Planera för tågstoppet Malmö–Lund

Download (0)

Full text

(1)

ÅKARP

FYRSPÅRET MALMÖ – LUND JULI 2021

Planera för tågstoppet Malmö–Lund

Den 28 augusti–6 september är det dags igen. I stort sett all tågtrafik mellan Malmö och Lund stoppas när vi bygger nya växlar och järnvägsbroar i södra Lund.

Tillsammans med Skånetrafiken arbetar vi för att trafikstoppet ska bli så tryggt och smidigt som möjligt för alla som behöver resa. Planera för längre restider under drygt en vecka. Ersättningsbussar sätts in mellan Malmö och Lund och mellan Hjärup och Lund.

Ta tåget från Åkarps station

Stoppet innebär att all tågtrafik på Södra stambanan norrifrån stannar och vänder i Lund, och nästan all trafik från söder stannar vid Malmö C. Pågatågen som nor- malt stannar i Burlöv, Åkarp och Hjärup kommer att stanna på de stationerna även under tågstoppet.

Tågen vänder i Hjärup och kör tillbaka mot Malmö, och stoppen blir därför inte helt enligt den normala tidtabellen. Kolla din resa i Skånetrafikens app.

Ersättningsbuss från Hjärup till Lund

Det innebär alltså att du kan ta tåget mot Malmö eller Lund som vanligt från Åkarps station. Om du åker mot Lund kliver du av i Hjärup och tar ersättnings- buss vidare.

Ersättningsbussarna stannar vid Banvallsvägeni Hjärup och vid Bangatan och Skyttelbron vid Lund C. I Malmö stannar bussarna vid Utställningsgatan, norr om Malmö C.

Tågstoppsvecka = cykelvecka

Vill du slippa stress, bilköer och ersättningsbussar under tågstoppet? Att cykelpendla är då kanske ett alternativ. Du kan dessutom vara med i vår cykel- bildstävling och vinna spelet Ticket to ride.

Att cykla mellan Malmö och Lund tar cirka en timme. I vår karta hittar du tre förslag på olika cykel- vägar. Upprustningen av cykelvägen vid Lundavägen, från väg 108 till Åkarp, är nu helt klar. Det under- lättar för dig som vill cykelpendla.

På webben hittar du mer information

om tävlingen samt kartor med lämpliga cykelvägar:

trafikverket.se/cykelvecka

Skanna:

Läs mer om tågstoppet

trafikverket.se/

tagstopp-malmo-lund

(2)

ÅKARP

Den sista delen på tunneltaket på cirka 400 meter blev klar i början av juni. Under sommaren gräver vi ur det sista av massorna ur tunneln. Vi har börjat gräva ur från den södra tunnelmynningen, och i mitten av juni började vi även att gräva ur från den norra sidan. Vi gräver ur 250 meter från söder, och 150 meter från norr.

Tunneltaket blir grönt

Jordmassor ska sen läggas på tunneltaket, för att vi ska

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 trafikverket.se/fyrsparet

KONTAKT

Projektchef:

Jens-Peter Eisenschmidt, jens-peter.eisenschmidt@trafikverket.se Kommunikationsansvarig:

Eva Oskarsson, eva.a.oskarsson@trafikverket.se E-post: lund-arlov-fyra-spar@trafikverket.se Följ oss på: trafikverket.se/fyrsparet

www.facebook.com/fyrsparet @lund_arlov4spar

Fyrspåret Malmö – Lund

Södra stambanan mellan södra Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Byggperiod: 2017–2023 Budget: cirka 5,4 miljarder

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Det gamla stationshuset i Åkarp står just nu mitt i arbets- området, bland tågspår och djupa schakt. Huset som byggdes 1903 står tomt sedan 3,5 år. Det skyddas nu för att minimera permanenta skador och ett nytt liv efter 2023. Läs mer om stationshuset: trafikverket.se/stationshuset-i-akarp

Efter schaktningen kommer spårbyggarna

Efter sommaren kan spårbygget mellan Åkarp och Hjärup starta. Först lägger vi den bädd som spåren ska byggas på och därefter makadam till banvallen. Under hösten kommer räls och slipers.

De fyra nya spåren byggs söderifrån – ett spår i taget. Så det blir fyra vändor mellan Åkarp och Hjärup för spårbyggarna.

Bro istället för bomhelvete

Alnarpsvägens bro över spåren är nu färdiggjuten. Bom- helvetet, där Åkarpsbor tillbringat många långa minuter i väntan på öppningen av järnvägsövergången, är nu bara ett minne. Passagen över spåren ersätts med en bro som preliminärt öppnar vid årsskiftet 2022/2023. Innan bron kan öppnas måste vi först riva de tillfälliga spåren och bygga anslutningar till bron.

Bygget av bron över spåren vid Gränsvägen har startat och vi är mer än halvvägs med betongarbetena. Bron blir klar i augusti men kan öppnas först vid årsskiftet 2022/2023. Där måste också de tillfälliga spåren rivas och de anslutande vägarna byggas innan bron öppnas.

Tågtunneln genom Åkarp färdiggjuten

kunna anlägga den gröna ytan. Efter sommaren återställer vi Bruksvägen och Lervägen och vi kommer även att börja med installationer i tågtunneln.

Det blir inte möjligt att gå på tunneltaket förrän till sommaren 2023. Vi måste först riva de tillfälliga spåren, vilket påbörjas under hösten 2022.

Stationshuset står säkert vid schaktkanten

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :