Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Full text

(1)

Kommun:

Plats:

Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kap. vallagen.

Länsstyrelsen beslutar att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige.

• Bilaga 1 Röster och mandat för partierna • Bilaga 2 Valda ledamöter och ersättare

PROTOKOLL

Dnr:

De grunduppgifter som länsstyrelsen har använt är följande:

• Bilaga 3 Förteckning över antalet röster per parti och lista • Bilaga 4 Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

• Bilaga 5 Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal Beräkningsresultaten är följande:

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Valmyndigheten 619 utg 1

SVALÖV

Val till kommunfullmäktige 2018-09-09

2018-09-13 — 09-26 201-25472-18

Länsstyrelsen Skåne

• Bilaga 6 Fördelning av mandat

• Bilaga 7 Ordning av namn för inval av ledamöter

Vid protokollet: Maja Wixenius Justerat: Leif Nyberin

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Valprövningsnämnden, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.

(2)

Bilaga 1

Röster och mandat för partierna

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i SVALÖV 2018-09-09

I en kommun som är en enda valkrets fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen.

SVALÖV, Hela kommunen: 35 mandat

Röster Personröster Mandat

Parti antal % antal %

Moderaterna 1 004 11,55 256 25,50 4

Centerpartiet 1 609 18,52 636 39,53 6

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 477 5,49 184 38,57 2

Kristdemokraterna 206 2,37 48 23,30 1

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 892 21,77 534 28,22 8

Vänsterpartiet 325 3,74 104 32,00 1

Miljöpartiet de gröna 213 2,45 55 25,82 1

Sverigedemokraterna 2 708 31,16 908 33,53 11

Feministiskt initiativ 175 2,01 90 51,43 1

Övriga anmälda partier 81 0,93 23 28,40

Summa giltiga röster 8 690 2 838 32,66

Ogiltiga röster 130 1,47

(varav inte anmälda partier 8 0,09)

(varav blanka 121 1,37)

Summa avgivna röster 8 820

Röstberättigade 10 596 Valdeltagande 83,24 %

(3)

Bilaga 2

Valda ledamöter och ersättare

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i SVALÖV 2018-09-09

Ledamöter Ersättare

Moderaterna

Olof Röstin 1 Anna Berg von Linde

Angelie Fröjd 2 Claes Malmberg

Stefan Pettersson Ann Pettersson Centerpartiet

Fredrik Jönsson 1 Johan Wigrup

Lennart Pettersson 2 Annelie Johnsson

Marie Irbladh 3 Christer Laurell

Eva Inhammar Håkan Andersson Ida Andersson

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Torbjörn Ekelund 1 Håkan Sträng

Sara B Selberg 2 Pernilla Ekelund

Kristdemokraterna

Aase Jönsson 1 Åke Delbert Jonsson

2 Sara Wergilis Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Jan Zielinski 1 Niclas Bohn

Anneli Persson 2 Anette Hallberg

Claes Hallberg 3 Julius Hansson

Annie Karlsson 4 Krister Olsson

Kent Kronqvist Emelie Lundgren Marcus Donnerhag Bedrija Halilovic Vänsterpartiet

Patrik Sjöstrand 1 Marika Jardert

2 Ann-Carolin Hansson Miljöpartiet de gröna

Charlotta Eldh 1 Kjell Stjernholm

2 Ann-Sofie Albrekt

(4)

Sverigedemokraterna

Teddy Nilsson 1 Sten Schmidt

Ingrid Ekström 2 Sten Nilsson

Kim Hellström 3 Bertil Johansson

Wioletta Kopanska Larsson 4 Conny Törnkrantz

René Olsson 5 Jenny Hellström

Bo Persson 6 Laila Söderlind

Bengt Jönsson Hans Lindström Mats Hannander Jenny Ulvin Jörgen Persson Feministiskt initiativ

Linn Alenius Wallin 1 Kristina Carlsson

2 Elisabeth Salonen Ripa

(5)

Bilaga 3

Förteckning över antalet röster per parti och lista

Listnumren 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i SVALÖV 2018-09-09

List- Röster

Parti nummer per lista Summa

Moderaterna 1 004

0001-12589 696

0001-90000 308

Centerpartiet 1 609

0004-13182 1 330

0004-90000 279

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 477

0003-12518 361

0003-90000 116

Kristdemokraterna 206

0068-12630 156

0068-90000 50

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 892

0002-12507 1 548

0002-90000 344

Vänsterpartiet 325

0005-13114 223

0005-90000 102

Miljöpartiet de gröna 213

0055-13117 122

0055-90000 91

Sverigedemokraterna 2 708

0110-12954 2 287

0110-90000 421

Feministiskt initiativ 175

0532-15212 135

0532-90000 40

Landsbygdspartiet Oberoende 55

1011-15714 54

1011-90000 1

Övriga anmälda partier 26

Summa giltiga röster 8 690

Ogiltiga röster 130

(varav inte anmälda partier 8)

(varav blanka 121)

Summa avgivna röster 8 820

(6)

Bilaga 4

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.

Kandidatnamn som ersatts med * var inte valbar på valdagen p.g.a. att personen avlidit, inte samtyckt eller inte uppfyllde kriterierna för rösträtt.

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i SVALÖV 2018-09-09

Moderaterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0001-12589 Antal personröster

1. Olof Röstin 74

2. Angelie Fröjd 41

3. Stefan Pettersson 7

4. Ann Pettersson 4

5. Anna Berg von Linde 14

6. Claes Malmberg 8

7. Thomas Löfgren 9

8. Agneta Sörensson 8

9. Sten Wendel 5

10. Naomi Theuri 14

11. Olof Christerson 16

12. Charlotte Wachtmeister 17

13. Katarina Eichardt Mattsson 1

14. Per-Olof Andersson 4

15. Christer Esbjörnsson 5

16. Håkan Rosenqvist 5

17. Leif Hägg 1

18. Niclas Selberg 9

19. Per Bruhn 2

20. Jörgen Mattsson 12

Summa: 256

Centerpartiet (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0004-13182 Antal personröster

1. Fredrik Jönsson 204

2. Marie Irbladh 18

3. Lennart Pettersson 136

4. Eva Inhammar 22

5. Håkan Andersson 19

6. Ida Andersson 19

7. Johan Wigrup 52

8. Annelie Johnsson 22

9. Christer Laurell 16

10. Anneli Appelskog 5

11. Patrik Wilhelmsson 11

12. Elisabeth Nilsson 15

13. Jan Rosengren 6

14. Martin Rosdahl 2

15. Linnéa Irbladh 4

(7)

16. Alireza Rezai 4

17. Caroline Laurell 9

18. Sven-Åke Nilsson 1

19. Ted Svedenborn 11

20. Maria Svensson 6

21. Jörgen Esbjörnsson 8

22. Ann-Charlotte Hansen 8

23. Emanuel Kvist 14

24. Katja Wennerlund 14

25. Lars-Göran Svensson

26. Kate Haeggström 2

27. Ann-Margret Ringnér 28. Birgit Landquist

29. Roger Nordin 2

30. Catrine Svensson

31. * 1

32. Kristina Backe

33. Torbjörn Svensson 2

34. Eva Olofsson

35. Peter Strömblad 2

36. *

37. Johanna Hedin

38. Bengt Göran Grönvall 1

Summa: 636

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0003-12518 Antal personröster

1. Torbjörn Ekelund 83

2. Sara B Selberg 15

3. Håkan Sträng 23

4. Pernilla Ekelund 12

5. Birgitta Jönsson 6

6. Tom Jensen 4

7. Elisabeth Andersson 5

8. Dennis Jönsson 5

9. Hjördis Nilsson 9

10. Maria Rosvall 1

11. Leif Mårtensson 1

12. Birgitta Zadenius 13. Klaes Vilhelmsson

14. Margareta Mörck Åström 3

15. Philip Rosvall 2

16. Martin Gustafsson 6

17. Emina Omerovic 4

18. Tore Gardelin 1

19. Åza Lundqvist

20. Jasmin Omerovic 2

21. Göran Lundqvist 22. Frank Urban Johansson 23. Mikael Karlsson

24. Lars Magnusson 1

25. Bo Lindow

26. Gösta Nilsson 1

Summa: 184

Kristdemokraterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0068-12630 Antal personröster

1. Aase Jönsson 18

2. Åke Delbert Jonsson 10

(8)

3. Sara Wergilis

4. Anders Bjerehjelm 2

5. Karl-Erik Karlsson 2

6. Camilla Terp 8

7. Cathy Lawson-Body 7

8. Bo G Jönsson 1

Summa: 48

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0002-12507 Antal personröster

1. Jan Zielinski 185

2. Anneli Persson 34

3. Claes Hallberg 10

4. Annie Karlsson 14

5. Kent Kronqvist 9

6. Emelie Lundgren 48

7. Marcus Donnerhag 13

8. Bedrija Halilovic 72

9. Niclas Bohn 6

10. Anette Hallberg 2

11. Julius Hansson 3

12. * 8

13. Krister Olsson 5

14. Anna Hed Roslund 18

15. Karl-Erik Kruse 13

16. Katarina Lundgren 16

17. Göran Winér 3

18. Ulla Wallin 4

19. Anders Svärd 29

20. Jouaquina Sanches Campos 2

21. Stig Lampa 3

22. Karina Terp 5

23. Afrim Goxhuli 23

24. Lise-Lotte Karlsson 2

25. Daniel Zielinski 1

26. Ing-Marie Kruse 5

27. Knud Nörrelökke

28. Ann Böndergaard 1

29. Hans-Inge Svensson 30. Sonja Zielinski

Summa: 534

Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0005-13114 Antal personröster

1. Patrik Sjöstrand 14

2. Marika Jardert 6

3. Ann-Carolin Hansson 16

4. David Lenander 13

5. Agneta Lenander 23

6. Britta Abotsi 7

7. Tove Lorentz 4

8. Erika Lundvall 21

Summa: 104

Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0055-13117 Antal personröster

1. Charlotta Eldh 21

(9)

2. Kjell Stjernholm 5

3. Ann-Sofie Albrekt 16

4. Peter Öberg 13

Summa: 55

Sverigedemokraterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0110-12954 Antal personröster

1. Teddy Nilsson 473

2. Ingrid Ekström 48

3. Kim Hellström 50

4. Wioletta Kopanska Larsson 32

5. * 13

6. René Olsson 33

7. Bo Persson 8

8. Bengt Jönsson 6

9. Hans Lindström 22

10. Mats Hannander 7

11. Jenny Ulvin 11

12. Jörgen Persson 35

13. Sten Schmidt 6

14. Sten Nilsson 29

15. Bertil Johansson 9

16. Conny Törnkrantz 4

17. Jenny Hellström 19

18. Laila Söderlind 23

19. Sanna Brobeck 23

20. Per-Erik Ulfvin 4

21. Diana Davalon 2

22. Marcus Svensson 10

23. Alexandra Borg 19

24. Mats Nilsson 11

25. Anders Wall 4

26. Jörgen Persson 6

27. Andrej Nilsson 1

Summa: 908

Feministiskt initiativ (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0532-15212 Antal personröster

1. Linn Alenius Wallin 36

2. Kristina Carlsson 9

3. Elisabeth Salonen Ripa 13

4. Sven-Åke Johansson

5. Amanda Ripa 17

6. Christopher Ripa 2

7. Christa Gustafsson Ohlsson 8

8. Yousra Qrayim 4

9. Karin Larsarp 1

Summa: 90

(10)

Bilaga 5

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal

Nedan bortses från kandidater som inte är valbara på valdagen p.g.a. att personen avlidit, inte samtyckt eller inte uppfyllde kriterierna för rösträtt. Spärren för inval på personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen, dock minst 50 personröster i valkretsen.

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i SVALÖV 2018-09-09

Personröster antal

% av partiets röster i valkretsen Moderaterna

Olof Röstin 74 7,37

Centerpartiet

Fredrik Jönsson 204 12,68

Lennart Pettersson 136 8,45

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Torbjörn Ekelund 83 17,40

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Jan Zielinski 185 9,78

Sverigedemokraterna

Teddy Nilsson 473 17,47

(11)

Bilaga 6

Om jämförelsetalen var exakt lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan partierna. Markeringen * anger det parti som har vunnit lottningen.

Valmyndigheten 619 utg 1

Fördelning av mandat

Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,2 och sedan med 3, med 5, med 7 osv. i tur och ordning allt eftersom partierna har tagit sina mandat. Jämförelsetalet har beräknats exakt men har redovisats med endast två decimaler.

Val till kommunfullmäktige i SVALÖV 2018-09-09

Mandat-

nummer Parti Delningstal Jämförelsetal

1 Sverigedemokraterna 1,2 2 256,66

2 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,2 1 576,66

3 Centerpartiet 1,2 1 340,83

4 Sverigedemokraterna 3 902,66

5 Moderaterna 1,2 836,66

6 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 630,66

7 Sverigedemokraterna 5 541,60

8 Centerpartiet 3 536,33

9 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1,2 397,50

10 Sverigedemokraterna 7 386,85

11 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 378,40

12 Moderaterna 3 334,66

13 Centerpartiet 5 321,80

14 Sverigedemokraterna 9 300,88

15 Vänsterpartiet 1,2 270,83

16 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 270,28

17 Sverigedemokraterna 11 246,18

18 Centerpartiet 7 229,85

19 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 210,22

20 Sverigedemokraterna 13 208,30

21 Moderaterna 5 200,80

22 Sverigedemokraterna 15 180,53

23 Centerpartiet 9 178,77

24 Miljöpartiet de gröna 1,2 177,50

25 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 172,00

26 Kristdemokraterna 1,2 171,66

27 Sverigedemokraterna 17 159,29

28 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 159,00

29 Centerpartiet 11 146,27

30 Feministiskt initiativ 1,2 145,83

31 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 145,53

32 Moderaterna 7 143,42

33 Sverigedemokraterna 19 142,52

34 Sverigedemokraterna 21 128,95

35 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 126,13

(12)

Ordning av namn för inval av ledamöter

Kandidaterna har i första hand ordnats efter storleken på personliga röstetal och i andra hand jämförelsetal som beräknats enligt heltalsmetoden. Om personligt röstetal eller jämförelsetal var exakt lika för två eller flera kandidater har mandatet lottats mellan dem. Markeringen * anger den kandidat som har vunnit lottningen.

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i SVALÖV 2018-09-09

Bilaga 7

Personröster

antal % Jämförelsetal Moderaterna

1 Olof Röstin 74 7,37

2 Angelie Fröjd 696,00

3 Stefan Pettersson 348,00

4 Ann Pettersson 232,00

Centerpartiet

1 Fredrik Jönsson 204 12,68

2 Lennart Pettersson 136 8,45

3 Marie Irbladh 1 330,00

4 Eva Inhammar 665,00

5 Håkan Andersson 443,33

6 Ida Andersson 332,50

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

1 Torbjörn Ekelund 83 17,40

2 Sara B Selberg 361,00

Kristdemokraterna

1 Aase Jönsson 156,00

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1 Jan Zielinski 185 9,78

2 Anneli Persson 1 548,00

3 Claes Hallberg 774,00

4 Annie Karlsson 516,00

5 Kent Kronqvist 387,00

6 Emelie Lundgren 309,60

7 Marcus Donnerhag 258,00

8 Bedrija Halilovic 221,14

Vänsterpartiet

1 Patrik Sjöstrand 223,00

Miljöpartiet de gröna

1 Charlotta Eldh 122,00

(13)

Sverigedemokraterna

1 Teddy Nilsson 473 17,47

2 Ingrid Ekström 2 287,00

3 Kim Hellström 1 143,50

4 Wioletta Kopanska Larsson 762,33

5 René Olsson 571,75

6 Bo Persson 457,40

7 Bengt Jönsson 381,16

8 Hans Lindström 326,71

9 Mats Hannander 285,87

10 Jenny Ulvin 254,11

11 Jörgen Persson 228,70

Feministiskt initiativ

1 Linn Alenius Wallin 135,00

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :