• No results found

V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T S i d a 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T S i d a 2"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

(2)

S i d a 2 V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T

Vallberga Lantmän

- Er kompletta partner i lantbrukets tjänst

Vi är bygdens eget företag – ett litet företag med stora resurser, mitt i södra Hallands vackra jordbrukslandskap utanför Laholm. Våra kunder och medlemmar finns inte bara i närområdet i södra Halland utan även i stora delar av Skåne, Småland och Västra Götal- and.

Sedan föreningen startade 1904 har en oerhörd utveckling skett inom lantbruket, ett framskridande som vi på Vallberga Lantmän varit i högsta grad delaktiga i.

Vallberga Lantmän är idag ett effektivt helt fristående medlemsägt företag. Ett av våra uppdrag från medlemmarna är att med gemensamma resurser kunna förse dig som kund med de allra flesta varor och tjänster som behövs för att driva ett modernt lantbruk.

Givetvis går en del av föreningens överskott tillbaka till dess ägare – våra medlemmar!

Hjärtligt välkommen till oss på Vallberga Lantmän

(3)

S i d a 3 V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T

TORGIL

JÖRGEN TORE MARIA ANNA

FODERFABRIKEN (foderbeställning m.m.)

0430- 162 21

foder@vallberga.nu

FODER (Gris och nöt)

Jörgen Tagesson 0430- 162 31 070- 863 01 03

jorgen@vallberga.nu

FODER (Gris)

Tore Elisson 0430- 162 22 070– 428 45 28

tore@vallberga.nu

FODER (Gris)

Maria Hallbäck 0430- 162 16 070-774 46 11 maria.hallback@vallberga.nu

FODER (Nöt, får och fjäderfä)

Torgil Möller 0430- 162 23 070- 783 31 50 torgil@vallberga.nu

FODER (Nöt, får och fjäderfä)

Anna Ericsson 0430- 162 03

anna.ericsson@vallberga.nu

VÄXTODLING

Peter Hansson 0430- 162 17 070- 571 68 42

peter@vallberga.nu

VÄXTODLING/ENSILERING

Glenn Andersen 0430- 162 36 073-745 05 46

glenn@vallberga.nu

LOGISTIK

Sofie Hultin 0430- 162 37

sofie.hultin@vallberga.nu

ENERGI (Drivmedel/Plast)

Elna Svensson 0430- 162 04

elna.svensson@vallberga.nu

BUTIKEN (Lantbruksförnödenheter)

Karin Andersson 0430- 162 15

karin.andersson@vallberga.nu

KONTORET (Fakturering/Avräkning)

Agnetha Johannesson 0430- 162 08

agnetha@vallberga.nu

KONTORET (Växeln)

0430- 162 00

Lantmannaplan 5

info@vallberga.nu

312 50 VALLBERGA

www.vallbergalantman.se

PETER GLENN ELNA SOFIE KARIN

Vi hjälper dig att hitta lösningarna!

(4)

S i d a 4 V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T

Vi vet vad dina djur behöver och kan erbjuda det året runt

Vallberga Lantmän—en komplett partner i lantbrukets tjänst!

Vi arbetar för att bli en komplett affärspartner till lantbruksföretagen i södra Sverige och vår verksamhet utgår alltid från ditt verkliga behov. Eftersom vi är ett mindre företag med mindre administration, kan vi leva upp till ett av våra ledord - flexibilitet. Varje gård och varje företag har olika behov och detta gör varje möte unikt. Våra gårdsspecifika foderrecept från vår foderfabrik är t.ex.

en del av vår flexibilitet.

Vårt andra ledord är närhet. Oavsett vart i Halland, Småland eller Skåne ni be-

driver er verksamhet, skall Vallberga Lantmän alltid kännas nära. Beroende av

vad du som företagare känner passar dig, når du oss via telefon, internet eller

att vi kommer ut till er. Vi finns här för att tillgodose ditt behov inom lantbru-

ket och bidra med lösningar som hjälper dig i din vardag. Kontakta oss så hjäl-

per vi dig att hitta rätt lösning för din produktion.

(5)

S i d a 5 V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T

En av norra Europas modernaste foderfabriker Din produktion är unik, så bör även ditt foder vara!

Standardfoder, gårdsspecifika recept, fasta recept, mjöl, kross, pellets, pelletskross, allt är värmebe- handlat, premixer till svin, enskilda råvaror - kombinationsmöjligheterna är oändliga!

Vi finns här för att tillgodose dina behov inom lantbruket och bidra med lösningar som hjälper

dig i din vardag.

När du ringer in och beställer ditt foder, är det killarna som sedan kommer att tillverka det som tar emot din beställning. Denna närhet till pro- duktionen ger en unik flexibilitet som hjälper dig som kund att påverka hur du vill ha det.

Vi kör nämligen hela din foderprocess själva!

Genom hela foderfabriken ställs höga krav på hur ditt foder hanteras. För att bibehålla fodrets höga kvalitét hela vägen krävs en varsam, säker och skonsam hantering av ditt foder vid leve- rans hem till din gård.

En hög service utmärker vår fodertillverkning!

Våra chaufförer känner, vill och tar det ansvaret som en god serviceanda kräver. De är välkända och upplevs som mycket positiva ute hos våra kunder och medlemmar. De bidrar med att käns- lan av närhet till Vallberga Lantmän bibehålls och förstärks!

Vårt foder och fodertillverkning

-hjärtat i Vallberga Lantmän

(6)

V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T S i d a 6

GRISFODER

SUGGFOR

SUGGFOR DRÄKTIG PLUS

Vårt exklusiva dräktighetsfoder med specifika råvarukrav för en god produktion.

SUGG DI START

Övergångsfoder mellan Sugg Dräktig Plus och Sugg Di Plus. Sugg Di Start är ett foder med stor andel fiber och ges från 1 vecka före grisning fram till 4-5 dagar efter gris- ning för att göra en mjukare övergång och underlätta grisningen.

SUGGFOR DI PLUS

Vårt exklusiva digivningsfoder speciellt framtaget för högproducerande suggor.

Sugg Di Plus har noga utvald råvarusammansättning för god aptit och maximal mjölk- produktion.

SUGGFOR MAX

Ett enhetsfoder för suggor.

SMÅGRISFODER

SMÅGRIS SPÄD PLUS

En prestarter för den diande smågrisen. Det har en stor andel mjölkprodukter och en aminosyraprofil som är speciellt anpassad till den lilla grisen.

SMÅGRIS TRYGG AVVÄNJNING

Ett skonsamt avvänjningsfoder utan extra Zink. Det är anpassat för att börja använ- das när smågrisarna är hos suggan och fram till 14 - 18 dagar efter avvänjning.

SMÅGRIS TILLVÄXT

Avsett för användning från ca 2 veckor efter avvänjning fram tills att grisarna väger ca 30 kg.

SLAKTFOR START

Ett start foder till slaktgrisar eller ett slutfoder för smågrisar inför försäljning eller

flytt till slaktsvinsstall.

(7)

V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T S i d a 7

GRISFODER

Detta är en axplock av vårt sortiment för färdigfoder. Vi tillverkar dessutom kon- centrat och premixer.

Kontakta oss för mer information och hjälp för att hitta bästa lösningen för din produktion.

SLAKTSVINSFODER

SLAKTFOR 1

Har ett brett användningsområde, det kan fungera som start foder till slaktgrisar eller slutfoder för smågrisar inför försäljning eller flytt till slaktsvinsstall. Det kan även an- vändas som enda foder till slaktsvin om man vill ha en hög aminosyranivå och pre- standa för hög tillväxt och god köttansättning.

SLAKTFOR MEDIUM

Ett enhetsfoder med medelhög aminosyranivå.

SLAKTFOR 2

Anpassat för att användas som slutfoder i slaktsvinsproduktionen eller för att använ-

das som enhetsfoder från ca 30 kg fram till slakt. Slaktfor 2 har en något lägre ami-

nosyranivå än Slaktfor Medium.

(8)

+ Färsk mjölk i små portioner

+ Hög kapacitet: Klarar av att ge mjölk

som motsvarar 4 000 årssuggor per system + Lätt att montera och använda

+ Lätt att rengöra och inget spill

+ Hög vikt vid avvänjning: + 0,8—1,0 kg

+ Minskad dödlighet i BB - avdelningen med 2– 6 % + Suggan kan ha ytterligare 1 - 2 smågrisar per kull + Suggan avvänjer upp till 4 extra smågrisar per år

V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T S i d a 8

Pump’n’ Grow - ett helautomatiskt mjölkkoppsystem

Kullarna blir allt större vilket medför att det ställs krav på suggans mjölkproduktion. Genom att till- skottsutfodra smågrisarna med mjölkersättning lät- tar trycket på suggan och man får fler avvanda smågrisar med en högre avvänjningsvikt.

Pump’n’ Grow är ett helautomatiskt mjölkkoppsy- stem som är utvecklat för att kunna ge smågrisen mjölk. Systemet är seriekopplat vilket gör att det alltid finns färsk mjölk för grisen att dricka.

Behovet av ammsuggor minskar eftersom suggan

kan ta hand om fler smågrisar, detta är positivt ur

smittsynpunkt då behovet att kullutjämna inte blir

lika stort.

(9)

V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T S i d a 9

Övrigt sortiment hittar ni i Vallberga Lantmäns butik

Salva som ökar

blodcirkulationen Allround salva som vårdar och fuktar huden

En intensiv juversalva

med pepparmint och Sårrengörning Sårrengörning Nollinfektion

Kamfersalva Helosansalva

NJP Herbal Bluespray Jodopax Sårspray

Används för att märka djur som grisar, får och andra lantbruks- djur. För snabb märkning under alla väderförhållande. Torkar snabbt och håller länge. 400 ml

Märkspray Strålvärmelampa

XL

Philips Värme- lampa

Röd 150W 230V med stor E27 sockel

Philips Värme- lampa Transparent 150 W

Skalpellblad

Märkstift

Undersökningsgel - Bovivet

Slidkniv Basic Andningsskydd Zekler

Mycket effektivt filtermaterial som samti- digt ger mycket lågt andningsmotstånd.

Andningsskydd Zekler

Mycket effektivt filtermaterial som samti- digt ger mycket lågt andningsmotstånd.

Med utandningsventil som mycket effek- tivt ventilerar ut fukt, värme och koldioxid ger en komfortabel användning under hela arbetspasset.

PORCIVET - Galtdoft

Används till att framkalla ståreflex vid inseminering av suggor.

Undersökningshandske

Sprutor och kanyler i flera olika utform-

ningar

(10)

V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T S i d a 1 0

Övrigt sortiment hittar ni i Vallberga Lantmäns butik

Polyester Superior är vår finaste 3-slagna lina av 100% polyestersilke. Linan är rejält slit- stark och nöts inte ut i första taget, dessutom har den väl tilltagen brottstyrka. Linan är max- imalt UV-stabiliserad.

Finns i diametrarna: 14 mm, 16 mm, 18, mm, 20 mm, 22 mm.

Utgödslingsrep Polyester Superior Stöveltvätt

Fodervagn 255 L

Foderkärra Fritz

Lätt och smidig transportkärra som är tillverkad i glasfiber.

Volym: 110 l Längd: 85 cm Bredd: 36 cm Höjd: 85 cm Spårvidd: 34 cm

Skottkärra plast 160

Med plastkorg, passar perfekt för lantbruk, häststallar, trädgårdar eller andra ställen där man kör stora volymer av lättare material. Underredet är helsvetsat och kor- garna är gjorda i återvinningsbar plast.

Totalmått: Längd: 1650 mm. Bredd: 720 mm. Höjd: 780 mm. Volym: 160 liter.

MCP järn– och avvänjnings blocktorv

MCP blocktorv täcker det dagliga behovet av järn och samtidigt ger sysselsättning åt smågrisarna.

Vilolyt

Elektrolyt/saltbalans som ges till grisen vid diarré.

Vi har även:

- Provital E20 - ADE Vitamin - Multivitamin

Kutterspån 25 kg

(11)

V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T S i d a 1 1

Övrigt sortiment hittar ni i Vallberga Lantmäns butik

1. 2. 3. 4. 5. 6 7.

8. 9. 10 11.

12 13. 14

Handredskap

Vi har de flesta handredskapen som behövs på gården bla: 1.Högaffel 2. Grep/T-handtag 3. Gödselgrep 4. Aluminiumskyffel 5. Plast- skyffel 6. Grävspade 7. Spannmålsskyffel 8. Plastkvast 9. Farmarekvast 10. Piasavakvast

11. Golvborste 12. Rostfri gödselskrapa 13. Gödselskrapa kombi 14. Gödselskrapa plast

Agita 10 WG 400

Bekämpar vuxna flugor i djurstallar. Stryks på väggar och inredning där flugor uppe- håller sig.

Granulatet blandas ut med vatten till en pasta som stryks på inredning i stallet där flugorna gillar att uppehålla sig. Viktigt att inte djuren inte kommer åt att slicka på den bestrukna ytan. Verkningstid 6 – 8 veckor efter målning.

Neporex WSG2

Garnulat som blandas med vatten som sedan sprayas ut på platser i stallet där flugorna lägger sina ägg. Neporex är ofarligt för människor och djur och kan därför användas utan risk i stallarna.

Neporex är ett Garnulat som blandas med vatten som sedan sprayas ut på platser i stallet där flu- gorna lägger sina ägg. Störst effekt efter 14 dagar och återupprepad behandling.

Foderskopa Plast Kraftfoderskopa Plast 3l

Agrosan Dry Out

Ett bakteriedödande pulver som inte dammar, desinficerar och tor- kar upp ytor. Är effektiv motflug- larver pH neutral (6,5). Har en ren och fräsch citrondoft som inte klumpar sig vid användning.

Pådrivare paddel

Är fylld med små kulor och ger ifrån sig ett skramlande ljud som djuren reagerar på. Längd 107 cm.

DRIVPLATTA

En robust drivplatta för gris i kraftig plast. 94 * 76 cm.

(12)

V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T S i d a 1 2

Övrigt sortiment hittar ni i Vallberga Lantmäns butik

Softshell jacka Dam WJ30 Herr

Finns i färgerna Vit, Röd , Marin, Grå och

Svart

Fleece jacka Dam WJ46 Herr FJ46

Finns i färgerna Vit, Röd , Marin, Grå och

Svart

Softshell väst Dam WV29 Herr FV29

Finns i färgerna Vit, Röd, Marin, Antracit och

Svart

Dunväst Dam WV61 Herr FV61

Finns i färgen Svart

Pikétröja Dam PSW4 Herr PS04

Finns i färgerna Vit, Röd, Marin, Antracit och

Svart

T-shirt Dam WT13 HerrTS20

Finns i färgerna Vit, Röd, Marin, Antracit och

Svart

Sweatshirt SW14

Finns i färgerna Vit, Röd, Marin, Antracit och

Svart

Cardigan DamSWW9 Herr SW09

Finns i färgerna Vit, Röd, Marin, Antracit och

Svart

Byxa Dam WP25 Herr FP25

Finns i färgerna Vit, Khaki, Marin och Svart

Byxa m. snickarfickor Dam WP35 Herr FP35

Finns i färgen Svart

Byxa Dam WP21 Herr FP21

Finns i färgerna Khaki, och Svart

Shorts Dam FSW8 Herr FS08

Finns i färgen Svart

(13)

V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T S i d a 1 3

Övrigt sortiment hittar ni i Vallberga Lantmäns butik

TEGERA

®

6614

Läderhandske, 0,7-0,8 mm, Nötnarv, Polyester, Cat. II, Grå, svart, Vatten- och olje- avvisande innerhand, Tål kontaktvärme upp till 100°C,

Resår 180°. För finmonte- ringsarbeten.

TEGERA

®

9112

Syntetläderhandske, Varm- fodrad, 0,7 mm, Microthan®+, Diamant greppmönster, Poly-

ester, Fleece, Cat. II, Svart, grå, gul, Kromfri, Vattenavvi-

sande, Resår 180°. För allro- undarbeten.

TEGERA

®

117

Läderhandske, Varmfodrad, 0,6-0,8 mm, Getnarv av högsta kvalitet, Polyester, Fleece, Cat.

II, Grå, vit, Förstärkt pekfinger, Förstärkta fingrar och tumme,

Kardborre. För precisionsar- beten.

TEGERA

®

882

Syntethandske, Nitrilfoam, Heldoppad, Nylon, 15 gg, Microfoam greppyta, Cat. II, Svart, Vatten- och oljeavvi- sande, Tål kontaktvärme upp till 100°C. För finmonterings-

arbeten.

Wireless Phone Headset Peltor WS XP Alert

Peltor WS Alert XP är ett nytt aktivt hörselskydd med medhörning, FM radio och Bluetooth, för kommunikat-

ion med annan Bluetooth enhet på upp till 10 meters avstånd. Full du- plex. Batterier: 2 st 1,5 V AA Drifttid:

Upp till 58 timmar med FM-radio och medhörning. Upp till 78 timmar med

Bluetooth och medhörning.

Hörselskydd Kid

Ett hörselskydd för barn.

Garda S.Light

Ståltåhätta och spiktrampskydd. Bo- mullsfodrad. Löstagbar innersula medföljer. Låg

vikt. Bra isolering mot kyla. Normal passform.

Storlek 36-48.

SKYDDSSTÖVEL STEPLITE

Steplite X2400, den lätta och slitstarka PU stö- veln för lantbruk. Motståndskraftig mot gödsel,

urin, olja och animaliskt fett. Stötdämpande inläggssulor medföljer. Är även utrustad med ståltåhätta och spiktrampskydd och har en bre- dare läst och skaft. På sommaren är den sval och

på vintern varm. Vikt endast 900 g/st.

Modell 500 Modell 192 Modell 1468/530 Modell 531

Blundstones klassiska modell i brunt impregnerat premium skinn. Kraftig elastisk resår i båda sidor. Urtagbar innersula.

Den grovt mönstrade TPU-sulan är olje- och syrabeständig.

Storlek 34,5 - 48, även halvstor- lekar

Förstklassigt oljebehandlat pre- mium skinn. Kraftig resår i båda sidor och stålhätta. Urtagbar PU innersula med stötdämpande Poron-inlägg i häl och tå. Grov TPU

yttersula, motståndskraftig mot mikrobiologisk nedbrytning och med antihalkskydd. CE-godkänd

Strl. 35,5 – 49.

Obs strl 36 tillverkas inte.

Blundstone barnsko i antik- brunt skinn och svarta reså- rer i båda sidorna. Tunt, mönstrat tygfoder. Extra innersula medföljer.

PU yttersula.

Storlek 24 - 35,5

Barnsko i svart skinn, med svart resår i båda sidor. En extra innersula medföljer.

PU yttersula.

Strl. 24 – 35,5

(14)

V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T S i d a 1 4

Övrigt sortiment hittar ni i Vallberga Lantmäns butik

Dubbeldryg Kulörtvätt Ocean Tvålcreme Grovtvätt 5kg

DubbelDryg är ett klimatneutralt, miljö och

allergivänligt tvättmedel.

Världens drygaste tvättmedel och räcker därför dubbelt så länge om man jämför mot ett vanligt tvättmedel. Tvättar

rent redan vid 30 grader.

Vegetabilisk flytande tvålcreme för händer och kropp.

Är mjukt rengörande och innehåller fuktbevarande ämnen som förhind-

rar uttorkning av känslig hud. Den milda, renande och väldoftande tvålen gör din hud mjuk och smidig.

Gör dina overaller och yrkeskläder som nya! Prisvärt och drygt tvättmedel som rengör oljiga,

feta och hårt smutsade plagg och yrkesoveraller skonsamt. Förstör inte textilier och resårer med mera.

Toalettpapper

Katrin Basic 360 Hushållspapper

Katrin Basic 90 Torkrulle Katrin Basic XL Brun

Whiteboardpenna Artline 519

För whiteboardtavlor och blädderblock.

Jämt bläckflöde, lätt avtorkbar och med vältäckande klara färger. Pennan kan vara utan huv upp till 48 timmar utan att

spetsen torkar. Slitstark snedskuren fiberspets, linjebredd 2-5mm.

Pärm Standard

Standard träryggspärm med pärmsidor av kraftig papp, belagd

med laminat. Etikettficka på ryg- gen. Gaffelmekanism i metall.

Kopieringspapper Multicopy A4 ohålat

Fungerar utmärkt i alla typer av kontorsmaskiner. ColourLok- loggan garanterar utmärkt ut- skriftskvalitet för utskrifter i färg

liksom i svartvitt. 75 g 500/fp

(15)

VI HAR MYCKET MER ATT ERBJUDA I VÅRT SORTIMENT

BRÄNSLEPELLETS DRIVMEDEL

BLOCK OCH BRUK

SMÖRJOLJOR

VÄGSALT

Vi har vägsalt både för som- mar- och vinterbruk

Vi har snabba leveranser av diesel och eldningsolja

V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T S i d a 1 5

(16)

V A L L B E R G A L A N T M Ä N S U N I K A F O D E R S O R T I M E N T S i d a 1 6

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

… och i vår butik finner du mycket mer!

NI HITTAR OSS I SÖDRA HALLAND

UTANFÖR LAHOLM

(17)

Vallberga Lantmän ek för

Lantmannaplan 5 Växel 0430-162 00 312 50 VALLBERGA Org.nr 749200-3038

Kontakta oss gärna så vi kan berätta mer om vårt sortiment och vilka tjänster som vi kan erbjuda dig!

www.vallbergalantman.se

https://sv-se.facebook.com/Vallbergalantman

(18)

References

Related documents

»över mittrum- met lyfte sig», säger beskrivaren i Sveriges kyrkor, >en på fyra pelare vilande 'rundel' till 15 alnars höjd från golvet.» Åtminstone indirekt buro dessa

[r]

[r]

2) Sextifyra är sexton-ialden af fyra. 3) Sextifyra är tre-potens af fyra. 2) Fyra är sexton-delen af sextifyra. 3) Fyra är tredjedels-potensen af sextifyra.. Hvilket är priset på

Vi anser det vara av vikt att först och främst utveckla den diskussion om klassificeringen av studiens företag, som vi påbörjade i avsnittet urval i kapitel tre. Vi är väl medvetna

[r]

Stolz, Allgemeine

Förhållandet mellan en rektangel och en cirkel, i hvilken diametern är lm, är lika stort med produkten af basens och höjdens metertal samt förhållandet mellan 4 och n... Tiden