• No results found

KIRUNA KOMMUN ANSÖKAN Socialförvaltningen om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KIRUNA KOMMUN ANSÖKAN Socialförvaltningen om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KIRUNA KOMMUN ANSÖKAN

Socialförvaltningen

om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till

SLUTET SÄLLSKAP

Sökande

Namn Organisations-/personnummer

Utdelningsadress Postnummer och ort Telefon

Serveringställe

Lokalens namn Restaurangnummer

Utdelningsadress Postnummer och ort

Serveringens omfattning

Servering ska ske till (ange till vilka alkoholservering skall ske)

Tillställningens art (bröllop, medlemsmöte, 50-årsfest e dyl) Beräknat antal gäster

Alkoholdrycker som önskas serveras

Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Serveringstid

Datum Klockslag då servering önskas påbörjas resp. avslutas (11.00-01.00 om ej annat beslutas)

Serveringsansvarig

Personnummer Efternamn Förnamn

Tidigare beslut

Datum och diarienummer för senaste beslut som meddelats för samma serveringställe till slutet sällskap

Underskrift

Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande Ansökningsdatum

BESLUT Registrering

Inkommet datum Diarienummer Arkivering

Kommunens beslut

Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen Annat beslut

Underskrift av beslutsfattare Namnförtydligande/titel Beslutsdatum

Blanketten skickas till: Kiruna kommun, socialförvaltningen, 981 85 Kiruna

References

Related documents

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd). Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller

Depositionsavgift för hyra (i kronor) Redovisa nummer på bilaga. Förskottsbetalning av hyra (i kronor) Redovisa nummer

GDPR Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

För ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, där tillställningen pågår i upp till tre dagar: 3 000 kronor. Om tillställningen pågår i mer än tre dagar: 6