• No results found

TU v Liberci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TU v Liberci"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2 8

6 5 7

1

3 4

1

A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

a)

Nový výkr.

Starý výkr.

Č.sestavy Č.seznamu

Měřítko

Datum Schválil Normaliz.

Technolog Přezkoušel Kreslil Navrhl Datum Pozn.

Změna Index Podpisy

Rozm.-Polot.

b) c)

TU v Liberci

Typ Čis.výkresu Název

List PROMÍTÁNÍ

TOLEROVÁNÍ ISO 8015 PŘESNOST

Tř. odp.

Hr. hm.

Mater.

Č. hm. kg kg

1:1

ISO 2768-mK

POHYBLIVÉ SPOJENÍ BP - TUL - 2014 - 03 K. Jetmar

16.6.2014

Č. POLOŽKY OZNAČENÍ POPIS ks

1 Zadní stavba 1

2 Levé spodní vahadlo 1

3 Pravé spodní

vahadlo 1

4 Čep 2 1

5 Víko čepu 1

6 Ložisko 6001 2

7 Podložka 2

8 Šroub s vnitřním

šestihranem M5 x 16 1

References

Related documents

VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.. OZNACENI

VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.. OZNACENI

Zmena Datum Index Podpisy.

Zmena Datum Index Podpisy.

Zmena Datum Index Podpisy..

Zmena Datum Index Podpisy.

Zmena Datum Index Podpisy.

[r]