• No results found

Subtraktionsstrategi ”Lägga till båda termerna”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Subtraktionsstrategi ”Lägga till båda termerna”"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Subtraktionsstrategi ”Lägga till båda termerna”

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 3 3

4 3 5 +

2 +

2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3

3 3 4 3

5

Ex. 33-18 = 33(+2)-18(+2) = 35-20 = 15

Skillnaden mellan 33 och 18 är lika stor som skillnaden mellan 35 och 20.

Konkreta exempel:

Du och din lillasyster ställer er på en våg.

Du väger 33 kg och din lillasyster 18 kg.

Du väger 15 kg mer än din lillasyster.

Ni väger er igen men den här gången håller båda i en 2 kilospåse med apelsiner.

Vågen visar 35 kg respektive 20 kg,

men skillnaden i vikt mellan er är fortfarande 15 kg.

35-20 är lättare att räkna ut än 33-18, eller hur!

Du är 118 cm lång och din kamrat 133 cm lång.

Din kamrat är 15 cm längre.

Tänk nu att båda ställer sig på en bok som är 2 cm tjock.

Nu visar mätstickan att du är 120 cm lång och din kamrat 135 cm lång,

men skillnaden i längd mellan er är fortfarande 15 cm.

135-120 är lättare att räkna ut än 133-118, eller hur!

Farmor är 65 år och hennes barnbarn 18 år.

Farmor är 47 år äldre än barnbarnet (skillnad i ålder).

Om två år är barnbarnet 20 år och farmor 67 år, men åldersskillnaden är fortfarande 47 år.

67-20 är lättare att räkna ut än 65-18, eller hur!

Du har 218 kr och din storebror 233 kr.

Din storebror har 15 kr mer än dig.

Ni får 2 kr var av farmor.

Då har du 220 kr och din storebror 235 kr,

men din storebror har fortfarande 15 kr mer än dig.

235-220 är lättare att räkna ut än 233-218, eller hur!

(2)

Subtraktionsstrategi ”Lägga till båda termerna”

Används när term 2 är nära ett jämnt tiotal

Räkna ut differensen.

33 - 18 = (33 + 2) - (18 + 2) = 35 - 20 = 15

Addera båda termerna med två för att term 2 ska bli ett jämnt tiotal

77 - 59 = _________________________________________________________________________________

96 - 68 = _________________________________________________________________________________

95 - 37 = _________________________________________________________________________________

73 - 28 = _________________________________________________________________________________

44 - 29 = _________________________________________________________________________________

(3)

36 - 18 = _________________________________________________________________________________

67 - 48 = _________________________________________________________________________________

88 - 39 = _________________________________________________________________________________

84 - 27 = _________________________________________________________________________________

86 - 58 = _________________________________________________________________________________

87 - 69 = _________________________________________________________________________________

64 - 47 = _________________________________________________________________________________

95 - 78 = _________________________________________________________________________________

54 - 38 = _________________________________________________________________________________

References

Related documents

Vem har minst skillnad sammanlagt mellan de gissade vikterna och de uppmätta?.

b) Vad visar vågen om båda hundarna samtidigt ställer sig på den?. 5 Anton köper

Därför att människorna ständigt läsa det nyaste i stället för det bästa, stanna författarna kvar inom den trånga kretsen af utnötta idéer, och hela tidsåldern försumpas

SDT innebär att när en människa själv får bestämma utifrån sina inre behov och på så sätt känner att denne själv kan hantera tillvaron, då kommer motivationen inifrån

När det gäller upplevelsen av den svenska kulturen under första tiden i Sverige och medvetandet av den etniska identiteten och grupptillhörigheten framkom

Gynnsamma levnadsförhållanden togs upp som en del av Shaffer och Harrisons (2001) teoretiska modell och vi har därför också undersökt denna aspekt av anpassning, dock

Det är dock möjligt att studien skulle kunna läggas till grund för riktlinjer för både skolkuratorer och rektorer för att förbättra relationen mellan skolkurator och rektor

När ägget syns över vattenytan och är lika stor som en enkrona är det tillräckligt med salt för att rimma kött eller fisk.. Tips: Testa