Informationsbrev, månad år Störningsinformation augusti 2019

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation augusti 2019

Arbetena vid Åkarps station har pågått hela sommaren och nu har de tillfälliga spåren börjat läggas. Inför detta har vi byggt bullerplank, kulvert för Alnarpsån och slutfört delar av ledningsarbetena.

Brunn grävs ner

Nu måste vi gräva ner en brunn i korsningen Svanetorpsvägen/Bruksvägen/Apelvägen.

Brunnen är en så kallad anslutningsbrunn.

Den är stor och samlar flera ledningar från olika håll.

Trafiken leds om

När vi gräver måste vi stänga av Bruksvägen med start inom kort. Trafiken för boende på Svanetorpsvägen och Apelvägen kommer därför att ledas om och gå från Bågvägen och nedför hela Ljungvägen, alltså även på gång- och cykelbanan förbi lekplatsen Tunnellekan.

Se karta över hur biltrafik respektive gång- och cykeltrafik leds om här till höger.

Följ orangea vägskyltar och kör försiktigt.

Byggtrafik i området

Arbetet, som beräknas ta ungefär en månad, kan i viss mån medföra buller från

utgrävningen och vi kommer att köra med byggtrafik i området. Våra normala arbetstider är 7-18 men arbete kan även ske vid andra tider vid behov.

Röd linje = Biltrafik

Grön linje = Gång- och cykeltrafik

Mer information

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov

Bruksvägen stängs – trafiken leds om

Lund-Arlöv, fyra spår Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv.

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :