Trafikverkets behov av banarbeten T19 Västra VSB, Jönköpingsbanan

Full text

(1)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

PSB V2 Västra stambanan V245593 Byte av vägport, Skövde-Regumatorp

Trafikavbrott (Skövde) - Regumatorp V1930 To 1100 - (M 0500)

PSB V3 Västra stambanan

V246634 Förbigångspår Falköping, Stenstorp – (Falköping)

Trafikavbrott

V1930 To 1100 – (M 0500) Enkelspårsdrift

V1931 M 06.00 – V1934 M 06.00 uppspår Trafikutbyte på spår 1 i Ss

V1934 M 06.00 – V1937 M 06.00 nedspår Trafikutbyte på spår 1 i Ss

Sth70 1900 m upp-/nedspår M V31 – S V44

254398 Reparation av vägbro, Gårdsjö

Enkelspårsdrift

1922 Sp1 Nedspår F 0000 - 1600 1922 Sp2 Uppspår L 0000 - 1600 Trafikavbrott Ingen trafik till/från Mariestad 1922 Alla spår S 0000 - 0800 1930 Alla spår S 0000 - 1200

265269 - Förbigångsspår Falköping, Trafikavbrott Ss-Fby, tåg vänder i Hr, Vf, Sk.

V1920,1924 L 2200-0600

V1920,1924 S 2200-0600

264201 Förbigångsspår Falköping, Stenstorp-Floby

Trafikavbrott Ss, F, Fby

V1930 L 2200-1600

V1930 S 0100-0130

264766 Förbigångsspår Falköping, Stenstorp-Falköping

Trafikavbrott

V1940,1941 S 2330-(0430) V1941,1942 M-O 2330-0430

268432 Översyn blocksignaler Sk-F, Skövde- Väring

Trafikavbrott, tåg kan vända i Skövde och Väring

V1936 S 2130-(0500)

262948 Översyn blocksignaler Sk – F, Skövde – (Falköping)

Trafikavbrott

1946 FL 2000-0800

1946 S 1800-(0600)

268271 Översyn blocksignaler Sk – F, (Väring)-Skövde

Trafikavbrott Ingen trafik till/från Skövde

V1946 L 2200-0800

262629 Översyn blocksignaler Sk-F, Skövde-Falköping

Trafikavbrott

V1930 To 1100 - (M 0500)

Tåg kommer in på spår 1-8 i Sk men kan inte växla i söder

262844 Översyn blocksignaler Sk – F, Skövde – (Falköping)

Trafikavbrott

V1941-1942 M-To 2200-0600

251930 Slopning av skyddssektioner, Alt 1, Herrljunga – Vårgårda

Enkelspårsdrift

V1921 Hr-Agg Uppspår M-F 2200-0500 V1922 Hr-Vgå Nedspår M-O 2200-0500 Trafikavbrott Kä-Ved-Lju-Vgå

V1922 FL 2200 - 0600

268654 Slopning av skyddssektioner, Alt 2, Herrljunga – Vårgårda

Enkelspårsdrift

V1924 Hr-Agg Uppspår M-F 2200-0500 V1925 Hr-Vgå Nedspår M-O 2200-0500 Trafikavbrott Kä-Ved-Lju-Vgå

V1925 FL 2200 - 0600

269726 Stationer för alla – Skövde (Väring) – (Regumatorp)

V1946 Nedsp, Sk sp 2-8 M-To 2200-0600 Trafikavbrott

V1946 Alla spår i Skövde L 2200-0800

(2)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

Avstäng sp 1-4 i Falköping

Tåg kan passera Falköping via spår 5,6 Ingen tillgång till plattformarna i Falköping Inga tåg kommer till Marjarp

Inga tåg kan stå uppställda på sp 5,6

Tåg norrifrån kommer till Jönköpingsbanan via spår 5,6

Tåg söderifrån måste gå till Ss för rundgång med lok för att komma ut mot Jönköpingsbanan

V1920,V1924 L 2200-0600

V1920,V1924 S 2200-(0600)

262957 Översyn blocksignaler Sk – F, Skövde-Stenstorp

1947 Nedspår M-To 2200-0600 1950 Uppspår M-To 2200-0600 262961 Översyn blocksignaler Sk – F, (Regumatorp) – (Falköping)

1948 Nedspår M-To 2200-0600 1949 Uppspår M-To 2200-0600 262842 Översyn blocksignaler Sk – F, Skövde-Stenstorp

V1931 Uppspår M-To 2200-0600 V1931,1932 Uppspår S 2200-2400 V1932,1933 Uppspår M 0000-0600 V1932-1933 Uppspår M-O 2200-0600 V1934 Nedspår M-To 0600-2200 V1934,1935 Nedspår S 2200-2400 V1935,1936 Nedspår M 0000-0600 V1935,1936 Nedspår M-O 2200-0600 262840 Översyn blocksignaler Sk – F, Falköping-Stenstorp

1931-1933 Uppspår M-F 0600-2200 1934-1936 Nedspår M-F 0600-2200

268247 Översyn blocksignaler Sk – F, Skövde-(Väring)

V1937 Nedspår M-To 2200-0500 V1938 Uppspår M-To 2200-0500 265843 Översyn blocksignaler Sk – F, Skövde-(Regumatorp)

V1939 Uppspår M-O 2200-0600 V1943 Nedspår M-O 2200-0600

263267 - Förbigångsspår Falköping, Falköping

V1919 sp 2,3 TiO 2300-0600

263789 - Förbigångsspår Falköping, Stenstorp - Floby

V1919 F sp 3-7 Uppspår M 2300-0600

268327 Översyn blocksignaler Sk – F, (Skövde) – (Stenstorp)

V1939 Uppspår To 2300-0500 V1943 Nedspår To 2300-0500 268413 Översyn blocksignaler Sk – F, (Regumatorp) - Stenstorp

V1940 Uppspår M-To 2200-0500 268423 Översyn blocksignaler Sk – F, (Regumatorp) – (Falköping)

V1944 Nedspår M-To 2200-0500 268762 Översyn blocksignaler Sk – F, Skövde - Regumatorp

V1946 Nedspår To 2100-0800 269252 Spårriktning efter spårbytet 2018

(Falköping) – (Källeryd)

V1913 Nedspår TiO 2100-0600

269254 Spårriktning efter spårbytet 2018 (Algutsgården) - Alingsås

V1915 Uppspår Oto 2100-0600 269601 Stationer för alla, Falköping, V1921-V1923 Inget trafikutbyte på sp 1A,1B V1924 Ingen rundgång med lok på sp 4,5 V1921,V1923 Sp 1a, 1b M-To 2200-0600

V1924 Sp 4,5 M-To 2200-0600

269605 Stationer för alla, Stenstorp, (Regumatorp) – (Falköping)

V1926-1928 Inga mötesmöjligheter i Ss V1929-1931 Tåg kan mötas på sp 1,2 i Ss V1926-1928 Nedspår M-To 2200-0600 V1929-1931 Uppspår M-To 2200-0600

269649 Stationer för alla, Töreboda, (Slätte) – (Moholm)

V1936-1938 Ingen trafik från/till Kinnekullebanan från VSB

V1933-1935 Nedspår M-To 2200-0600 V1936-1938 Uppspår M-To 2200-0600

V1928 Uppspår M-F 2200-0500 V1929 Nedspår M-L 2200-0500 V1929 Nedspår S 2200-(M 0500)

V1930 Uppspår M-F 2200-0500

269737 Stationer för alla, Skövde, Skövde

Ingen tillgång till Sk sp 3-8

V1946 Sp 3,4 F 2200-0800

V1946 Sp 3,4 S 1800-(0600)

269253 Spårriktning efter spårbytet 2018 Herrljunga – (Vårgårda)

V1913 Nedspår S 2100-0600

(3)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

Jönköpingsbanan V250898 Äng vägbro, (Nässjö)-Forserum Trafikavbrott

V1916 F-M 2300-(0500)

V1926 S 0800-2000

V1949 L-M 0000-(0500)

V1933 To-M 2000-(0500)

V1933 är tid som tagits över från Forserumsprojektet

Jönköpingsbanan V250826 Samtidig infart (Jönköping)-(Nässjö) Trafikavbrott

1908 F 23.00 – (M 05.00) 1916 F 23.00 – (M 05.00) 1933 F 23.00 – (M 05.00) 1941 F 23.00 – (M 05.00) 1949 F 23.00 – (M 05.00) V250918 Berghalla Vägport,

(Jönköping)-Bankeryd Trafikavbrott

V1944 F-M 0000- (0500)

V265117 Förbigångsspår Falköping, (Falköping)-Vartofta

Trafikavbrott

V1930 L 2200-1600

V269011 Anpassning ktlbrygga

spänningslöst hela bangården, Jönköping (Bankeryd)-(Huskvarna)

Trafikavbrott

1915 FL 2300-0600

1916 FL 2300-0600

(4)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

V251992 Förarbete, Samtidig infart, Äng - Nässjö

Trafikavbrott

1906 M-F 0900 – 1500 1906 L 2340 – 0810 1907 M-F 0900 – 1500 1907 L 2340 – 0810 1908 M-F 0900 – 15.00 1908 L 2340 – 0810 1909 M-F 0900 – 1500 1909 L 2340 – 0810

V251997 Samtidig infart, Huskvarna - Forserum Trafikavbrott

1914 M-F 0900 – 1500 1914 L 2340 – 0810 V251995 Samtidig infart, Huskvarna - Tenhult

Trafikavbrott

1913 M-F 0900 – 1500 1913 L 2340 – 0810

V251998 Samtidig infart, Tenhult - Forserum

Trafikavbrott

1915 M-F 0900 – 1500 1915 L 2340 – 0810 V252000 Samtidig infart, Huskvarna – Forserum Trafikavbrott

1917 M-F 0900 – 1500 1917 L 2340 – 0810

V252003 Samtidig infart, Jönköping – Tenhult

Trafikavbrott

1931 M-F 0900 – 1500 1931 L 2340 – 0810 V252005 Samtidig infart, Huskvarna - Tenhult

Trafikavbrott

1932 M-F 0900 – 1500 1932 L 2340 – 0810 V252002 Samtidig infart, Jönköping - Huskvarna Trafikavbrott

1929 To-F 0900 – 1500 1929 L 2340 – 0810 1930 M-O 0900 – 1500 250888 Kurvjustering Jö-Hka,

Trafikavbrott

V1920 L 0900-1500

250891 Kurvjustering Jö-Th, Trafikavbrott

V1920 S 0900-1500

250894 Kurvjustering Hka-Th, Trafikavbrott

V1921 M-O 0900-1500

250895 Kurvjustering Hka-Fm, Trafikavbrott

V1921 To 0900-1500

250896 Kurvjustering Fm-Äng, Trafikavbrott

V1921 F 0900-1500

250897 Kurvjustering Fm-N, Trafikavbrott

V1921 L 0900-1500

V268996 Anpassning plattform Jönköping, Jönköping

V1908 Sp 1 MTi 2300-0600

V1908 Sp 3B MTi 2300-0600

V1909 Sp 3B M 2300-0600

V1910 Sp 2A M 2300-0600

V1911 Sp 1 M-O 2300-0600

V1911 Sp 3B M-O 2300-0600

V1912 Sp 2A M 2300-0600

V1912 Sp 3B M-To 2300-0600

V1918 Sp 1 MTi 2300-0600

V1918 Sp 3B MTi 2300-0600

V1919 Sp 2A M 2300-0600

(5)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

250805 Rälsbyte, Sandhem - Habo Trafikavbrott

V1940 L,S 0800-1800

Trafikavbrott

V1932 M,To 0900-1500

V1933 M,To 0900-1500

V1934 M,To 0900-1500

V1935 Ti 2200-0400

V264976 Kontaktledningsbesiktning, Äng - (Nässjö)

Trafikavbrott

1933 O 2200-0500

1933 S 2200-2400

1934 M 0000-0500

1934 M 2200-0500

Jönköping - Tenhult Trafikavbrott

1934 M-F 0900-1500

1934 L 2340-0810

V250944 Rälslossning, (Sandhem)-(Habo) Trafikavbrott

V1935 L 2300-0700

V252021 Samtidig infart, Forserum - Äng

Trafikavbrott

1938 M-F 0900-1500

1938 L 2340-0810

V252024 Samtidig infart, Forserum - Nässjö

Trafikavbrott

1939 M-F 0900-1500

1939 L 2340-0810

V252025 Samtidig infart, Äng - Nässjö

Trafikavbrott

1940 M-F 0900-1500

1940 L 2340-0810

V252026 Samtidig infart, Forserum – Nässjö

Trafikavbrott

1942 M-F 0900-1500

1942 L 2340-0810

V252027 Samtidig infart, Tenhult – Forserum

Trafikavbrott

1946 M-F 0900-1500

1946 L 2340-0810

V252028 Samtidig infart, Tenhult – Äng

Trafikavbrott

1947 M-F 0900-1500

1947 L 2340-0810

V252029 Samtidig infart, Forserum – Äng

Trafikavbrott

1948 M-F 0900-1500

1948 L 2340-0810

V252030 Samtidig infart, Tenhult - Äng

Trafikavbrott

1950 M-F 0900-1500

1950 L 2340-2400

(T20 V1950 S 0000-0810)

250802 Rälsbyte, (Falköping)- Mullsjö Trafikavbrott

V1935 M-S 0800-1600

V1936 M-S 0800-1600

V1937 M-S 0800-1600

V1938 M-S 0800-1600

V1939 M-S 0800-1600

V1940 M-F 0800-1600

263473 Rälsbyte, (Falköping)- Mullsjö Trafikavbrott

V1941 M-F 0930-1430

V1944 M,Ti 0930-1430

250829 Kurvjustering F-Sm, Trafikavbrott

V1924 M-O 0900-1500

250830 Kurvjustering Sm-Ho, Trafikavbrott

V1923 ToF 0900-1500

250831 Kurvjustering Ho-Bry, Trafikavbrott

V1922 MTi 0900-1500

250833 Kurvjustering Bry-Jö, Trafikavbrott

V1924 To-L 0900-1500

(6)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

Servicefönster (Hr) – (A) 251314 M-F 23.45-04.00

V1914-1915,1924,1926-1927,1930-1938 V1916,1925 M-O 23.45-04.00 V1917 Ti-F 23.45-04.00 O 23.45-04.00

V1901-1913,1928-1929,1945-1949 L 23.00-07.00

V1914-1921,1924-1927,1931-1944 S 23.45-05.00

V1913-1915,1918-1921,1929,1931-1944

Servicefönster (A) – (P) 251720 Nm Ti 00.30-04.30

V1901-1908,1911-1914,1921-1925,1932- 1936,1944-1947

Nm Ti-F 01.00-05.00

V1909-1910,1915-1920,1926-1931,1937- 1943,1948,1949

Servicefönster Alingsås 251835 00.30-04.30

Nm Ti V1901-1908,1911-1914,1921- 1925,1932-1936,1944-1947

Nm Ti-F V1909-1910,1915-1920,1926- 1931,1937-1943,1948-1949

M 00.30-05.30

V1926-1924,1928-1930,1932-1944,1946- 1948

O 00.30-05.30

V1901-1905,1925-1927,1949 Ti-L 00.30-05.30

V1906-1923,1928-1929,1937-1944.

L 23.00-07.00

V1906-1921,1923,1928-1929,1931- 1935,1945-1948

Servicefönster Skövde 251352 S 23.30-04.30

V1905-1921,1923,1927-1929,1931- 1935,1936-1943, 1945-1947 Ti 23.30-04.30

V1901-1905,1925-1927,1949 M-F 23.30-04.30

V1906-1923,1928-1929,1937-1944 L 23.00-07.00

V1906-1921,1923,1928-1929,1931- 1935,1945-1948

Servicefönster Falköping 251351 V1905-1915,1917-1923,1927-1928,1936- 1943

S 2300 - 0420

V1902-1905,1925-1927,1931-1936,1946- 1949

M 2330 – 0330

V1906-1915,1919-1921,1928-1929,1937- 1943

M-L 2330 – 0330

M-O 2330 – 0330 V1916

Ti-L 2330 – 0330 V1917 MTo-L 2330 – 0330 V1918 MTiFL 2330 – 0330 V1922 M-OFL 2330 – 0330 V1923

M-F 2330 – 0330 V1944

S 23.45-04.30

V1913-1915,1918-1921,1928-1929,1931- 1944

M-F 23.45-04.30

V1914-1915,1924,1926-1927,1930-1938 V1916,1925 M-O 23.45-04.30 V1917 Ti-F 23.45-04.30 O 23.45-04.30

V1901-1913,1928-1929,1945-1949 L 23.00-07.00

V1914-1915,1917-1921,1924,1926- 1927,1931-1943

Servicefönster Herrljunga 251349 M-F 00.30-04.30

V1914-1915,1924,1926-1927,1930-1938 V1916,1925 M-To 00.30-04.30 V1917 Ti-F 00.30-04.30 O 00.30-04.30

V1901-1913,1928-1929,1945-1949 L 00.30-04.30

V1914-1921,1924-1927,1931-1943 S 00.00-06.00

V1913-1915,1918-1921,1929,1931-1944

Banarbetshelg 269383 (Servicefönster) Trafikavbrott Alingsås - Partille

L 2200 – 0600

V1913,V1914,V1935,V1936

(V13,14 kommer flyttas så att de ej konfliktar med omledningsbehov)

Banarbetshelg 236382 (Servicefönster) Trafikavbrott Alingsås

L 2200 – 0600

V1913,V1914,V1935,V1936

(V13,14 kommer flyttas så att de ej konfliktar med omledningsbehov) Servicefönster (Sk) – (F) 251327 S 23.30-04.30

V1905-1921,1923,1927-1928,1936-1943 Ti 00.30-04.30

V1902-1905,1925-1927,1931-1936,1946- 1949

Ti-S 00.30-04.30

V1906-1921,1923,1928-1929,1937-1944 L 23.30-04.30

V1905-1921,1923,1927-1928,1936-1943

(7)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

(8)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12

(9)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12

(10)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

24/12 25/12 26//12 27/12 28/12 29/12 30/12

(11)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1

(12)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

(13)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1

(14)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

(15)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2

(16)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2

V251992 Förarbete, Samtidig infart Äng - Nässjö

Trafikavbrott

1906 M-F 0900 – 1500 1906 L 2340 – 0810

(17)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2

V251992 Förarbete, Samtidig infart Äng - Nässjö

Trafikavbrott

1907 M-F 0900 – 1500 1907 L 2340 – 0810

(18)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

18/2 19/2 20/1 21/2 22/2 23/2 24/2

V250826 Inläsning samtidig infart, (Jönköping)-(Nässjö)

Trafikavbrott

1908 F-M 2300 – (M 0500)

V251992 Förarbete, Samtidig infart Äng - Nässjö

Trafikavbrott

1908 M-F 0900 – 15.00 1908 L 2340 – 0810

V268996 Anpassning plattform Jönköping, Jönköping

V1908 Sp 1 MTi 2300-0600

V1908 Sp 3B MTi 2300-0600

(19)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

25/2 26/2 27/2 28/2 1/3 2/3 3/3

V250826 Inläsning samtidig infart, (Jönköping)-(Nässjö)

Trafikavbrott

V1909 M (2300)-0500

V251992 Förarbete, Samtidig infart Äng - Nässjö

Trafikavbrott

1909 M-F 0900 – 1500 1909 L 2340 – 0810

V268996 Anpassning plattform Jönköping, Jönköping

V1909 Sp 3B M 2300-0600

(20)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3

V268996 Anpassning plattform Jönköping, Jönköping

V1910 Sp 2A M 2300-0600

(21)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3

V268996 Anpassning plattform Jönköping, Jönköping

V1911 Sp 1 M-O 2300-0600

V1911 Sp 3B M-O 2300-0600

(22)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3

V268996 Anpassning plattform Jönköping, Jönköping

V1912 Sp 2A M 2300-0600

V1912 Sp 3B M-To 2300-0600

(23)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3

Underhåll Strukton 269702 Banarbetshelg Trafikavbrott V 1913 Nm M 22.00 – 07.00

269252 Spårriktning efter spårbytet 2018

(Falköping) – (Källeryd)

V1913 Nedspår TiO 2100-0600

269382 Banarbetshelg (Servicefönster) Trafikavbrott Alingsås

V1913 L 2200-0600

(V13 kommer flyttas så att de ej konfliktar med omledningsbehov)

Banarbetshelg 269383 (Servicefönster) Trafikavbrott Alingsås - Partille

V1913 L 2200 – 0600

(V13,14 kommer flyttas så att de ej konfliktar med omledningsbehov)

269253 Spårriktning efter spårbytet 2018

Herrljunga – (Vårgårda)

V1913 Nedspår S 2100-0600

V251995 Samtidig infart, Huskvarna – Tenhult

Trafikavbrott

1913 M-F 0900 – 1500 1913 L 2340 – 0810

(24)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4

269253 Spårriktning efter spårbytet 2018

Herrljunga – (Vårgårda)

V1914 Nedspår M (2100)-0600

269382 Banarbetshelg (Servicefönster) Trafikavbrott Alingsås

V1914 L 2200-0600

(V14 kommer flyttas så att de ej konfliktar med omledningsbehov)

Banarbetshelg 269383 (Servicefönster) Trafikavbrott Alingsås - Partille

V1914 L 2200 – 0600

(V14 kommer flyttas så att de ej konfliktar med omledningsbehov)

V251997 Samtidig infart, Huskvarna - Forserum Trafikavbrott

1914 M-F 0900 – 1500 1914 L 2340 – 0810

(25)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4

269254 Spårriktning efter spårbytet 2018

(Algutsgården) - Alingsås

V1915 Uppspår OTo 2100-0600

V251998 Förarbeten, Samtidig infart, Tenhult - Forserum

Trafikavbrott

1915 M-F 0900 – 1500 1915 L 2340 – 0810

V269011 Anpassning ktlbrygga

spänningslöst hela bangården, Jönköping (Bankeryd)-(Huskvarna)

Trafikavbrott

1915 FL 2300-0600

(26)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4

V250826 Inläsning samtidig infart, (Jönköping)-(Nässjö)

Trafikavbrott

1916 F-M 23.00 – (M 05.00) Jönköpingsbanan

V250898 Äng vägbro (Nässjö)-Forserum Trafikavbrott

V1916 F-M 2300-(0500)

V269011 Anpassning ktlbrygga

spänningslöst hela bangården, Jönköping (Bankeryd)-(Huskvarna)

Trafikavbrott

1916 FL 2300-0600

(27)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4

Spårbyte 2018 Fby - Hr 269253

V1915 Nedspår (Agg)-A Nm M (21.00)-06.00 V1915 Nedspår Hr-Vgå Nm M (21.00)-06.00

V250826 Inläsning samtidig infart, (Jönköping)-(Nässjö)

Trafikavbrott

V1917 M (2300)-0500

Jönköpingsbanan V250898 Äng vägbro (Nässjö)-Forserum Trafikavbrott

V1917 M (2300)-0500

V252000 Samtidig infart, Huskvarna – Forserum Trafikavbrott

1917 M-F 0900 – 1500 1917 L 2340 – 0810

(28)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

V268996 Anpassning plattform Jönköping, Jönköping

V1918 Sp 1 MTi 2300-0600

V1918 Sp 3B MTi 2300-0600

(29)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5

263789 - Förbigångsspår Falköping, Stenstorp - Floby

V1919 F sp 3-7 Uppspår M 2300-0600

263267 - Förbigångsspår Falköping, Falköping

V1919 sp 2,3 TiO 2300-0600

V268996 Anpassning plattform Jönköping, Jönköping

V1919 Sp 2A M 2300-0600

(30)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5

265269 - Förbigångsspår Falköping,

Trafikavbrott Ss-Fby, tåg vänder i Hr, Vf, Sk.

V1920 L 2200-0600

V1920 S 2200-(0600)

269593 Stationer för alla, Falköping, Avstäng sp 1-4 i Falköping

Tåg kan passera Falköping via spår 5,6 Ingen tillgång till plattformarna i Falköping Inga tåg kommer till Marjarp

Inga tåg kan stå uppställda på sp 5,6

Tåg norrifrån kommer till Jönköpingsbanan via spår 5,6

Tåg söderifrån måste gå till Ss för rundgång med lok för att komma ut mot Jönköpingsbanan

V1920 L 2200-0600

V1920 S 2200-(0600)

250888 Kurvjustering Jö-Hka, Trafikavbrott

V1920 L 0900-1500

250891 Kurvjustering Jö-Th, Trafikavbrott

V1920 S 0900-1500

(31)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5

251930 Slopning av skyddssektioner, Alt 1, Herrljunga – Vårgårda

Enkelspårsdrift

V1921 Hr-Agg Uppspår M-F 2200-0500 265269 - Förbigångsspår Falköping,

Trafikavbrott Ss-Fby, tåg vänder i Hr, Vf, Sk.

V1921 Alla spår M (2200)-0600

269593 Stationer för alla, Falköping, Avstäng sp 1-4 i Falköping

Tåg kan passera Falköping via spår 5,6 Ingen tillgång till plattformarna i Falköping Inga tåg kommer till Marjarp

Inga tåg kan stå uppställda på sp 5,6

Tåg norrifrån kommer till Jönköpingsbanan via spår 5,6 Tåg söderifrån måste gå till Ss för rundgång med lok för att komma ut mot Jönköpingsbanan

V1921 Sp 1-4 M (2200)-0600

269601 Stationer för alla, Falköping, V1921,V1923 Inget trafikutbyte på sp 1A,1B V1924 Ingen rundgång med lok på sp 4,5

V1921 Sp 1a, 1b M-To 2200-0600

250894 Kurvjustering Hka-Th, Trafikavbrott

V1921 M-O 0900-1500

250895 Kurvjustering Hka-Fm, Trafikavbrott

V1921 To 0900-1500

250896 Kurvjustering Fm-Äng, Trafikavbrott

V1921 F 0900-1500

250897 Kurvjustering Fm-N, Trafikavbrott

V1921 L 0900-1500

(32)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6

251930 Slopning av skyddssektioner, Alt 1, Herrljunga – Vårgårda

Enkelspårsdrift

V1922 Hr-Vgå Nedspår M-O 2200 - 0500 Trafikavbrott

V1922 Kä-Ved-Lju-Vgå FL 2200 - 0600 254398 Reparation av vägbro,

Gårdsjö Enkelspårsdrift

V1922 Sp1 Nedspår F 0000 - 1600 V1922 Sp2 Uppspår L 0000 - 1600 Trafikavbrott Ingen trafik till/från Mariestad

V1922 Alla spår S 0000 - 0800

269601 Stationer för alla, Falköping, V1921-V1923 Inget trafikutbyte på sp 1A,1B V1924 Ingen rundgång med lok på sp 4,5 V1922 Sp 1a, 1b M-To 2200-0600

250831 Kurvjustering Ho-Bry, Trafikavbrott

V1922 MTi 0900-1500

(33)

2018-04-09

G

Hd Vb Am

Bs

V

Uv Lys

N

Hr

F

Av

Gsh

Vgd

Ks

Öx Smd

Mkl

Håp

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skog

Tbr

Skb Sk Ml Ko

Bef Cggr

Toy

Nka Hlf Toy Stl

3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6

269601 Stationer för alla, Falköping, V1921-V1923 Inget trafikutbyte på sp 1A,1B V1924 Ingen rundgång med lok på sp 4,5 V1923 Sp 1a, 1b M-To 2200-0600

250830 Kurvjustering Sm-Ho, Trafikavbrott

V1923 ToF 0900-1500

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :