• No results found

Jaromír Moravec, Ph.D.: Zodpověděl prof

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jaromír Moravec, Ph.D.: Zodpověděl prof"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Jm´eno: Michal Fanta Osobn´ı ˇc´ıslo: S16000049

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım bakal´aˇrsk´e pr´ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem bakal´aˇrsk´e pr´ace: výborně

Pr˚ubˇeh obhajoby bakal´aˇrsk´e pr´ace:

Otázky oponenta

Ing. Petr Meixner: Zodpověděl Otázky vedoucího

doc. Jaromír Moravec, Ph.D.: Zodpověděl prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.:

Na jakém základě byla navržena geometrie svařovaných desek? Zodpověděl Dá se věřit jednomu výsledku při zkoušce únavy? Zodpověděl

Ing. David Hrstka, Ph.D.:

Vyhodnocení geometrie, lze v praxi zvětšit nosný průřez koutového svaru? Zodpověděl doc. Jaromír Moravec, Ph.D.:

Proč u robotického svařování je používán spíše směr svařování vzad. Zodpověděl prof. Ing. Iva Nová, CSc.:

Proč v seznamu literatury uvádíte jako autora - Anonym? Je to zapsané podle normy? Zodpověděl

Klasifikace: výborně

Datum obhajoby: 29. srpna 2019 . . . .

podpis pˇredsedy

References

Related documents

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně?. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně?. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus.. Pr˚ ubˇ

Komise se seznámila s posudkem bakalářské práce a vyzvala studentku, aby svou práci představila.. Poté studentka odpovídala na připomínky uvedené v posudku a na dotazy

Studentka s očividným zájmem o téma seznámila zkušební komisi se základními aspekty své bakalářské práce.. Podrobněji pojednala o výsledcích uskutečněného

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Studentka byla schopná velmi dobře reagovat jak na podněty oponentských posudků, tak na dotazy komise, se kterou byla schopná rozvádět téma své bakalářské práce.

Zkušební komise byla studentkou seznámena s podstatnými aspekty její bakalářské práce na téma Agrese a šikana na prvním stupni základních škol.. Studentka se

Z tohoto důvodu následně členové komise udělili sníženou známku z obhajoby práce, čímž se neztotožnila se závěry vedoucí této práce. Posudek vedoucího

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace:.. Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e

Dokážete najít logickou oporu v odborné literatuře, kterou byste podložila Váš návrh na vytvoření webových stránek a profilů na sociálních

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Z navrhovaných opatření studentka uvedla například zvýšení podpory začlenění dětí s narušenou komunikační schopností do vrstevnické skupiny nebo předcházení