MOTION TILL ÅRSMÖTET AV MODERATERNA PÅ LIDINGÖ ANGÅENDE NY SIMHALL PÅ LIDINGÖ ATT BEHANDLAS DEN , STADSHUSET, LIDINGÖ

Full text

(1)

1 MOTION TILL ÅRSMÖTET AV MODERATERNA PÅ LIDINGÖ

ANGÅENDE NY SIMHALL PÅ LIDINGÖ

ATT BEHANDLAS DEN 2016-03-13, STADSHUSET, LIDINGÖ

TILL:

Daniel Källenfors, Ordförande, daniel.kallenfors@yahoo.se Ulf Geijer, Sekreterare, ulf.geijer@gmail.com

FRÅN:

Mark Shay, medlem i Moderaterna på Lidingö Ryttarvägen 6

181 41 Lidingö

mark.shay@sloan.mit.edu mob: 0765 96 62 38 BAKGRUND:

Lidingö har en simbassäng som drivs i kommunal regi: Gångsätrabadet, vilket byggdes 1965 för läroverket bredvid. Badet är 25m långt med fyra banor 2m breda vardera, alltså en bassäng 25m x 8m, med area 200kvm.

Antalet invånare på Lidingö 1965 var drygt 30.000, idag har Lidingö närmare 46.000 invånare (Källa: SCB). År 2030 förväntas Lidingö ha närmare 55.000 invånare (Källa:

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030, 2012-05-10).

Jämförelse

Lidingös faciliteter för simning och bad är i en klass för sig jämfört med andra svenska kommuner: Lidingö har en synnerligen liten badyta per invånare.

(2)

2 Källor: Motionärens analys utifrån en kombination av kommunernas hemsidor och telefonsamtal till anläggningarna; antalet invånare från SCB (2014). Äventyrsbad, utomhusbad, plaskpool och bubbelpool inkluderas ej. I större kommuner räknades huvudanläggningen men i vissa fall finns äldre bassänger inom samma kommun som inte ingår i denna mätning.

- 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Uppsala (207) Linköping (152) Helsingborg (135) Norrköping (135) Borås (107) Halmstad (96) Växjö (87) Täby (67) Karlskrona (64) Norrtälje (56) Uddevalla (54) Skövde (53) Borlänge (51) Lidingö (45) Tyresö (45) Sigtuna/Märsta (44) Falkenberg (42) Upplands Väsby (42) Piteå (42) Ängelholm (40) Sandviken (38) Katrineholm (33) Danderyd (32) Ystad (29) Gislaved (28) Bollnäs (26) Höganäs (25) Östhammar (21) Finspång (21) Flen (16) Härjedalen (10)

Kommun (antal invånare, tusen)

Badyta per invånare (kvm x 1000)

Medianvärde: 14,3

Medianvärde: 44.100

(3)

3 Gångsätrabadets begränsningar

Gångsätrabadet har flera begränsningar:

1) Otillräcklig kapacitet för antalet invånare, föreningar och andra användargrupper på Lidingö, vilket bildar till väntelistor för simskolor och simidrott, vilket äventyrar Skollagens krav att alla barn skall vara simkunniga i årskurs 9.

2) Ej anpassat för funktionshindrade besökare.

3) Varje aktivitet (t ex simidrott) krävs att badet stängs av för samtliga andra aktiviteter (t ex allmänhetens bad). I moderna simhallar finns utrymmen för simundervisning, simidrott och allmänhetens bad samtidigt.

4) Omodern i sin energiförbrukning och ”närmar sig slutet på sin tekniska livslängd”

(Källa: Badhusutredning, Lidingö Stad, 2015-01-28, s. 6).

5) Kan ej dynamiskt ändra vattentemperaturen för olika användargrupper, t ex babysim, pensionärer, rehab. I dagsläget värms hela badet upp torsdagar för samtliga badgäster för att en förening kräver detta, vilket skapar en för hög temperatur och luftfuktighet för motionärer och simidrottare. Övriga dagar är bassängen lagom tempererad för motionärer och simidrottare, men upplevs kall för badgäster som gärna skulle ha, eller tom behöver, av medicinska skäl, ett varmare bad.

6) En mycket lång rengöringsprocess då badet behöver ”vila” vissa dagar i ca 8-10 timmar, vilket begränsar besöksantalet och därmed ökar det årliga driftunderskottet, samt bidrar till att allmänheten, simskolor och föreningar upplever otillräckliga simtider.

7) Begränsade öppettider under hela året generellt och under sommaren i synnerhet (stängt v. 26-32).

8) Otillräckligt antal banor och möjligheter till installation of godkänd teknisk utrustning för att Lidingö ska kunna anordna av Svenska Simförbundet sanktionerade

simtävlingar.

Invånarnas önskemål

Lidingös invånare upplever dessa begränsningar, och vet av erfarenhet från besök i andra kommuner att en modern, ändamålsenlig simhall kan bidra positivt till samhället och folkhälsan. Simning är en aktivitet som lockar alla åldrar, män/kvinnor och pojkar/flickor i samma utsträckning, och som är tillgänglig för alla – utan krav på en stark privatekonomi som så många andra fritidsaktiviteter på Lidingö.

(4)

4 Lidingöborna har uttryckt sitt kollektiva önskemål om en ny simhall genom flera olika

kanaler, t ex enkäter från Kultur och Fritids, insändare till lokaltidningen, deltagande vid seminarier om ny simhall (april 2014 och januari 2016), mm.

Ett tydligt exempel på Lidingöbornas önskemål om ny simhall är studien ”Ung livsstil 2011”

som visar att ny simhall är ungdomarnas (13-18 år) högsta prioritering, och har varit det i många år.

Källa: www.lidingo.se/unglivsstil

(5)

5 Resultatet från studien ovan från 2011 påminner om det från samma studie 2007:

Källa: www.lidingo.se/unglivsstil

(6)

6 Resultatet från studien ovan från 2007 påminner om det från samma studie 2003:

Källa: www.lidingo.se/unglivsstil

Sedan 2003 kan man se ett tydligt mönster: Lidingös ungdomar har konsekvent önskat sig – som högsta prioritet – en ny simhall, men Lidingö Stad har under dessa 13 år endast ”utrett badhusfrågan” utan att besluta om att faktiskt bygga en ny simhall.

Ett flertal av ungdomarna som år 2003 svarade att de önskade en ny simhall har nu egna barn som sannolikt önskar, som högsta prioritet, en ny simhall på Lidingö. Utan beslut och handling från Lidingö Stad finns risken att ”ny simhall” blir ett återkommande önskemål som går i arv från en generation ungdomar till nästa.

(7)

7 Fördelar med ny simhall för Hälsans Ö

En modern, ändamålsenlig simhall skulle bidra positivt till Lidingös fritidsutbud på många sätt:

1) Folkhälsa 2) Simkunnighet 3) Friskvård

4) Socialt gemenskap a. För äldre

b. För barn & ungdomar c. För familjer

5) Främjande av idrott för ett brett spektrum av invånare a. Barn & ungdomar

b. Vuxna

c. Pensionärer / seniorer d. Funktionshindrade e. Nyanlända

6) Förbättrade och mer tillgängliga faciliteter som främjar föreningar och andra intressegrupper som idag nyttjar Gångsätrabadet

a. Samtliga skolor på Lidingö b. Lidingö Simklubb

c. Lidingö Triathlon d. Lidingö Gymnastikskola e. Friluftsfrämjandet f. Lidingö Hjärt- och Lung g. Aktiv Ungdom Lidingö

7) Ge möjligheter till nya föreningar och aktiviteter inom, t ex:

a. Livräddning b. Rehabilitering c. Babysim d. Konstsim e. Dyk/SCUBA f. Kajak

g. Vattenaerobics och andra träningsformer

h. Integration med utbildning, träning och konferens på Bosön 8) Ökad besöksnäring till Lidingö

a. Från närliggande områden, t ex Östermalm, särskilt N:a Djurgårdsstaden och Gärdet, med närmare 70.000 invånare (Källa: www.statistikstockholm.se) b. För större idrottsevenemang som t ex regionala eller nationella simtävlingar c. För idrottsläger / simläger

9) Undvika att Lidingö står helt utan simhall när Gångsätrabadet når sin tekniska livslängd inom 4-9 år (Källa: Badhusutredning, Lidingö Stad, 2015-01-28, s. 6).

(8)

8 Kostnader - bygg

Lidingö Stad har låtit utreda placering och kostnad av en ny simhall, vilket har resulterat i tre rapporter:

 ”Badutredning Lidingö”, juni 2008, av PP Arkitekter AB

 ”Badhusutredning Lidingö Stad”, januari 2015, av ProMa och Liljewall Arkitekter

 ”PM till Badhusutredning”, januari 2016, av ProMa och Liljewall Arkitekter.

Den senaste rapporten, en djupare analys av ett antal frågor som väcktes i rapporten 2015, visar att en modern, ändamålsenlig simhall kan byggas för så lite som SEK 50 miljoner. Med bredare funktionalitet, mer generösa ytor och möjligheter till andra träningsformer i samma anläggning kan kostnaden stiga till SEK 100 miljoner och uppåt.

Exempel från andra kommuner i studien visar att en modern simhall med motions- och tävlingsbassäng med separat undervisnings- och rehabbassäng, relaxavdelning och äventyrsbad kan byggas för omkring SEK 150 miljoner (t ex Norrtälje).

På seminariet om ny simhall i Stadshuset (april 2014) presenterade representanter från Borås kommun sin simhall som byggdes för ca SEK 60 miljoner, med en bassäng 50m x 25m och en separat undervisningsbassäng, med mera.

På seminariet i Stadshuset om ”Ett billigare badhus” med Bo Hultén från Swim Systems AB (januari 2016) presenterades färdiga simhallar anpassade för allmänheten, simundervisning och simidrott som byggdes för ca SEK 40-60 miljoner (Holland, Tyskland).

Enligt utredningarna för Lidingö Stad har andra kommuner även byggt simhallar för SEK 200+ miljoner.

Utifrån studierna och exemplen ovan drar motionären slutsatsen att det är fullt möjligt att bygga ett kommunalt bad med flera olika funktioner, inklusive idrott, motion och

underhållning/äventyr, till ett pris om ca SEK 150 miljoner.

Kostnader - drift

Utredningen 2015 med uppföljning 2016 visar att ett driftunderskott om ca SEK 7-10 miljoner är möjligt. Med ”driftunderskott” menas årliga intäkter (om ca SEK 9-11 miljoner per år) minus rörelsekostnader, ränteutgifter och amortering.

Utifrån SEK 10 miljoner i årligt driftunderskott från badhusutredningen kan man reducera till under SEK 5 miljoner med två enkla åtgärder:

1) Lidingö Stad utnyttjar sin låga kapitalkostnad, dvs upplåning till 0% ränta, vilket minskar underskottet med SEK 2,7 miljoner per år (se nedan).

2) Gångsätrabadet läggs ned, vilket sparar Lidingö Stad SEK 3,6 miljoner per år (Källa:

Badhusutredning, Lidingö Stad, 2015-01-28, s. 6).

(9)

9 Med (1) och (2) ovan reduceras driftunderskottet från SEK 10 miljoner till 10 – 2,7 – 3,6 = SEK 3,7 miljoner.

Med andra ord, den inkrementella årliga kostnadsökningen för Lidingö Stad, i förhållande till dagens utgifter, kan bli SEK 3,7 miljoner för en ny simhall som kostar SEK 150 miljoner att bygga. Räknat på 46.000 invånare blir det en subvension om ca SEK 80 per invånare per år.

För att ta ett mer konservativt estimat, för ev högre kapitalkostnader eller om

Gångsätrabadets nuvarande driftunderskott är mindre än vad som nämns i utredningen, ponera att Lidingö Stad får ökade kostnader om SEK 5 miljoner per år för en ny simhall. Då stiger subvensionen till ca SEK 110 per invånare per år.

Ytterligare kostnadsminimeringar finns i att bygga en modern, effektiv simhall som kräver lite underhåll och lite personal, och som nyttjar den senaste tekniken vad gäller

energiförbrukning, vattenrengöring och teknisk underhåll.

Motionären drar slutsatsen att, sammantaget informationen ovan, en rimlig nivå för årligt driftunderskott av en ny simhall vore upp till ca SEK 10 miljoner, exklusive minskade kostnader från nedläggning av Gångsätrabadet. Ökade intäkter och minskade rörelsekostnader skulle naturligtvis minska driftunderskottet.

Fördjupning: kapitalkostnader

Utredarna (2015, 2016) antar en ränta om 3% per år med 33-års amortering. Utifrån dagens låg ränta (t ex STIBOR 3-månader är -0,5% per 2016-02-26) och Lidingö Stads möjlighet att låna till 0% eller nära 0% så framstår utredarnas estimat om kapitalkostnader som väl tilltagna.

Några enkla exempel visar hur antaganden om kapitalkostnader påverkar driftunderskottet.

Exempel 1: Lån SEK 150 miljoner, ränta 3%, amortering 33 år (från utredningarna).

Årlig kostnad, ränta + amortering: SEK 7,2 miljoner Ränta betald efter 33 år: SEK 86,5 miljoner Lån betalt efter 33 år: SEK 150 miljoner Exempel 2: Lån SEK 150 miljoner, ränta 1%, amortering 33 år.

Årlig kostnad, ränta + amortering: SEK 5,3 miljoner Ränta betald efter 33 år: SEK 26,2 miljoner Lån betalt efter 33 år: SEK 150 miljoner

Skillnad mot Ex. 1, per år: SEK 1,9 miljoner mindre

(10)

10 Exempel 3: Lån SEK 150 miljoner, ränta 0%, amortering 33 år.

Årlig kostnad, ränta + amortering: SEK 4,5 miljoner Ränta betald efter 33 år: SEK 0

Lån betald efter 33 år: SEK 150 miljoner

Skillnad mot Ex. 1, per år: SEK 2,7 miljoner mindre.

Det är inte möjligt att fastställa här Lidingö Stads finansieringskostnader. Men dagens låga räntor och exemplen ovan visar att en minskning av driftunderskottet med ca SEK 2-3 miljoner per år, i förhållande till utredarnas estimat, är tänkbart.

FÖRSLAG:

Motionären föreslår att Moderaterna på Lidingö använder de beslut, konkreta handlingar och ekonomiska medel som behövs för att bygga en ny simhall på Lidingö med byggstart under nuvarande mandatperiod.

YRKANDEN:

(1) Att Moderaterna på Lidingö offentligt uttrycker partiets fulla stöd för att bygga en ny simhall på Lidingö med byggstart under nuvarande mandatperiod.

(2) Att Moderaterna på Lidingö inkluderar ”Ny simhall nu” i partiprogrammet och verksamhetsmålen för nuvarande mandatperiod och nästkommande mandatperiod.

(3) Att Moderaterna på Lidingö allokerar SEK 150 miljoner för byggnation av en ny simhall på Lidingö i årsbudgeten 2017.

(4) Att Moderaterna på Lidingö budgeterar för ett årligt driftunderskott om ca SEK 10 miljoner för den nya simhallen (exklusive kostnadseffekter av Gångsätrabadets nedläggning), med mål om att maximera intäkter och minimera rörelsekostnader framgent.

UNDERTECKNAD

Mark Shay

Lidingö, den 27 februari 2016

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :