• No results found

Ekvivalent ljudnivå L eq24 i dBA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ekvivalent ljudnivå L eq24 i dBA"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Ekvivalent ljudnivå L eq24 i dBA

70 <

65 < <= 70

60 < <= 65

55 < <= 60

50 < <= 55

45 < <= 50

<= 45

Kund

Trafikverket

JP Dubbelspår Kubikenborg - Sundsvall C

Trafikbullerberäkning.Väg+järnvägstrafik Nuläge

ÅF Infrastructure AB

Grafiska vägen 2, Box 1551, 401 51 Göteborg Tel 010 - 505 00 00, Fax 010 - 505 30 09

Skala 1:7500

0 50 100 200 300 400 500

(2)

70 < <= 75

65 < <= 70

60 < <= 65

<= 60

Kund

Trafikverket

JP Dubbelspår Kubikenborg - Sundsvall C

Trafikbullerberäkning.Järnvägstrafik Nuläge

Maximal ljudnivå L dBA 2 m över mark ÅF Infrastructure AB

Grafiska vägen 2, Box 1551, 401 51 Göteborg Tel 010 - 505 00 00, Fax 010 - 505 30 09

Skala 1:7500

0 50 100 200 300 400 500

(3)

Ekvivalent ljudnivå L eq24 i dBA

70 <

65 < <= 70

60 < <= 65

55 < <= 60

50 < <= 55

45 < <= 50

<= 45

Kund

Trafikverket

JP Dubbelspår Kubikenborg - Sundsvall C

Trafikbullerberäkning.Väg+järnvägstrafik Nollalternativet 2040

ÅF Infrastructure AB

Grafiska vägen 2, Box 1551, 401 51 Göteborg Tel 010 - 505 00 00, Fax 010 - 505 30 09

Skala 1:7500

0 50 100 200 300 400 500

(4)

70 < <= 75

65 < <= 70

60 < <= 65

<= 60

Kund

Trafikverket

JP Dubbelspår Kubikenborg - Sundsvall C

Trafikbullerberäkning.Järnvägstrafik Nollalternativet 2040

Maximal ljudnivå L dBA 2 m över mark ÅF Infrastructure AB

Grafiska vägen 2, Box 1551, 401 51 Göteborg Tel 010 - 505 00 00, Fax 010 - 505 30 09

Skala 1:7500

0 50 100 200 300 400 500

(5)

902

KM344+000.000 344+900

344+800

344+700

344+600

344+500

344+400

344+300

344+200

344+100 345+000

345+900

345+800

345+700

345+600

345+500

345+400

345+300

345+200

345+100 Spår USpår N

Spår 11 346+800

346+900

346+700

346+600

346+500

346+400

346+300

346+200

346+100

KM345+956.322 KM346+000.000 Spår 3

Spår 4^I Spår 33

Spår 5 Spår 6Spår 7Spår 10Spår 11^ISpår 12Spår 13Spår 14Spår 15 Spår 30

Spår 31Spår 32 347+200

347+100

347+000 Spår 51

Spår 52 Spår 1

Spår 2Spår 3 Spår 4Spår 5

Spår 6Spår 7Spår 10SpårSpår 12Spår 13Spår 14Spår 11Spår 16Spår 17Spår 15 18

Spår 63Spår 62 Spår 60

Spår 61

Ekvivalent ljudnivå L eq24 i dBA

70 <

65 < <= 70

60 < <= 65

55 < <= 60

50 < <= 55

45 < <= 50

<= 45

Kund

Trafikverket

JP Dubbelspår Kubikenborg - Sundsvall C

Trafikbullerberäkning.Väg+järnvägstrafik Planförslaget 2040 utan bullerskyddsåtgärder

ÅF Infrastructure AB

Grafiska vägen 2, Box 1551, 401 51 Göteborg Tel 010 - 505 00 00, Fax 010 - 505 30 09

Skala 1:7500

0 50 100 200 300 400 500

(6)

902

KM344+000.000 344+900

344+800

344+700

344+600

344+500

344+400

344+300

344+200

344+100 345+000

345+900

345+800

345+700

345+600

345+500

345+400

345+300

345+200

345+100 Spår USpår N

Spår 11 346+800

346+900

346+700

346+600

346+500

346+400

346+300

346+200

346+100

KM345+956.322 KM346+000.000 Spår 3

Spår 4^I Spår 33

Spår 5 Spår 6Spår 7Spår 10Spår 11^ISpår 12Spår 13Spår 14Spår 15 Spår 30

Spår 31Spår 32 347+100

347+000 Spår 2Spår 3

Spår 4Spår 5

Spår 63Spår 62 Spår 60

r 61

70 < <= 75

65 < <= 70

60 < <= 65

<= 60

Kund

Trafikverket

JP Dubbelspår Kubikenborg - Sundsvall C

Trafikbullerberäkning.Järnvägstrafik

Planförslaget 2040 utan bullerskyddsåtgärder

Maximal ljudnivå L dBA 2 m över mark ÅF Infrastructure AB

Grafiska vägen 2, Box 1551, 401 51 Göteborg Tel 010 - 505 00 00, Fax 010 - 505 30 09

Skala 1:7500

0 50 100 200 300 400 500

(7)

902

KM344+000.000 344+900

344+800

344+700

344+600

344+500

344+400

344+300

344+200

344+100 345+000

345+900

345+800

345+700

345+600

345+500

345+400

345+300

345+200

345+100 Spår USpår N

Spår 11 346+800

346+900

346+700

346+600

346+500

346+400

346+300

346+200

346+100

KM345+956.322 KM346+000.000 Spår 3

Spår 4^I Spår 33

Spår 5 Spår 6Spår 7Spår 10Spår 11^ISpår 12Spår 13Spår 14Spår 15 Spår 30

Spår 31Spår 32 347+200

347+100

347+000 Spår 51

Spår 52 Spår 1

Spår 2Spår 3 Spår 4Spår 5

Spår 6Spår 7Spår 10SpårSpår 12Spår 13Spår 14Spår 11Spår 16Spår 17Spår 15 18

Spår 63Spår 62 Spår 60

Spår 61

Ekvivalent ljudnivå L eq24 i dBA

70 <

65 < <= 70

60 < <= 65

55 < <= 60

50 < <= 55

45 < <= 50

<= 45

Kund

Trafikverket

JP Dubbelspår Kubikenborg - Sundsvall C

Trafikbullerberäkning.Väg+järnvägstrafik Planförslaget 2040 inkl. bullerskyddsåtgärder

Dygnsekvivalent ljudnivå L eq24 dBA 2 m över mark ÅF Infrastructure AB

Grafiska vägen 2, Box 1551, 401 51 Göteborg Tel 010 - 505 00 00, Fax 010 - 505 30 09

Skala 1:7500

0 50 100 200 300 400 500

(8)

902

KM344+000.000 344+900

344+800

344+700

344+600

344+500

344+400

344+300

344+200

344+100 345+000

345+900

345+800

345+700

345+600

345+500

345+400

345+300

345+200

345+100 Spår USpår N

Spår 11 346+800

346+900

346+700

346+600

346+500

346+400

346+300

346+200

346+100

KM345+956.322 KM346+000.000 Spår 3

Spår 4^I Spår 33

Spår 5 Spår 6Spår 7Spår 10Spår 11^ISpår 12Spår 13Spår 14Spår 15 Spår 30

Spår 31Spår 32 347+100

347+000 Spår 2Spår 3

Spår 4Spår 5

Spår 63Spår 62 Spår 60

r 61

70 < <= 75

65 < <= 70

60 < <= 65

<= 60

Kund

Trafikverket

JP Dubbelspår Kubikenborg - Sundsvall C

Trafikbullerberäkning.Järnvägstrafik

Planförslaget 2040 inkl. bullerskyddsåtgärder

Maximal ljudnivå L Fmax dBA 2 m över mark ÅF Infrastructure AB

Grafiska vägen 2, Box 1551, 401 51 Göteborg Tel 010 - 505 00 00, Fax 010 - 505 30 09

Skala 1:7500

0 50 100 200 300 400 500

References

Related documents

1) Bullerhandläggare på Sveriges samtliga kommuner har kontaktas. I de fall kommunen haft en aktuell bullerutredning har en underlag översänts. Samtliga kommuner har tillfrågats

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4, Södra stambanan och

Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte

[r]

Avsteg görs från riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum.

[r]

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

[r]

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4 och Södra stambanan. Utbredningen

Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte

[r]

[r]

[r]

[r]

Samtliga planerade byggnader innehåller riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad. Ekvivalent- och maximal ljudnivå för gällande riktvärdet på 50 dBA respektive 70 dBA

Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik...

•  Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överstiga, - 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, - 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt. -

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.. 5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en

- en höjning av det befintliga riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå för bostäder upp till 35 kvm till 65 dBA ekvivalent ljudnivå.. Riktvärdena tillämpas vid planering och