Arbete dygnet runt i trafikplats Alnarp Risk för störande buller

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MÅNAD 2019 13-30 maj stänger vi E6:an vid trafikplats Alnarp. Under 18

hektiska dagar river vi den gamla motorvägsbron, lanserar den nya och återställer motorvägen. Broarbetet pågår dygnet runt med maskiner och arbetsfordon som kan störa dig som bor nära bygget.

Följ oss i sociala medier

Dessvärre kommer vi inte att kunna erbjuda en utsiktsplats den här gången. Den rådande pandemin gör det omöjligt att samla många människor på en plats. Brons läge, mellan motorvägen och de tillfälliga spåren, gör den också svår att se från en plats utanför arbetsområdet.

Vi kommer att rapportera från broarbetet under hela avstäng- ningen, både på Facebook och på Instagram. Följ oss på:

www.facebook.com/fyrsparet www.instagram.com/lund_arlov4spar

Vår byggplanering kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar. För att kunna använda resurserna på bästa sätt måste entreprenören ibland planera om, vilket innebär att personal och maskiner kan flyttas till en annan del i projektet med kort varsel.

Kommande stora trafikstörningar

28 augusti-6 september 2021 - Tågstopp Malmö-Lund

September 2022 (10 dygn) - Tågstopp Malmö-Lund

Arbete dygnet runt i trafikplats Alnarp Risk för störande buller

Med start vid midnatt 13 maj river vi och bygger om trafikplats Alnarp för att ge plats för nya spår.

Arbetet är tidskritiskt och måste pågå dygnet runt och en del av arbetsmomenten kommer att upplevas som störande.

Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv

Telefon: 0771–921 921 www.trafikverket.se/fyrsparet

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00 Övrig tid: 08 -585 516 10

Infarten till Åkarp från Västkustvägen kommer att vara stängd 13-30 maj.

Observera att avfarten från E6, i södergående riktning, är dubbelriktad under avstängningen för att underlätta för trafik in och ut ur Malmö.

INFORMATION • FYRSPÅRET MALMÖ-LUND • MAJ 2021

Figure

Updating...

References

Related subjects :