Samtal om kulturlivets framtid i Bjurholm och Västerbottens län. Bjurholm 19 februari 2015

Full text

(1)

Samtal om kulturlivets framtid i Bjurholm och Västerbottens län.

Bjurholm 19 februari 2015

Närvararande Aina Nygren Myrtel Emilsson Bengt Emilsson Martin Berglund Bengt Sundling

Tina F Björklund, Vuxenskolan Matz Johansson, Vuxenskolan Barbro Israelsson

Åsa Lundberg , Västerbottens museum Karin Gulliksson, Bjurholms kommun Andrea Rodriguez, Studiefrämjandet

Margareta Martine Johansson , Studiefrämjandet Nina Uusitalo, praktikant, Region Västerbotten Lill Casslind, Film i Västerbotten, Region Västerbotten Birgit Berndt, NorrlandsOperan

Robert Herrala, Västerbottensteatern Ola Kellgren, Region Västerbotten

Presentation av Region Västerbotten

Ola Kellgren, regionkulturchef, hälsar från Nina Björby (S), ordförande i Region Västerbottens kulturberedning som tyvärr var förhindrad att närvara samt redogjorde för den regionala kulturverksamhet som Region Västerbotten ansvarar för bland annat genom sina

kulturinstitutioner och kulturkonsulentverksamheter. Presenterade processen kring den nya kulturplanen och regionens roll i kultursamverkansmodellen med ansvaret för fördelningen av de statliga anslagen till:

• professionell teater, dans och musikverksamhet

• regional museiverksamhet

• regional arkivverksamhet

• filmkulturell verksamhet

• regional biblioteksverksamhet inkl litteraturutveckling och läsfrämjande

• hemslöjdsfrämjande verksamhet

• konst- och kulturfrämjande verksamhet

Film i Västerbotten, Region Västerbotten: Lill Casslind, filmkonsulent, redogjorde för Film i Västerbottens verksamhet. De har till uppgift att stödja och bredda filmkulturen i

Västerbottens län. Jobbar med visningsfrågor, produktionsstöd, talangutveckling och

branschutveckling. Arbetar också med filmpedagogik för barn och unga som får lära sig att se och göra film, bland annat i samarbete med skolan. Se www.filmkurser.se

NorrlandsOperan, Umeå: Erik Palm, producent, berättar om NorrlandsOperans

huvudverksamheter där de regionala uppdragen kopplat till musik och dans ingår. I detta ingår att arbeta i hela länet, och att genomföra program för barn och ungdomar. Under

(2)

kulturhuvudstadsåret var projektet River Stories som inkluderade samarbete med bland andra Västerbottensteatern, Västerbottens museum och Giron sámi teáther i Kiruna, en bärande del av det regionala arbetet.

NorrlandsOperan Dans, Umeå: Birgit Berndt, chef för Dans i Västerbotten, presenterade danskonsulentens arbete, bland annat riktat mot barn och unga i länet. Finns möjligheter att stötta bland annat skolan med sk dansresidens som innebär att en professionell dansgrupp ges möjlighet att vistas under en sammanhängande period på en ort, residensverksamheten vid Ricklundgården i Vilhelmina är ett exempel på det. 3–4 uppsättningar per år med

internationella gäster. Dansverkstad. Danskonsulent Clara West, sommarläger för barn och unga, professionella och amatörer. Planerade verksamheter 2016. Ovanligt att

danskonsulenten ligger under Norrlandsoperans tak, bra samarbete, hjälp med teknik.

Bussning av besökare till operan, subventionerade resor. Den möjligheten finns också för dansföreställningar. Det som är nytt är att mindre föreningar och grupper kan ansöka om transportbidrag.

Västerbottensteatern, Skellefteå: Robert Herrala, utvecklare, presenterar teaterns

verksamhet som bland annat innebär en omfattande turnéverksamhet i och utanför länet.

Visionen är att bli Europas ledande berättarteater utifrån fyra strategier: Berättarteater, Medborgarteater (sk community theatre, innebär dialog med teater som verktyg), digital närvaro (digital överföring till äldreboende bland annat), publikutveckling (regionens kvartersteater). Vårens föreställning blir S.E.N.S.E – om Kristina Larsdotter som spelas på hemmaplan, samt två mindre föreställningar som går på turné. Teatern har ännu inte möjlighet att bussa in till Skellefteå, de åker ju oftast ut på turné till länets kommuner.

Omkring 1980 blev man länsteater, sedan dess har man spelat ganska lite i sin stad, oftast på turné. Första gången sedan 1993 som de sätter upp en stor föreställning som inte turnerar.

”Warner Oland” har premiär i höst i Bjurholm. Hans-Ola Stenlund skrevs ursprungsmanus, Josette Domingo skall regissera, hon jobbar på Tyst teater, Riksteatern.

Barn och ungdomsföreställningar: Sagan om den lilla farbrorn om har spelats otroligt mycket, sådana föreställningar görs säkert hundra gånger.

UngHästen har varit på besök i Bjurholm, jobbat med skolan, är Västerbottensteaterns forumteater.

Karin Gulliksson, Bjurholms kommun: Vi använder oss ofta av era verksamheter, till

exempel från Västerbottensteatern genom "Rum för teater". Västerbottensteatern är väldigt bra att jobba med för oss som är små orter. När det gäller operan åker vi en eller två gånger om året med buss. Teaterföreningarna samarbetar nu så att de kan fylla upp en buss på vägen till Umeå. Det är jätteroligt att få vara på en riktig teater. Jobbar också med

Västerbottens museum ganska mycket genom Alla tiders Bjurholm som är museets stationer i länets kommunbibliotek. Varit i alla byastugor, samlat in bilder, personer och berättelser, tagit med musikskolans elever från respektive by. Det har varit väldigt uppskattat. Museet är en viktig part. Finns ingen digital biograf i Bjurholm.

Biblioteket är en mötesplats för alla i Bjurholm. Mål som politiken satt upp för biblioteket;

öka tillgänglighet och samverkan, distansstudenter kan få fram litteratur på biblioteket, till och med muntliga tentamina. Musikskolan drog igång 2003 efter att ha legat nere i 5–6 år.

(3)

Väldigt viktig aktör i Bjurholm, på skoltid men även på fritiden. Föreningslivet och

studieförbunden är också viktiga aktörer. Samarbete inom kommunen, gäller att skrapa ihop pengar på olika håll.

Västerbottensteatern är bra på mindre produktioner, Norrlandsoperan är däremot inte lika tillgängliga. Andra teatrar är inte lika lätta att samarbeta med. Priset på föreställningarna är naturligtvis avgörande, kostar en föreställning 25–30 tkr är det svårt för Bjurholms kommun att ha råd. Samarbetet med Nordmaling är lätt. Vindeln, Vännäs, Bjurholm mer

sammansvetsat.

För många år sen var man mycket mer aktiv från Film i Västerbotten än vad man är nu. Att göra film är ju ett stort intresse bland ungdomar. Även samarbete med fritidsgårdarna.

Bo Nilsson: Berättarakademin i Bjurholm har samarbetat med Anders Lindqvist i en dokumentation som rör Balsjö-området. Vännäs har mycket mer filmvisning tack vare att deras biograf är digitaliserad.

Skapande skola: mest teater och litteratur. Det är lite svårt med skapande skola, det är skolan som skall söka men de lastar över jobbet på de kulturansvariga.

2014: kommunpaketet som Norrlandsoperan erbjöd med bland andra samiska teatern köptes in. Många bjurholmsbor har nog varit i Umeå och tittat på många olika saker.

Bjurholm har inte haft något eget särskilt arrangemang kring 2104, mer varit i periferin.

Birgit Berndt: vad är man mest intresserade av i Bjurholm? Museets Alla tiders satsning är mycket uppskattat. Arrangörerna i Näsland trodde det skulle bli 30 pers, blev 100 pers, fikat tog slut. Historia, bilder och berättande verkar vara mest intressant. Warner Oland kommer säkert att bli mycket uppmärksammad.

Det finns ett gäng som går på alla kulturaktiviteter, en liten klick, några går bara på konserter, några bara på teater. Bussresorna är mycket uppskattade av alla åldrar.

Klassisk musik i kyrkan lockar också mycket folk.

Fråga om stöd för kultur på äldreboenden. Dansen funderar på ett sådant upplägg med turné i äldreomsorgen. Dansare från Nomo Daco som varit på äldreboenden i Västra Götaland.

Umeregionens arrangörer och studieförbund, teatern funderar på att skapa en slinga för turnéer i Vännäs, Vindeln, Bjurholm. Diskussionen fortsätter för att utmynna i kulturplanen med konkreta idéer eller visioner.

Det finns en större fråga i allt det här och det är hur vi skall förhindra avfolkningen av

inlandet. Där är kulturutbudet jätteviktigt, till exempel så ringer familjer som funderar på att flytta hit och frågar om det finns en musikskola.

Gruppdiskussioner:

(4)

1. Oavsett var man bor skall man ha lika möjlighet att ta del av kultur

Diskussion kring vad kultur är, viktigt att kultur är något man gör tillsammans, man möts och träffas, det är en del av att vara med andra människor. Kultur är lika med utveckling, man utvecklas som människa när man tar del av kultur, det är också fråga om odling.

Folkbildningsrådet har satt en minimigräns för ett kulturarrangemang, man skall vara minst nio stycken. Kultur är stimulans som tillför något som bekräftar eller ifrågasätter sina tankar eller sina handlingar. Människor mår bra av kultur överhuvudtaget.

Den lokala förankringen är mycket viktig, om man till exempel tittar på gamla fotografier så vill man förstås känna igen sig. Kulturen är en bärare för möten mellan generationer och kanske nya svenskar.

2. Ungdomars behov av kultur

Läget i Bjurholm: Ungdomsgården har verksamhet, mycket idrottsaktiviteter, kafé på torsdagskvällar tillsammans med Studiefrämjandet och flyktingsamordnaren, vänder sig till yngre människor. Stödundervisning, biljard, läxläsning, svenskar och invandrare där 8-12 per gång. Slöjdkafé varannan torsdag för alla åldrar. Drivs av Kristina Eriksson från Balsjö, man kan ta med sig sin stickning, halmslöjd etc. Lockar mest kvinnor 50+.

Det finns många aktiva föreningar i kommunen, skidklubb, innebandy, hundklubb, fotoboll etc, aktiva byaföreningar.

Känns som en svår fråga att främja ungdomars möjligheter att ta del av kultur liksom 30- åringarna. På grund av att det inte finns någon gymnasieskola så flyttar många ungdomar.

Idrottsföreningarna fångar upp många ungdomar. Jakt och fiske är stora intressen.

Jägarexamen fylldes upp direkt med kö till fortsatta kurser.

Musikintresset är stort också i byn, tack vare musikskolan. Man måste själv komma med sina idéer, att driva en studiecirkel, starta den själv.

Ungdomar är en svår målgrupp att nå. De är säkert kreativa men de är inte engagerade i föreningslivet.

3. Kultur och hälsa, kultur i vård och omsorg

Vuxenskolan hade projektet Läskraft, varannan måndag, på ett äldreboende valdes några patienter ut som ett slags studiecirkel, man läste ett kapitel och fikade. Sång och musik är också viktigt och stimulerande för äldre i vården. I Vuxenskolan har man försökt få in hundar i vården, finns ett stort antal utbildade hundar som står på kö. De som är på boenden nu har ju vuxit upp med djur.

Bilder: teve är svårt för de äldre att titta på, folk pratar för fort, man skulle kunna sätta upp gamla fotografier i stället. Finns också filmer att visa för vårdtagarna. Allsångskvällar på hembygdsgården har lockat folk.

Ganska lång diskussion om hur man skall nå äldre som inte bor i omsorgen, många bor ju själva utan särskilt mycket kontakter.

(5)

4. Turism

Klangvägen i Agnäs, skulptören Sophie Weibull har flyttat dit sin skulptur, Konstvägen Sju älvar, hembygdsgårdarna tillför också värden.

5. Integration

37 olika nationaliteter i Bjurholm, ett hundratal personer, många är på genomresa, de flesta är nyalända, kulturen är väldigt viktig för integrationen, SFI matlagning, cykling, svårt att erbjuda kultur, svårt att hitta en gemensam nämnare. Svårt att hitta folk som jobbar på ideell basis.

Vid pennan

Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :