• No results found

Vårdval primärvård uppföljning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vårdval primärvård uppföljning"

Copied!
37
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vårdval primärvård uppföljning januari-december 2019

Resultatbilaga

(2)

Antal listade per hälsocentral december 2019

16302

2697 6219

8746 10710

12606 12219

5475 10110

7607 8946

5161 9515

10896

4647 17271

10350

5647 5927 5745 9955

3721 11620

12947

10063

7303 10195

3244 4211

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

(3)

Ålderskapiteringskvot december 2019

(4)

ACD-kvot december 2019

(5)

CNI-kvot december 2019

(6)

Hälsosamtal för 30-, 40-, 50- och 60-åringar per december 2019

(andel av målgruppen med dokumenterat hälsosamtal per hälsocentral)

Mål 25%

(7)

Andel journalförda hälsosamtal per

åldersgrupp och kön

(8)

Andel inskrivna i MHV som fått ett separat hälsosamtal

Mål 80%

(9)

Andel hembesök till familjer med ett nyfött barn

Mål 70%

(10)

Andel genomförda

depressionsscreeningar inom BHV

Mål 90%

(11)

Telefontillgänglighet i genomsnitt januari-december 2019

Mål 100%

(12)

Medicinsk bedömning inom tre dagar, totalt för länet per månad

Mål 100%

(13)

Medicinsk bedömning inom tre dagar,

genomsnitt för 2019 per hälsocentral

(14)

Antal samordnade individuella planer – SIP 2019

33 35 87

66 1

32 119

28 34 95

43 38 75

25 58 38 27 38 37 67

115 55

90

16 32 52 70

92 163

66

0 20 4060 80 100 120140 160 180

Gällivare hälsocentral Jokkmokks hälsocentral Laponia hälsocentral Pajala hälsocentral Grytnäs hälsocentral Haparanda hälsocentral Kalix hälsocentral Överkalix hälsocentral Övertorneå hälsocentral Kiruna hälsocentral Norrskenets hälsocentral Bergnäsets hälsocentral Björknäs hälsocentral Björkskatans hälsocentral Erikslunds hälsocentral Gammelstads hälsocentral Hertsöns hälsocentral Mjölkuddens hälsocentral Råneå hälsocentral Sandens hälsocentral Stadsvikens hälsocentral Vårdcentralen NorraHamn Örnäsets hälsocentral Arjeplogs hälsocentral Arvidsjaurs hälsocentral Cederkliniken Hortlax hälsocentral Hällans hälsocentral Piteå hälsocentral Älvsbyns hälsocentral

Gällivare Kalix Kiruna Luleå Boden Piteå

(15)

Kontinuitet för mångbesökare (50% av

läkarbesök hos samma läkare för patienter med tre eller fler besök under 12 månader)

13%

10% 10%

10% 9%

11%

8%

9%

7% 8%

9% 9%

12% 13%

10%

9%

11%

9% 10% 10%

15%

11% 11% 11%

8%

10% 10%

12%

7% 7% 6%

6% 6% 7%

6% 6% 6%

4%

5% 5%

6% 6% 6%

5%

6% 7%

6% 6% 6%

8%

6% 6% 6%

5%

6% 5%

7%

4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Gällivare hc Jokkmokks hc Laponia hc Pajala hc Haparanda hc Kalix hc Överkalix hc Övertorneå hc Kiruna hc Norrskenets hc Bergnäsets hc Björknäs hc Björkskatans hc Erikslunds hc Gammelstads hc Hertsöns hc Mjölkuddens hc Råneå hc Sandens hc Stadsvikens hc VC NorraHamn Örnäsets hc Arjeplogs hc Arvidsjaurs hc Cederkliniken Hortlax hc Hällans hc Piteå hc Älvsbyns hc

Gällivare Kalix Kiruna Luleå Boden Piteå

K M

Mål 50%

(16)

Andel listade med besök på hälsocentralen

med diagnos inom psykisk ohälsa, under

senaste 12-månaders period

(17)

Antal genomförda samtalsbehandlingar

(18)

Andel patienter med demens-diagnos som haft årligt uppföljningsbesök hos läkare på

hälsocentralen

Mål 65%

(19)

Andel patienter med demens-diagnos som haft årligt uppföljningsbesök hos läkare och/eller annan vårdgivare på hälsocentralen

Mål 65%

(20)

Andel patienter med diabetes-diagnos som haft årligt uppföljningsbesök hos läkare på

hälsocentralen

(21)

Andel patienter med diabetes-diagnos som haft årligt uppföljningsbesök hos läkare och/ eller sköterska på hälsocentralen

Mål 90%

(22)

Andel listade patienter >40 år med KOL-

diagnos, per 1000 listade

(23)

Andel dokumenterade riskbedömningar avseende

levnadsvanor vid diabetes, hypertoni och övervikt, Mål 70%

71% 68%

44% 47%

75%

85%

47%

57%

51%

62% 60%

78% 77%

58%

71%

50%

71%

56%

36%

73% 71%

44%

67% 69%

87%

76%

59%

52%

70% 68%

78% 75%

53%

46%

79%

88%

53%

67%

55%

73%

65%

80%

87%

61%

79%

56%

78%

67%

46%

79% 78%

55%

75% 78%

89%

77%

69%

54%

78%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

K M

Mål 70%

(24)

Andel dokumenterade åtgärder vid konstaterad risk avseende levnadsvanor vid diabetes, hypertoni och övervikt, Mål 70%

89%

83%

28%

67% 71%

81%

70%

63%

70%

80%

97%

76%

83% 80% 83%

58%

68% 68%

26%

60%

89%

76%

89% 92% 90%

86%

63%

44% 49%

77%

86%

81%

28%

74% 79%

87% 84%

63%

73%

81%

92%

82%

89%

84% 89%

60%

75%

83%

37%

77%

88%

81%

91% 93% 95%

90%

57%

49%

60%

79%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

K M

Mål 70%

(25)

Andel dokumenterade riskbedömningar avseende levnadsvanor vid depression, ångest och sömnstörning, Mål 70%

28%

59%

34% 36%

52%

79%

44%

32%

39%

60% 60%

84%

60%

41% 44%

34%

64%

53%

25%

64% 64%

21%

47%

59%

81%

58%

46%

35%

46%

53%

26%

60%

39%

31%

45%

84%

39% 38% 41%

70% 71% 69%

60%

28%

44%

29%

59% 59%

22%

62%

67%

32%

56%

66%

79%

41%

35%

30%

45%

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

K M

Mål 70%

(26)

Andel dokumenterade åtgärder vid konstaterad risk avseende

levnadsvanor vid depression, ångest och sömnstörning, Mål 70%

53% 56%

10%

55% 59%

88%

23%

73%

89%

64%

82%

61%

69% 70% 67%

38%

67%

54%

38%

48%

68%

33%

87% 81% 82%

67%

56%

43%

64% 68%

75%

55%

22%

54%

68%

91%

35%

64%

95%

69%

83%

69%

60%

70% 75%

35%

68%

40%

22%

56%

80%

44%

82% 79%

88%

76%

31%

13%

33%

69%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

K M

Mål 70%

(27)

Antal patienter som tillfrågats om våld i nära relation

(28)

Andel patienter, 75 år och äldre med fem eller fler

läkemedel som har en journalförd läkemedelsgenomgång

Mål 50%

(29)

82,1 78,9

80,5

86,5 69,9

75,6

83,8

80,2 76,5

78,5 84,0 69,7

74,0

81,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Helhetsintryck Emotionellt stöd Delaktighet och involvering Respekt och bemötande Kontinuitet och koordinering Information och kunskap Tillgänglighet

Nationell Patientenkät primärvården

- positiva svar på dimensionerna i procent*

PV Norrbotten 2017 PV Norrbotten 2019

*Sammanlagt resultat för läkare- och sjuksköterskebesök

(30)

83,5 79,5

81,4 86,9 71,0

77,0

84,3

80,9 78,5

79,8

86,2 69,1

74,4

83,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Helhetsintryck Emotionellt stöd Delaktighet och involvering Respekt och bemötande Kontinuitet och koordinering Information och kunskap Tillgänglighet

Nationell Patientenkät primärvård, kvinnor/män

- positiva svar på dimensionerna i procent *

Primärvård 2019 Primärvård 2019

*Sammanlagt resultat för läkare- och sjuksköterskebesök

(31)

Sammanställning per hälsocentral*

0 100 200 300 400 500 600 700

Tillgänglighet

Information och kunskap Kontinuitet och koordinering Respekt och bemötande Delaktighet och involvering Emotionellt stöd

Helhetsintryck

*Sammanlagt resultat för läkare- och sjuksköterskebesök

(32)

Sammanlagd poängsumma NPE 2019*

620 615 610 609 599 598

591 581 580 576 575 570 567 563

546 545 542 540 538 537 533 533 525 522 517 515 515 514 486

557 560

0 100 200 300 400 500 600 700

*Sammanlagt resultat för läkare- och sjuksköterskebesök

(33)

NPE 2019 - Resultat per region*

545 566

544 560

587 589

562

578 577

557 560

554 557 559 569

556 554 554

549 546 547 560

520 530 540 550 560 570 580 590 600

*Sammanlagt resultat för läkare- och sjuksköterskebesök

(34)

Webbesök 2019 - antal per hälsocentral och ålder

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

75-84 år 65-74 år 40-64 år 07-39 år 0-6 år

(35)

Webbesök 2019 – åldersfördelning

totalt i länet

(36)

Webbesök 2019 - antal per hälsocentral och kön

144 193 269 343

526 442

149

397 285 273 174

335 258 123

608 743

263 251 311

128 236 118

437 675

900

171 443

55 65 34 69

193 181 314

249

102 228

112 126 76

100 105

40 294

375

104 112 130 59

148 36

189 355

322

80 208

17 23 0

200 400 600 800 1000 1200 1400

M K

(37)

Webbesök 2019 – kostnad per hälsocentral

62516 122762

228686 256587 406167

324424

128498 290135

182761 184166 122049

200127 171480

66776 438071

516597

151920 175484 209652 81272

181982

68996 310303

507960 575595

125915 313231

36318 39320 0

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

References

Related documents

Ankarsrums hälsocentral Astrakanen Nybro läkarcentrum Berga hälsocentral Blomstermåla hälsocentral Blå Kustens hälsocentral Borgholms hälsocentral Emmaboda hälsocentral

Läkarbesök i primärvård/hälsocentral...50 kr Besök hos annan vårdgivare på hälsocentral, t ex sjuksköterska...25 kr Besök på sjukhus, första besök med remiss, till

Erikslunds hälsocentral Gammelstads hälsocentral Gällivare hälsocentral Haparanda hälsocentral Hertsö hälsocentral Hortlax hälsocentral Hällans hälsocentral Jokkmokk

Laponia hälsocentral Kalix hälsocentral Övertorneå hälsocentral Björkskatans hälsocentral Sandens hälsocentral Stadsvikens hälsocentral VC NorraHamn Cederkliniken

Sekretess hindrar inte heller att en uppgift lämnas ut till en enskild eller till en annan myndighet om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin

På måndag öppnar Vännäs hälsocentral i nybyggda lokaler som ger möjlighet för ett unikt samarbete med ambulanssjukvården.. De nya lokalerna ska även förbättra arbetsmiljön

Fastigheten Andersberg 6:3 omfattas av en äldre detaljplan där användningen regleras för ”allmänt ändamål” vilket är en otidsenlig bestämmelse och har sedan 1987 utgått

Denna är av stor vikt då distriktssköterskorna ofta upplever att patienter ringer in för somatiska besvär, när inte tidspress föreligger kan frågor leda till att psykisk