Till dig som är tonårsförälder

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lidingö närpolis och Lidingö stad välkomnar dig som är tonårsförälder till ett informations- möte om aktuella trender och tendenser bland våra ungdomar. Närpolisen inleder kvällen och berättar om läget på ön, därefter finns möjlighet att få svar på egna frågor genom att besöka våra montrar. Parallellt med expot visar vi filmen Tilda som berättar om en helt vanlig tjej vars nyfikenhet får ödesdigra konsekvenser.

Dag: Tisdag den 5 april 2011 Tid: 18.30-21.00

Plats: Lidingö stadshus entréhallen

18.30 Lidingö närpolis om trender och tendenser på ön och nätet 19.15 Ungdomsexpot öppnar med representanter från:

Nattvandrarföreningen Aktiv Förälder Ungdomsmottagnigen

Maria Ungdom Närpolisen Lidingö brå

Trafikpolisen Elevhälsan Fritidsgårdarna

Narkotikapolisen Klotterpolisen

Anmälan görs till närpolisen på mail; lidingo.city@stockholm.police.se.

Skriv ”Tonårsmöte” i ämnesrutan. Eller ring 08-401 14 50 dagtid.

Sista anmälningsdatum 28 mars 2011.

Välkommen önskar

Till dig som är

tonårsförälder

Vad gör ditt barn på nätet?

Trimmad moped, hur farligt är det egentligen?

Vet du som tonårsförälder vad du ska vara vaksam på?

Figure

Updating...

References

Related subjects :