Bråkform och decimalform (II) Hur stor andel är skuggad? Svara i både bråkform och decimalform.

Download (0)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 9

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD 5

Bråkform och decimalform (II)

Hur stor andel är skuggad? Svara i både bråkform och decimalform.

1 ____ = ________

2 ____ = ________

3 ____ = ________

4 ____ = ________

5 ____ = ________

6 Vilket tal är x?

a) 0,25 = 1

x b)

5

x = 0,6 c) 3

x = 0,75

x = ____ x = ____ x = ____

7 Vilket tal är störst?

a) 10

100 eller 10

10 b) 1

2 eller 5

8 c) 0,2 eller 0,25

Svar: ____ Svar: ____ Svar: ________

8 Vilket tal är y?

a) 5

y = 0,4 b) 0,8 =

10

y c)

100

y = 0,11

y = ____ y = ____ y = ____

(2)

HEJ © LIBER AB 10

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD 5

Bråkform och decimalform (II)

FACIT 1 1

4 = 0,25

2 2 5 = 0,4

3 3

4 = 0,75

4 4

10 = 0,4

5 4 5 = 0,8

6 a) x = 4 b) x = 3 c) x = 4

7 a) 10 10 b) 5 c) 0,258

8 a) y = 2 b) y = 8 c) y =11

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :