. Detta modellhus skulle placeras på en lämplig plats där Agdagalan hålls och från det huset dra röda trådar, som antingen var sytrådstunna eller garntrådsstorlek, till olika platser över kartan. Dessa platser är tänkta att märkas ut med nålar och det skulle symbolisera

(5)

Marös nätverk som når ut till alla i Östergötland. Vi byggde alltså en tredimensionell karta som vi tog kort på.

Se bilaga, figur 2.

Den andra delen av idén var att göra en stiliserad karta med fokus på Agdagalan.

Tanken var att detta skulle göras med hjälp av grafiska element såsom hus och vägar.

Kartan skulle bli förenklad och kraftigt uppförstorad med endast ett fåtal hus och människor. Husen skulle symbolisera olika branscher som skulle kunna vara med och tävla och människorna skulle symbolisera enskilda personer såsom studenter och liknande. Alla element skulle vara tydligt kopplade till varandra och så även till

Agdagalan. Affischen skulle bilda ett tydligt nätverk där man enkelt ser att medlemmar samarbetar med varandra för att få det bästa resultatet.

Tema Things Organized Neatly

Tanken med detta tema var att illustrera föremål du kan tänkas behöva, eller använda på en gala och organisera dessa på ett prydligt sätt. Vi tänkte bland annat att man kunde ta med element såsom galakläder; långklänning med högklackade skor, smycken och långa handskar; hatt, kostym med skjorta, fluga, väst, skor och

manschettknappar. Andra föremål som vi tänkte ha med i bilden var champagneglas, tävlingsbidrag och diverse föremål som man kan tänkas använda vid framställandet av bidragen såsom kamera, penna och annat. Temat kommer från en trend som går ut på att man organiserar saker på ett platseffektivt och prydligt sätt.

Teman utöver ovanstående exempel var: “tema svamp”, “tema stjärnor”, “tema fotavtryck”, “tema ögon”, “tema karta” samt “tema Oscarsgalan” och andra. Dessa väckte dock aldrig någon riktig diskussion i gruppen så det kändes irrelevant att ta med en utförligare beskrivning av dessa förutom att endast nämna dem.

(6)

Koncept

Koncept för logotyp:

Koncept Kompass

Vi enades ganska omgående att tema kompass var ett bra utgångsläge för logotypen.

Det fanns dock en hel del faktorer som gjorde det svårt att använda en kompass. Efter att vi testat olika färger samt ha text till så fick vi en stark känsla av att logotypen lätt skulle kunna förknippas med båtliv och skärgård vilket vi inte alls ville. Det berodde på att man starkt associationer kompasser med sjöfart. Det blev fel budskap vilket medförde att vi istället testade att framställa ett M som ett grafiskt element och sätta in bokstaven i kompassen. Helhetsintrycket ändrades direkt och de associationer som man gjort förut var genast borta. Nu stötte vi dock på ett annat problem och det var att man lätt kunde förknippa logotypen med bergstoppar vilket vi inte heller ville.

Se Bilaga: Figur 2 och 3.

För att gå vidare i processen tog vi bort spetsarna som tidigare symboliserat de olika väderstrecken. Versala M fick genast mer fokus och efter vidare modifiering blev vi nöjda med resultatet. Problemet med att det lätt kunde förknippas med bergstoppar kvarstod dock men de liknade mer pilar vilket vi ville på grund av grundidén, de framstod nu som kompassnålen. Efter bredare modifiering där vi provade en mängd olika varianter stod det tillslut klart att genom att vrida versala M åt höger skapade vi en positiv association till att få en ökande effekt, denna effekt skapar ett sammanhang av positivitet och en känsla av att någonting expanderar och växer.

Nästa del var att ta fram färger. Vi provade en hel del olika färgkombinationer, bland annat använde vi oss av flera nyanser av blå och cyan. Detta tyckte vi dock förde tankarna för mycket till det förra problemet, att det blev för mycket skärgårds-känsla över det hela. Efter att ha utbytt tankar och idéer blev vi tillfreds med att använda en varm orange-färg. Färgen tyckte vi speglade kreativitet och inspiration vilket vi tyckte var passande att representera Marö.

Se bilaga: figur 4 & 5.

Vid val av teckensnitt tyckte vi att ett stiliserat sanserif teckensnitt skulle passa bra för man förlorar inte läsbarhet oavsett storlek man skriver ut det på. Teckensnittet vi valde, Century Gothic, kändes lätt och stabilt utan att kännas alltför simpelt och tunt i uttrycket. Det liknar Marös nuvarande teckensnitt vilket vi ansåg var bra för det skilde sig inte alldeles för mycket från Marös nuvarande logotyp.

(7)

Koncept för affisch:

Koncept Karta

Vi valde att använda oss av den delen av idén där vi byggde ett modellhus av papper.

Vi ansåg att idén prickade ett av Marös värdeord rätt, och det var nätverk. Dessutom tyckte vi att det kunde bli ett intressant och uppseendeväckande sätt att framställa en affisch på. En karta symboliserar frihet och kunskap vilket var två saker som vi ville att Agdagalan skulle symbolisera. Genom att symbolisera frihet vill vi att medlemmarna i Marö ska, genom att använda dess nätverk, få verktygen som hjälper dem att göra aktiva val för att stärka sitt varumärke. Detta genom val av samarbetspartner men även inspiration och idéer som kan ha kommit från konkurrenter.

Budskapet kunskap i en karta grundar sig i det som krävts för att bygga upp det nätverk som illustreras på en karta, det nätverk som gör det möjligt för Marö att kunna erbjuda sina medlemmar oändliga möjligheter till samarbeten men även ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad om konkurrenter och trender i den närmaste omgivningen. I och med det kommer man tillbaka till anledningen att ha en karta över just Östergötland. Vi vill med kartans hjälp ena företagare i landskapet och öka standarden inom branschen. Vi ansåg dock att bristerna med konceptet var för många, bland annat kan man behöva för mycket bakgrundskunskap för att förstå vad affischen handlar om. Vi kände även att man tappade vikten av de resterande värdeorden och allt fokus hamnade på nätverket. Vi ville även att affischen skulle vara en inbjudan vilket den inte blev med den här idén.

Se bilaga: figur 6.

Koncept Things Organized Neatly

Ursprungsinfallet var att anordna de element som vi ville ha med i affischen manuellt, alltså att bygga ett collage av de redan nämnda föremålen. Efter inledande försök insåg vi dock att det var otroligt svårt att få det resultat vi önskade på grund av faktorer som ljussättning, upplägg, avsaknad av material och avsaknad av studio. Vi kom därför ganska snart fram till att det vore lättare att framställa dessa föremål digitalt som grafiska element. Detta var en idé som vi verkligen fastnade för på grund av att det kändes mer som en inbjudan till galan vilket var ett resultat som vi ville ha. Vi insåg också lättheten att med hjälp av grafiska element få med alla värdeord som Marö står för. Att använda element som, kombinerade, speglar känslan av att skapa nätverk var ett enkelt men effektivt sätt att uppnå önskad effekt. På samma sätt använde vi även andra symboler för att väcka känslor och sammanhang. Vi ansåg också att affischen med lätthet behandlar en av de saker som vi ansåg var ett stort problem med idén kring kartan, att informationen når ut till alla, även de som är mindre insatta inom Marö. Detta koncept var sedan det som lade grunden till vår färdiga produkt.

Se bilaga: figur 7.

Färdig Produkt

Logotyp

I den färdiga logotypen utgick vi ifrån idén kompass, istället för att skapa en faktisk kompass. Det på grund av att kopplingen kändes fel, när man såg kompassen bredvid texten Marö. Därför är “vår” kompass ännu mer stiliserad, vilket innebär att vi valde att enbart behålla kompassnålarna, som i vår mening är vägvisare för de företag som väljer att gå med i Marö. En kompass både söker och hittar, samt ger dig färdriktning åt rätt håll. Kompassnålarna är dessutom dubbeltydiga, då de också skapar ett M, som

(8)

ord som vi anser spegla Marös värden. Tillsammans med det raka och stilrena

typsnittet Century Gothic skapade vi en helhet, där symbolen och texten samverkade.

Resultatet blev en seriös, men kreativ logotyp, vars karaktär bygger på värdeorden trender, nätverk, kunskap och inspiration.

Affisch

Affischen ska fungera som en grafisk profil för Agdagalan 2014. Tanken var att skapa ett tema som man sedan kan implementera på, exempelvis, andra trycksaker. De olika illustrationerna representerar galaevenemang respektive produktion (reklambyråer), och tillsammans bildar de en rektangulär ram som ramar in texten i mitten. Agdagalan är en gala där man utnämner årets marknadsförare i regionen, därför valde vi att kombinera de två beståndsdelarna, gala och produktion, för att påvisa att de går hand i hand. Illustrationerna är alltså uppdelade i två kategorier, men också två olika färger, för att förstärka budskapet. Även om det är två vitt skilda kategorier, så lever de i en symbios och skapar “ramen” där Agdagalan 2014 är i centrum. Marös logotyp skiljer sig mot det grafiska uttrycket i affischen, likaså färgerna blått och orange, vilket skapar en tilltalande kontrast som fångar uppmärksamhet. Affischen ska fungera i flera format, just därför vill vi att det ska gå att bryta isär den och skapa annorlunda design, men ändå behålla den röda tråden.

Diskussion

Vi har diskuterat mycket om hur vi ville lösa uppgiften med en ny grafisk profil samt en inbjudande affisch. Det har varit många kast och idéer innan vi tillslut kom fram till en logotyp som vi var nöjda med. Därefter började vi med att ta fram en affisch som är tilltalande som fångar betraktarens uppmärksamhet. Därtill ville vi att den skulle kunna samverka med logotypen och visa upp Marös uppdaterade grafiska profil.

Vi har varit inne på många olika lösningar som nämnts tidigare. Vi har även införlivat och tagit inspiration från de böcker vi har läst under kursen och även under tidigare kurser som vi läst.

Inom gestaltpsykologin pratar man mycket om att man försöker se en helhet när en bild bara består av punkter och linjer. Den helhet som man ser kallas för “gestalt”.

Dessa gestalter uppfattas på samma sätt av alla människor.1 Vi har använt oss av närhetens lag för att skapa en ram av olika objekt som man förknippar med den grafiska branschen. Eftersom alla objekten förhåller sig till två osynliga linjer, en inre ram och en yttre, fyller hjärnan automatiskt i dessa linjer så att man upplever det som en ram runt texten. I logotypen kan man även se både pilar och ett M.

Informationsprocesser beskriver hur vi varseblir olika saker och hur vi väljer ut informationen vi får. Denna perception är selektiv så vi väljer bara ut vissa element;

vad vi uppmärksammar och hur vi tolkar detta beror på olika saker.2 Detta har vi tänkt på när vi har valt vilka objekt som ska vara med i affischen, nämligen objekt som är relevanta för människor som arbetar med marknadsföring och kommunikation och på så sätt är det lättare att fånga deras uppmärksamhet och intresse.

1 Yvone Wærn, Rune Pettersson, Gary Svensson. Bild och föreställning - om visuell retorik. Lund, studentlitteratur, 2004. sid 16.

2 Ibid. sid 16.

(9)

Bland de visuella elementen hos vår affisch har vi använt oss av ikoner av föremål från den grafiska branschen samt föremål som vi tycker representerar gala och festligare sammanhang. På samma sätt som ett index finner vi de orangefärgade föremålen tydligt kopplade till grafiskt arbete, där exempelvis en dator, en penna, en kamera och en folder förekommer. Därefter vill vi föra tankarna till gala och fest med de turkosa ikonerna. Som exempelvis skon, flugan, kläderna och drinkarna. Vi har även tagit med ett par symboler som vi ansåg bidrog till helhetsintrycket av vår affisch. Där kan vi inräkna diamanten och glasögonen, som vi i vår kultur kopplar till flärd och kreativitet, särskilt glasögonen som har kommit att bli en symbol för den grafiska bransch vi befinner oss i.

Det vi även kan se när vi jobbat med affischen är att den berör begreppen patos och logos. Patos är ett tilltal som enligt Aristoteles berör oss känslomässigt. Logos tilltalar däremot förnuftet och värderingarna av sina argument efter erfarenheter samt tankar om hur världen är.3 Om vi kopplar patos och logos i affischen ser vi att den väcker en känsla inom oss när vi tittar på den. Exakt vilken känsla det är skiljer sig från individ till individ, men den väcker ändå en nyfikenhet och ett intresse hos de flesta som tittar på affischen. Vi kan även se att den berör tilltalet logos då affischen ändå är en slags informationsdesign. Vi kan alltså se att den informerar oss om en gala, och kanske även kan koppla att de ikoner som ramar in den stora texten i mitten har en koppling till vad som finns på en gala.

Sammanfattning

Under vårt första möte diskuterade vi de valda rollerna. Varje person hade valt en specifik roll i gruppen, och dessa försökte vi bibehålla. Vi konstaterade däremot att om det skulle vara så att någon ville pröva på något nytt, skulle personen i fråga få göra det. I slutändan berörde alla de olika rollerna och hjälptes åt med de uppgifter vi blev tilldelade. Mycket av vårt arbete skedde under skoltid, då vi försökte ta vara på denna tid så mycket som möjligt, trots att vi ibland fick lägga tid på att arbeta hemma. Men om så var fallet hade vi på möten innan delat upp arbetsbördan så att var och en hade uppgifter att göra.

Vi tycker att gruppen har fungerat bra och alla har hjälpts åt att ta fram det resultat som vi stolta kan visa upp. Tidsplanen har i stort sett följts med vissa små undantag.

Saker som man kan tänka på i framtiden är bland annat att man borde ha en färdig idé tidigare än vad vi hade. Vi stod och velade mellan två bra idéer väldigt länge vilket blev stressigt i slutet. Detta löste sig dock bra och vi är alla nöjda med den slutgiltiga produkten. Det förekom vissa komplikationer under projektet när andra uppgifter tog mycket tid. Det gjorde att processen blev lidande men bara märkbart. Efter vissa ändringar i tidsschemat var vi tillbaka på rätt spår igen.

(10)

Alla är ense om att vi lagt upp projektet på rätt sätt och vi tycker att vi har fått med alla delar som behövs för att genomföra ett lyckat projekt. Det är lätt att se den röda tråden genom hela projektet.

Under vår redovisning så fick vi lite feedback om vårt färdiga resultat. Dock hann diskussionen inte gå så långt då det var tidsbegränsat. Överlag kände vi en positiv respons på vår produkt.

Åsikter om logotyp: Tommie tyckte att vi skulle använda oss av tändsticks-provet det vill säga minska logotypen till storlek av en tändsticksask för att se hur logotypen klarar av att synas i litet format. Vi kom fram till att symbolen och Marö kommer att synas men inte den lilla texten marknadsföreningen i Östergötland.

Åsikter om affisch: stark färgkontrast mellan orange och blått. färgskalan Dietmar tyckte att färgskalan var retro annars tyckte han att den till en början var lite

intetsägande eftersom det inte fanns något som stack ut på affischen men att den växte desto mer man tittade på den. Vi fick också kommentaren att affischen var bra för att den berättade en historia om vad Agda galan handlar om.

(11)

Bilagor

Figur 1

  Inspiration till tema kompass

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kompas_Sofia.JPG, 7/3 – 2013.

Figur 2

Första utkast av skisser på logotypen.

Figur 3

(12)

R: 197 G: 115 B:25 C: 0 M: 60 Y: 100 K: 10

R: 155 G: 155 B: 154 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50

R: 217 G: 217 B: 216 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 20

Figur 4

Färgschema.

Figur 5

Slutgiltiga logotyp

(13)

Figur 6

Koncept Minikarta Figur 7

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :