• No results found

Bridging the gap between the old and young?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bridging the gap between the old and young?"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Interaction: Bridging the Gap between Old and Young?

INTRODUCTION

The number of older adults in America is increasing drastically.

The likelihood that college age individuals will work directly with, have a relationship with or provide some sort of service to people in the population of older adults is increasingly high. We believe a major contributor to these negative attitudes is the lack of interaction among young and older adults.

RESEARCH QUESTIONS

• What are college students attitudes, as represented by CSU students, toward older adults, specifically those seventy-five and older?

• Does interaction with and knowledge about older adults create positive attitudes?

REVIEW OF THE LITERATURE

• Many college students hold negative attitudes or opinions toward older adults. (Hawkins, 1996)

•Prejudicial attitudes are due in part to limited interactions between generations. (Downey & Miles, 2005)

• Attitudes become more positive with increased interaction with older members of society. (Dorfman, Murty, Ingram, Evans & Power, 2004)

• Increased interaction with older persons can positively influence one’s feelings about his or her own aging process, and also feelings about older persons with whom they have close personal relationships. (Hawkins, 1996)

• The contact hypothesis (Allport, 1954) states that mutual interaction with an individual in an out group can lead to more positive attitudes toward the out group. (Schwartz & Simmons, 2001)

METHODOLOGY

Sample

An availability sample was collected of:

• 161 students at Colorado State University

• Gender:

•Male 64 (39.8%),

•Females 96 (59.6%)

•Missing 1 (.6%)

• Mean age = 21.46 years

• Years:

Freshmen 23 (14.3%), Sophomores 35 (21.7%) Juniors 54 (33.5%) Seniors 40 (24.8%), Graduate Students 7 (4.3%), Missing 2 (1.2%)

• Ethnic/Racial groups:

White 131 (81.4%), Hispanic 7 (4.3%), African American 4 (2.5%), Multiracial 6 (3.7%), Asian 3 (1.9%), Native American 1 (.6%), Missing 9 (5.6%)

• Colleges:

Agricultural Sciences 4 (2.5%), Applied Human Sciences 54 (33.5%), Business 27 (16.8%), Engineering 9 (5.6%), Liberal Arts 24 (14.9%), Natural Resources 1 (.6%), Natural Sciences 32 (19.9%), Undecided 9 (5.6%)

Data Collection

A self administered questionnaire was administered consisting of:

• A semantic differential scale developed by Sanders, Montgomery, Pittman & Balkwell (1984).

• Additional questions pertaining to amount and quality of interaction with older adults.

FINDINGS

• Average score on the semantic differential scale was 3.35 (From a possible range of 1 to 7, with a lower score indicating a more positive attitude.)

• Women overall had more positive attitudes than men (female mean score = 3.2, male mean score = 3.6, t = 4.18, p< .01)

• Students who reported interacting with older adults in the following ways had more positive attitudes when compared with those who don’t.

• Lived with an older adult(s) (t = -2.51, p< .01)

• Worked with an older adult(s) (t = -2.71, p< .01)

•Had a relative who was an older adult(s) (t = -2.48, p< .01)

• Volunteered with an older adult(s) (t = -2.96, p< .01)

• Respondents who had taken a course in gerontology had more positive attitudes (t = -2.89, p<.01)

• Students perceptions of their own aging appear to be positive.

The five most frequently selected characteristics were:

• Happy (49.1%)

• Wise (44.1%)

• Healthy (39.1%)

• Knowledgeable (35.4%)

• Trustworthy (16.1%)

• CSU students appear to have more positive attitudes than those reflected in previous studies.

• Students in Washington, D.C. (Hawkins, 1996) Mean score = 3.98

Social Work students in China (Tan, Zang & Fan, 2004) Mean score = 3.81

CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS

• This research supports the contact hypothesis because students who had more interaction with older adults had more positive attitudes.

• Research also supports the use of courses in gerontology to create positive attitudes.

• CSU students perception of their own aging shows a significant shift in the way the younger population is viewing the aging process, rather than fearing the process they are anticipating a positive transition into older adulthood.

• Social work students need both education and experience with older adults in order to help them develop positive attitudes.

By: Courtney McAlister and Megan McHenry School of Social Work

Mentor: Eleanor Pepi Downey, MSW, Ph.D.

References

Related documents

Aim: The overall research aim of this thesis was to characterize asthma in adolescence and young adulthood, with a particular focus on sex and severity, and to identify factors of

Industrial Emissions Directive, supplemented by horizontal legislation (e.g., Framework Directives on Waste and Water, Emissions Trading System, etc) and guidance on operating

The effects of the students ’ working memory capacity, language comprehension, reading comprehension, school grade and gender and the intervention were analyzed as a

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

Den här utvecklingen, att både Kina och Indien satsar för att öka antalet kliniska pröv- ningar kan potentiellt sett bidra till att minska antalet kliniska prövningar i Sverige.. Men

Av 2012 års danska handlingsplan för Indien framgår att det finns en ambition att även ingå ett samförståndsavtal avseende högre utbildning vilket skulle främja utbildnings-,

Det är detta som Tyskland så effektivt lyckats med genom högnivåmöten där samarbeten inom forskning och innovation leder till förbättrade möjligheter för tyska företag i

Sedan dess har ett gradvis ökande intresse för området i båda länder lett till flera avtal om utbyte inom både utbildning och forskning mellan Nederländerna och Sydkorea..

Swissnex kontor i Shanghai är ett initiativ från statliga sekretariatet för utbildning forsk- ning och har till uppgift att främja Schweiz som en ledande aktör inom forskning

Cooper &amp; Slagmulder (1999) hänvisar till sitt andra steg ”Product-Level Target Costing” för att uppnå målkostnaden där produktutvecklarna fokuserar på att ta

Samtidigt samverkar i en governancediskurs flera olika aktörer kring IT-utvecklingen (likväl som kring andra typer av offentlig policy): samverkan kan ske mellan

Rather interestingly, the results show that individuals receiving help from their chil- dren in return are more likely to feel lonely but the significant effects of receiving help from

The annual report should be a summary, with analysis and interpretations, for presentation to the people of the county, the State, and the Nation of the extension

The&amp; three&amp; boundaries&amp; highlighted&amp; have&amp; been&amp; crossed,&amp; indicating&amp; that&amp; these&amp; Earth&amp; system&amp; processes&amp; are&amp;

Svaren kring lagar och förordningar visar på att även om myndigheterna utgår ifrån olika sekretesslagar så ser de inte detta som något hinder för deras arbete i samverkan..

represented by various contexts that are brought to the fore in the study’s empirical material (war context, migration context while fleeing to Sweden, migration context

De olika nya veten- skaperna är den lika ändlösa verk- samheten för att rationellt kartläg- ga våra erfarenheter och finslipa begreppsstrukturer eller forma in- strument,

Av dessa använde åtta urträningsprotokoll spontanandningstest för att avgöra om patienten var redo för extubation efter att andningsunderstödet hade sänkts till målnivån..

Mot den bakgrunden är min avsikt att belysa vad transformeringen av frilufts- liv från den nationella kursplanen i idrott och hälsa till lokala kursplaner i grundskolan kan säga

Vi menar att det är viktigt att körsång får finnas för alla, för att alla människor som upplever och uttrycker sig i musik och får en bättre förståelse till sig själv och

The mentoring programme’s work to promote establishment is intended to help the young people to overcome possible boundaries, and to reach a belonging to Swedish society. As

X-Codes are fully characterized by the pairings and a 2 ×2 real rotation matrix for each pair (parameterized with a single angle). This precoding structure enables us to express

The aim of this survey was to map, based on admission background, admission points and examination results in the theoretical courses in nursing and medical science, the completion