• No results found

ENHETER OCH PREFIX

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ENHETER OCH PREFIX"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ENHETER OCH PREFIX

kilo

kilometer

kubikmeter

hekto deka

1 000 100 10 1

deci centi milli

tiondel hundradel tusendel

101 = 0,1 1

100 = 0,01 1

1 000 = 0,001

Bygger på

Bygger på

Bygger på

mil meter decimeter centimeter millimeter

m dm cm mm

ton kilogram gram milligram

g mg

kg km

m3

hektoliter liter deciliter centiliter milliliter

kiloliter

hl l dl cl ml

Längd

Vikt

Volym

hg hektogram

References

Related documents

Vatten ingår i hyran för student- bostäder, men i många andra boendeformer såväl hyresrätter som bostadsrätter och villa, beta- lar man för sin egen förbrukning av vatten..

Så här sätter du en optisk enhet i MultiBay II: för försiktigt in modulen i MultiBay II tills den sitter fast, genom att trycka på enhetens högra sida.. Ta bort en

Använd inte datorns tangentbord och flytta inte datorn när den optiska enheten skriver till en skiva.. Vibrationer kan

Det hade gett möjlighet till en djupare förståelse för hur elever tänker kring arbetet med recept i det praktiska arbetet och ämnesspråkets betydelse.. Observationerna antecknades

avrundning prefix kilo hekto deci centi milli volym vikt liter milliliter gram ton. Beräkningar Kan ej Osäker Kan Kan ej Osäker

Du får omkretsen genom att addera längden av sidorna.. © FÖRFATTARNA OCH

Farliga förbränningsprodukter Ingen information tillgänglig 6.1.1 För annan personal än räddningspersonal.. Skyddsutrustning Använd skyddsutrustning och håll obehöriga

phica; quam utilis vero illa fuerit, quantumque re- naicentibus literis praftitit levamenti atque auxilii,. vel me non monente, cuilibet fatis