SEK1K, Ekonomie kandidatprogram, 180 hp. SEK1K, Ekonomie kandidatprogram, 180 hp

Full text

(1)

SEK1K , Ekonomie kandidatprogram , 180 hp

SEK1K , Bachelor Programme in Business and Economics , 180 hp

Anmälningskod: P2100 Startermin: H16 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Finansieringsform:

Planeringstal: 150 Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Handelsrätt, Ledarskap och organisation, Marknadsföring, Nationalekonomi, Redovisning och finansiering, Statistik

Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: organisation ekonomistyrning ekonomi ekonomprogram redovisning Intresseområden: Ekonomi - Företagande - Ledarskap Samhälle - Politik - Juridik Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå)

Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

SEK1K , Ekonomie kandidatprogram , 180 hp

SEK1K , Bachelor Programme in Business and Economics , 180 hp

Anmälningskod: P7100 Startermin: V17 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Finansieringsform:

Planeringstal: 150 Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Handelsrätt, Ledarskap och organisation, Marknadsföring, Nationalekonomi, Redovisning och finansiering, Statistik

Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: organisation ekonomistyrning ekonomi ekonomprogram redovisning Intresseområden: Ekonomi - Företagande - Ledarskap Samhälle - Politik - Juridik Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå)

(2)

Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

Behörighet

Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval

Betyg (47 %) - Högskoleprov (33 %). 20 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval.

Katalogtext

Vill du förstå hur företag och marknadsföring fungerar, företagets organisation, vad som kännetecknar företagande och hur resursfördelning sker? Ekonomer finns överallt i samhället; i stora företag och i små, i privata företag och i den offentliga sektorn, som anställda, företagsledare och egenföretagare. Som ekonom kan du arbeta med redovisning, budgetering och revision eller marknadsföring, försäljning och inköp. Vissa väljer att arbeta med organisationsfrågor, andra gör utredningar och analyser inom företag eller av olika

samhällsföreteelser. Ekonomyrket ställer krav på din förmåga att se helheter och placera in fenomenen i olika sammanhang på kort och lång sikt.

Oavsett vilka frågor du kommer att arbeta med behöver du bred ekonomisk kunskap. Programmet ger dig en kunskapsbas som förbereder för internationell verksamhet. Du kan välja mellan att profilera dig i antingen företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller i statistik. Med dess internationella prägel har du stora möjligheter till utlandsstudier inom programmets ram. Programmet har dessutom ett engelskspråkigt kursutbud.

Ekonomie kandidatprogrammet leder till en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde.

Ingress

Ekonomer finns överallt i samhället: i stora företag och i små, i privata företag och i den offentliga sektorn, som anställda, företagsledare och egenföretagare. Många arbetar med redovisning, budgetering och revision. Andra arbetar med marknadsföring, försäljning och inköp. Några arbetar med organisationsfrågor, andra gör

utredningar och analyser inom företag eller av olika samhällsföreteelser.

Övrigt

Gemensamt för alla ovanstående arbeten är att du måste ha en god analys- och kommunikationsförmåga. Dessa yrken ställer också krav på din förmåga att se helheter och placera in fenomen i olika sammanhang på kort och lång sikt. Vår ekonomutbildning ger dig de färdigheterna.

Oavsett vilka frågor du kommer att arbeta med behöver du en bred ekonomisk kunskap. Du måste veta hur sociala och tekniska system fungerar i en internationaliserad värld. Därför får du under utbildningen ett brett kunnande inom det ekonomiska området men också möjlighet att profilera dig genom att välja ett särskilt huvudområde och eventuellt ett biområde.

Programmet har en internationell profil vilket du kommer att märka i kursernas innehåll, vår forskning och vårt

(3)

stora utbud av utlandsstudieplatser. Företagsekonomiska institutionen i Uppsala verkar i forskningsfronten inom ämnet internationellt företagande. Den internationella profilen ger dig som student mycket goda möjligheter till en internationell karriär efter examen. Uppsalas ekonomiutbildning håller hög klass. Det visar sig till exempel genom att våra studenter flera gånger vunnit SM i ekonomi.

Om programmet

Utbildningen är nära kopplad till den forskning som bedrivs genom att många av de lärare du möter också är aktiva forskare. Men de teoretiska kunskaperna kopplas också ihop med praktiken exempelvis genom att du i PM, fallstudier och uppsatser får möjlighet att applicera teorier på erfarenheter från företag och organisationer. Våra tidigare studenter berömmer oss bland annat för de varierande undervisningsformerna.

Examen

Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 högskolepoäng (hp) i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska.

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar mellan olika kurser och du kommer att behöva studera en hel del på egen hand.

Du kommer att varva föreläsningar, lektioner och seminarier med självständigt arbete och grupparbeten. Vi strävar efter att integrera olika ämnesområden för att visa på sammanhang och utveckla din förmåga att hantera komplexa frågor. På vissa kurser använder vi fallstudier som kopplar ihop teorierna och den praktiska

verkligheten. På andra kurser medverkar gästföreläsare från företag och organisationer utanför universitetet.

Under hela utbildningen kommer du att få utveckla dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation.

Examinationsformerna varierar också beroende på kursernas art.

Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser. Vissa kurser ges helt på engelska.

Studera utomlands

Du som studerar ekonomi vid Uppsala universitet har goda möjligheter att berika din utbildning med en periods studier vid något av de universitet företagsekonomiska institutionen har utbyte med. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier. Det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Upplägg

Den första terminen innehåller kurser som ger en första inblick i redovisning, ekonomistyrning och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring. Alla ämnen kommer du att få analysera ur ett globalt och historiskt perspektiv. Under den andra terminen studerar du 15 högskolepoäng (hp) statistik med ekonomisk inriktning och ett biområde, till exempel handelsrätt.

Under den tredje terminen studerar du nationalekonomi. De följande terminerna kan du profilera dig genom att välja ett huvudområde och eventuellt biområde. Ditt huvudområde omfattar halva utbildningstiden, det vill säga 90 hp. Biområdena omfattar upp till 45 hp beroende på vilken huvudinriktning du har valt.

(4)

Du läser kurser inom ditt huvudområde under den fjärde terminen och du kan välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Biområde väljer du helt fritt, du kan till exempel välja samhällsgeografi, statskunskap, medie- och kommunikationsvetenskap,

informationssystem/systemvetenskap, pedagogik eller språk.

Är du intresserad av revisionsfrågor erbjuder universitetet kurser i handelsrätt. Vill du fördjupa dig i samhälls- ekonomi kan kurser i statistik och fortsatta studier i samhällsvetenskapliga ämnen som ekonomisk historia, samhällsgeografi, statskunskap och sociologi vara lämpliga. Om du är intresserad av organisations- och personalarbete kan du studera beteendevetenskap. Du har även möjlighet att förlägga en termin utomlands.

Under den sista terminen fördjupar du dig inom ditt huvudområde. Du skriver bland annat ett självständigt examensarbete (kandidatuppsats) som omfattar en halv termins studier, 15 hp.

Kurser inom programmet

De tre första terminerna är gemensamma för alla.

Termin 1

Företagsekonomi A, 30 hp

Termin 2

Statistik för ekonomer, 15 hp och biämne, 15 hp

Termin 3

Nationalekonomi A, 30 hp

Termin 4-6

Du läser kurser inom ditt huvudområde under den fjärde terminen och du kan välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Ditt huvudområde omfattar halva

utbildningstiden, det vill säga 90 hp. Biområdena omfattar upp till 45 hp beroende på vilket huvudområde du har valt. Du har möjlighet att förlägga en termin utomlands.

Karriär

Ekonomutbildningens bredd gör att du har tillgång till en mycket bred arbetsmarknad efter examen.

Du kan arbeta med: redovisning, budget och revision, inom finansförmedling, marknadsföring, försäljning, annat kommersiellt arbete eller inom utrednings- och planeringsarbete med ekonomisk inriktning. Industriföretag, handelsföretag, banker, finansbolag, försäkringsbolag, statliga och kommunala myndigheter, organisationer, revisions- och konsultbyråer är några vanliga arbetsplatser. Ekonomer finns både i stora och små företag, och i båda fallen har ekonomerna ofta internationellt inriktade arbetsuppgifter. Många av våra studenter söker sig efter examen till aspirant- eller traineeutbildningar inom privata företag eller statliga organisationer. Efter

kandidatexamen kan du också söka till de magister- och masterprogram vi erbjuder.

Ev. anmärkning till anmälan

Inledande kurs Företagsekonomi A 30 hp bör ej ha lästs innan du söker till programmet. Kontakta studievägledningen om du har studerat tidigare och vill söka programmet.

Intervju

(5)

Namn: Anna Hansson

Kommer ursprungligen från: Sigtuna, men tillbringade större delen av min uppväxt utomlands då vi flyttade runt på grund av pappas arbete. Vi bodde i Oslo, Zürich och London.

Utbildning: Ekonomie Kandidatprogrammet, men till hösten läser jag vidare på masterprogrammet inom företagande och ledning.

Därför valde jag den här utbildningen:

Jag valde nog ekonomi eftersom det är en så bred och allmänbildande utbildning. När man söker behöver man inte veta exakt vad det framtida yrket kommer att vara, utan har friheten att kunna pröva sig fram och hitta ”sitt”

område under utbildningens gång. Jag var även sugen på att läsa till personalvetare, men det blev ekonomi till slut ändå.

Hur var omställningen från gymnasiet?

Den största skillnaden är nog att man som student på universitetet helt och hållet ansvarar för sin egen inlärning.

Du bestämmer själv hur hårt du vill satsa och hur långt du ska gå, i ännu större utsträckning än i skolan. Mycket av undervisningen är frivillig och man får helt enkelt hitta en studieteknik som passar en själv, något som fungerar mycket bra för många studenter som trivs med den friheten. En annan stor skillnad från gymnasiet är att grupparbeten är den absolut vanligaste arbetsformen för nästan samtliga uppgifter, något som är mycket utvecklande men inte alltid så lätt.

Varför blev det Uppsala?

Uppsala är Sveriges bästa studentstad! Uppsala är också nära till allt; nära till Stockholm där jag har min familj och nära till Arlanda där jag brukar jobba om somrarna. Ekonomie Kandidatprogrammet i Uppsala och

universitetet som helhet har ett mycket gott rykte och placeras alltid högt i både svenska och internationella rankningar, något som självklart också spelade roll när jag skulle välja lärosäte.

Kommer du ihåg ditt första möte med Uppsala?

Det var nog under Valborg när jag fortfarande gick i gymnasiet. Kårleg hade vi inte så vi kom inte in någonstans, vi satt i parken och frös. Men det var roligt ändå!

Vad är typiskt för din utbildning?

Under de första tre åren är det tänkt att man ska få breda kunskaper inom ekonomins viktigaste områden, för att sedan på masternivå ”spetsa” dessa kunskaper genom specialisering inom ett visst område. På

ekonomprogrammet blandas salsföreläsningar med upp till 400 studenter med interaktiva seminarier i mindre grupper om ca 30 studenter. Utbildningen är på heltid, men många tycker att studietakten är lägre än så och därför jobbar vid sidan av studier eller engagerar sig på annat håll. Men ju längre man kommer i utbildningen desto mer får man att göra, mer vikt läggs vid sådant som case-övningar, interaktiva seminarier och

presentationer som kräver mycket förberedelse. Annat som är typiskt för ekonomprogrammet? Grupparbeten, Ekonomikum som är vårt campus och långa köer till Humlan (caféet) mellan föreläsningarna.

Hur upplevde du första tentan?

Första tentan gick förvånansvärt bra faktiskt. Det var en 15 hp tenta i en kurs som hette EFOS (ekonomi,

företagande och samhälle) som jag skrev efter sex veckors intensiv nollning. Dock gick nästa kurs sämre; statistik för ekonomer. Den fick jag göra om men på andra försöket gick det bra!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?

Uppsala universitet har ett mycket gott rykte här hemma så väl som internationellt. Universitetet erbjuder utbytesplatser till alla världens hörn vilket också är mycket positivt. Eftersom det just är ett universitet har man även möjligheten att prova på att läsa något helt annorlunda från sin inriktning, som biämne kan man välja allt ifrån en kurs i socialpsykologi till börs och värde- pappersrätt.

(6)

Vilket är ditt mål med utbildningen?

Jag vill lämna Uppsala med en internationellt gångbar och konkurrenskraftig examen som eftertraktas av de arbetsgivare som jag finner intressanta. Men lika viktigt är allt man tar med sig utöver det akademiska;

engagemang utanför studierna som tillåter praktisk tillämpning av det man lär sig under utbildningen och sist men inte minst ett nätverk av fantastiska vänner.

Inom vilken bransch och på vilken yrkesposition ser du dig själv i framtiden?

I framtiden vill jag jobba inom flygbranschen. Jag har arbetat på Arlanda i flera år vid sidan om studierna och har utvecklat ett mycket starkt intresse för denna bransch och för flygplan och passagerartrafik i synnerhet. Jag skulle exempelvis vilja arbeta för ett av de större flygbolagen i världen eller kanske en intresseorganisation såsom IATA. Exakt position vet jag inte, men jag är intresserad av organisationsfrågor, något som nog alltid kommer att vara aktuellt i denna dynamiska bransch som ständigt förändras och står inför nya utmaningar.

Är du aktiv inom en eller flera nationer?

Jag har inte engagerat mig inom nationerna.

Är du delaktig på annat sätt i studentlivet?

Under hela min studietid har jag varit engagerad i Föreningen Uppsalaekonomerna. Det var under nollningen som jag kom i kontakt med föreningen för första gången och gick med i internationella utskottet. Efter att ha gjort några projekt sökte jag till posten som vice ordförande i utskottet och efter att ha fått pröva på att vara förtroendevald insåg jag hur otroligt roligt och lärorikt det var. Läsåret 2010-2011 satt jag som jag vice ordförande för föreningen med utbildningsansvar vilket var en mycket rolig och utmanande erfarenhet. Att vara engagerad har gett mig otroligt mycket, man utvecklas med det ansvar man har och träffar underbara människor som man har fantastiskt roligt med på vägen.

Ditt hittills bästa minne från din studietid i Uppsala:

Oj, jag vet inte riktigt vad jag ska välja! Jag har pluggat här i tre år så det har hänt mycket roligt, speciellt i samband med Uppsala-ekonomerna. Men bästa minnet måste nog ändå vara första Valborgsfirandet. Det var högsommarvärme och alla skyhöga förväntningar man hade på en Valborg i Uppsala möttes och överträffades med råge!

Fem snabba

Bästa stället att hänga på en fredag kväll?

Under sommaren är det självklart Bryggan på Snerikes.

Var sitter du helst och pluggar?

Längst ner i Karin Boyes bibliotek på Engelska Parken, längs det stora fönstret.

Vilket är ditt bästa tips för att fixa kurslitteratur?

Ligg en termin efter dina kompisar och låna/köp böckerna av dem.

Favoritcafé i Uppsala?

Ofvandahls på Sysslomansgatan, bra studentpaket med jättebaguette och kaffe.

Bästa studenttraditionen i Uppsala?

VALBORG! Valborg i Uppsala är helt enkelt fantastiskt med alla traditioner som hör till. Det måste helt enkelt upplevas!

Kontakt

(7)

Namn: Studievägledningen Telefon: 018-471 81 10

E-post: studievagledning@fek.uu.se

(8)

SFE1K , Kandidatprogram i företagsekonomi , 180 hp

SFE1K , Bachelor Programme in Business Studies , 180 hp

Anmälningskod: P2101 Startermin: H16 Programtakt: 100%

Studieort: Gotland

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Finansieringsform: Utbildning på Campus Gotland Planeringstal: 80

Antagningstal: 100 Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Ekonomi, Företagsekonomi, Ledarskap och organisation, Marknadsföring, Redovisning och finansiering

Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: Liberal arts Ekonomi Företagsekonomi Gotland Intresseområden: Ekonomi - Företagande - Ledarskap Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå) Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

Behörighet

Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval

Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Katalogtext

Kombinera företagsekonomi med studier inom Liberal Arts – ett tvärvetenskapligt ämne med humanistisk grund och ett tydligt bildningsideal. Med Liberal Arts följer också att utveckla det kritiska tänkandet att kunna

kommunicera muntligt som skriftligt samt förståelse av människan som kulturvarelse. Tillsammans med studier i företagsekonomi blir du unik som ekonom.

Företagsekonomins alla delområden: redovisning, ekonomistyrning, kalkylering, organisation, ledning och marknadsföring står i fokus i programmet. Du kommer att ta del av företagsekonomins historiska och nutida sammanhang och utveckla generella kunskaper om vetenskap och akademi. Du kommer också att läsa en kurs i engelska med inriktning på mångkulturell kommunikation.

Arbetsmarknaden för en företagsekonom är bred. Beroende på din inriktning kan du söka dig till områden inom ekonomiadministration, marknadsföring och kommunikation. Du kan även arbeta som managementkonsult.

(9)

Utbildningen ges på Campus Gotland i Visby. Den miljö som möter dig präglas av kreativitet, nyfikenhet, öppenhet och att studenten är i centrum. Möten med lärare och studenter är många och du uppmuntras att utveckla såväl kunskaper som förmågor.

Kandidatprogrammet i företagsekonomi leder till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Ingress

Företagsekonomi i ett unikt sammanhang. Det är vad du möter på Kandidatprogrammet i företagsekonomi vid Uppsala universitet Campus Gotland, i Visby. Programmet är det enda i sitt slag i Sverige som kombinerar ekonomi och Liberal arts education. Utbildningen ges i en miljö som präglas av kreativitet, nyfikenhet, öppenhet och att studenten är i centrum. Platsen är det vackra Visby, lärosätet är Sveriges första universitet; Uppsala universitet.

/Kan man skriva nåt mer om själva programmet istället för så mycket om Visby i ingressen. (Max 450 tecken dock) Förklara Liberal arts-begreppet – på nåt kort sätt i ingressen och utveckla det i stycket nedan. En gymnasist har ingen aning om vad det är./

Om programmet

Programmet har företagsekonomi som huvudämne och du väljer själv vilka ämnen du ska studera utöver det. Vid Campus Gotland finns ett flertal valmöjligheter. Du kan bland annat läsa det tvärvetenskapliga ämnet Liberal Arts, som har en humanistisk grund och ett tydligt bildningsideal. Genom att bredda dina perspektiv i ett annat ämne, är målet att du bättre ska förstå och kunna tillämpa dina kunskaper i företagsekonomi.

Efter examen påbörjar du din yrkesverksamma karriär eller så fördjupar du dina akademiska kunskaper ytterligare genom att söka till något av de magister- och masterprogram som erbjuds vid Uppsala universitet.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Om undervisningen

Liberal arts-miljön på Campus Gotland uppmuntrar diskussioner och samverkan mellan studenter och lärare tvärs över ämnesgränserna. Det är vanligt med självständiga arbeten och under utbildningens gång får du successivt ta ett allt större ansvar för det egna lärandet. För att kontinuerligt utveckla din förmåga att uttrycka dig är

skrivandet av texter och muntliga presentationer återkommande inslag i undervisningen. Vi har också en nära kontakt med företag och offentliga organisationer. Du möter dem återkommande i såväl dina kurser som vid studiebesök.

Förutom de ämneskunskaper du skaffar, ska du utveckla din förmåga att tillämpa ett vetenskapligt

förhållningssätt. Till exempel vad gäller att planera, utföra, analysera och redovisa vetenskapligt upplagda studier.

Du kommer därför genomgående under utbildningen få redovisa dina kunskaper och färdigheter genom

varierande former av examination. I det avslutande examensarbetet visar du att du uppnått målet genom att du självständigt integrerar och tillämpar dina kunskaper i en kandidatuppsats. Stor del av litteraturen i kurserna är engelskspråkig, men undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska.

Möten med lärare och studenter är många och du uppmuntras att utveckla såväl kunskaper som förmågor. Något du har glädje av livet igenom.

(10)

Studera utomlands

Du som studerar ekonomi vid Uppsala universitet har goda möjligheter att berika din utbildning med en periods studier vid något av de universitet som företagsekonomiska institutionen har utbyte med. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier. Det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Upplägg

Under programmets första termin tar du del av företagsekonomins historiska och nutida sammanhang. Du utvecklar kunskaper om vetenskap och akademi samt din förmåga att skriva. Du kommer också studera en kurs i engelska med inriktning på mångkulturell kommunikation. Den andra terminen innehåller kurser som ger en första inblick i redovisning, ekonomistyrning och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring.

Läsår två inleds med en termin där du studerar fortsättningskurser i redovisning, ekonomistyrning och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring. Termin fyra och fem är öppna terminer där du kan göra egna val.

Under den här tiden ska du studera ett bi-ämne om 30 högskolepoäng (hp), till exempel Liberal Arts. Du har också möjlighet att förlägga en av terminerna utomlands. Under sjätte och sista terminen studerar du fördjupningskurser i företagsekonomi 30 hp, varav 15 hp är en självständig kandidatuppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1

Programmet inleds med en introduktionstermin som sätter ekonomiämnet i en historisk och global kontext, ger dig grundläggande kunskaper i huvudområdet samt lägger grund för deras förmåga att metodiskt ta del av och analysera information i kvantitativ och kvalitativ form.

Termin 2

En företagsekonomisk introduktionstermin som ger en första inblick i redovisning, kalkylering, ekonomistyrning och finansiering samt organisation, ledning och marknadsföring.

Termin 3

Terminen innehåller företagsekonomiska fortsättningskurser inom samma delområden som i termin två.

Termin 4 och 5

Valbara terminer. Under dessa ska du ha minst 30 hp inom ett biområde.

Termin 6

Fördjupningskurser i företagsekonomi varav 15 hp är en självständig kandidatuppsats.

Obligatoriska kurser inom programmet är de kurser som ingår i Företagsekonomi A (30 hp), Företagsekonomi B (30 hp) och Företagsekonomi C (30 hp)

Karriär

Arbetsmarknaden för en examen med företagsekonomi som huvudområde är bred. I och med att du på programmet har möjlighet att välja flera biområden, som till exempel Liberalt Arts, har du stora möjligheter att skaffa en intressant yrkeskarriär.

(11)

Du kan arbeta med: redovisning, budget och revision, inom finansförmedling, marknadsföring, försäljning, annat kommersiellt arbete eller inom utrednings- och planeringsarbete med ekonomisk inriktning. Industriföretag, handelsföretag, banker, finansbolag, försäkringsbolag, statliga och kommunala myndigheter, organisationer, revisions- och konsultbyråer är några vanliga arbetsplatser. Ekonomer finns både i stora och små företag, och i båda fallen har ekonomerna ofta internationellt inriktade arbetsuppgifter.

Efter kandidatexamen kan du också söka till de magister- och masterprogram som universitetet erbjuder.

Det är också vanligt att ekonomer efter ett antal år i yrkeslivet jobbar i någon form av chefsposition.

Varför läsa företagsekonomi? Vi frågade tidigare studenter från Campus Gotland:

1. Vad tyckte du var bra med din ekonomutbildning?

2. Varför tycker du man skall studera en ekonomutbildning idag?

Thomas Nässén, Event Manager, Wisby Strand Congress & Event

1. Fantastiskt studiemiljö, bra och relevant mix av föreläsningar samt seminarier med inspirerande föreläsare

2. Skapar en bra bredd och ger många möjligheter i många branscher.

Gunnar Jonasson, flygplatschef, Swedavia på Visby Airport

1. Bredd, djup och många nya vänner, allt paketerat i en fantastisk miljö

2. Det är en bra grund att stå på. Det skapar en bred förståelse för frågor som är viktiga för både privat och offentlig verksamhet. Eller om du vill starta eget.

Sara Lundin, rådgivare på Handelsbanken

1. Den breda kunskapen

2. En ekonomutbildning ger en väldigt bred grund att luta sig tillbaka på. Du kan arbeta med allt från redovisning och revision till marknadsföring och projektledning. Ekonomer behövs inom alla företag och organisationer och vill du starta eget är företagsekonomi en värdefull kunskap att ha.

Åsa Högberg, ekonomidirektör i Region Gotland

1. Bred utbildning. Man får inblick i många olika delar och kan bestämma sig för vilka områden man vill gå ner djupare i. Bra att läsa på Gotland, närhet och litenhet gynnar studiemotivationen

2. Fortfarande är det en bred utbildning som ger en grund till massa olika vägar in i yrkeslivet. Den innehåller många mer mjuka delar vilket man kanske inte tror, både organisationskunskap, styrningsfrågor, ledarskap, marknadsföring med mera.

Intervju

Namn: Michaela Birgersson Från: Huddinge

Läser: Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp vid Uppsala universitet Campus Gotland

Hur valde du utbildning?

– Mitt intresse för företagsekonomi väcktes efter att jag hade jobbat ett antal år och efter att jag hade läst försäljning och marknadsföring på en yrkeshögskola i Stockholm. Jag bestämde mig för att söka till

(12)

ekonomprogrammet för att bredda mina kunskaper inom området.

Hur är det att studera vid ett universitet?

– Beslutet att studera vid universitet är troligen ett av de bästa och förnuftigaste beslut jag fattat i mitt liv. Under min studietid har jag inte bara utvecklats som individ på det personliga planet, jag har även lärt mig att anamma ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt samt förvärvat ovärderliga kunskaper inför framtiden.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet Campus Gotland?

– Det bästa med att plugga vid Uppsala universitet Campus Gotland är att det inte finns några begränsningar för möjligheten att förvärva kunskap. Jag som individ har möjligheten och ansvaret att påverka min egen

lärandeprocess.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?

– Väckarklockan ringer oftast runt kl. 06:30 och därefter följer mina morgonbestyr. Sedan bär det av mot skolan för seminarium föreläsningar, egen pluggtid eller studiegrupp. Vid sidan av studierna jobbar jag extra – en ultimat kombination, eftersom jag på så sätt kan använda mina kunskaper i praktiken.

Vad är typiskt för din utbildning?

– Typiskt för min utbildning är att jag sällan har tråkigt! Det finns alltid något att lära sig och stöter jag på mer komplexa moment löser man det tillsammans i en studiegrupp alternativt får vägledning av lärarna.

Hur upplevde du första tentan?

– Nervöst! Jag minns väl att på vägen ner till skolan så lyssnade jag på en ”feel-good”-låt för att peppa och lugna mig själv. Som tur var gick det bra - så det har blivit en tentatradition!

Vilket är ditt mål med utbildningen?

– Mitt mål med utbildningen är att få en verktygslåda fullproppad med kunskap för mitt fortsatta arbetsliv.

Anledningen till att jag valde just att utbilda mig till ekonom var för att jag har en mängd karriärvägar att välja mellan – allt är möjligt!

Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet Campus Gotland?

– Mitt bästa minne från studietiden är troligen introduktionsveckorna vid Campus Gotland – den så kallade

”lamningen”. Alla nya studenter var lamm som genom olika aktiviteter och lekar och skulle lära känna varandra.

Andra – och tredjeårsstudenterna var herdar som såg till att vi alla skulle komma in i studentlivet. Här träffade jag många av de vänner jag har umgåtts med under hela studietiden och tillsammans har vi haft fantastiskt roligt.

Vad gör du om 5 år?

– Om fem år har jag troligen byggt på min kandidatexamen med en magister – eller masterexamen och jag arbetar i en verksamhet där jag får utlopp för min analytiska och min kreativa förmåga att omvandla problem till möjligheter.

Fem snabba

Bästa stället att hänga på en fredag kväll?

– Hemma i tv-soffan med en massa plockgodis!

Var sitter du helst och pluggar?

– På Almedalsbiblioteket med utsikt över havet.

Vilket är ditt bästa tips för att fixa kurslitteratur?

– Det bästa är att ha kontakt med studenter som läser året över för att kunna köpa deras kurslitteratur.

(13)

Alternativt se campusbokandeln.se där du kan beställa begagnad litteratur till studentvänliga priser.

Favoritcafé i Visby?

– Bästa fiket är ”Fiket” som ligger vid ringmuren – mysiga lokaler och härlig atmosfär!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet Campus Gotland?

– Återigen – ”lamningen”. Ett roligt och fantastiskt bra upplägg för att komma in i studentlivet och lära känna sina blivande studiekamrater.

Kontakt

Namn: Mathias Cöster

E-post: mathias.coster@fek.uu.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :