TU v Liberci

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2 8

6 5 7

1

3 4

1

A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

a)

Nový výkr.

Starý výkr.

Č.sestavy Č.seznamu

Měřítko

Datum Schválil Normaliz.

Technolog Přezkoušel Kreslil Navrhl Datum Pozn.

Změna Index Podpisy

Rozm.-Polot.

b) c)

TU v Liberci

Typ Čis.výkresu Název

List PROMÍTÁNÍ

TOLEROVÁNÍ ISO 8015 PŘESNOST

Tř. odp.

Hr. hm.

Mater.

Č. hm. kg kg

1:1

ISO 2768-mK

POHYBLIVÉ SPOJENÍ BP - TUL - 2014 - 03 K. Jetmar

16.6.2014

Č. POLOŽKY OZNAČENÍ POPIS ks

1 Zadní stavba 1

2 Levé spodní vahadlo 1

3 Pravé spodní

vahadlo 1

4 Čep 2 1

5 Víko čepu 1

6 Ložisko 6001 2

7 Podložka 2

8 Šroub s vnitřním

šestihranem M5 x 16 1

Figure

Updating...

References

Related subjects :