USA insisterar på att utestänga Kuba från toppmöte i Amerika

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

19 Tidskriften Kuba 2/2012

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke- kommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har publicerats i www.globalarkivet.se

USA insisterar på att utestänga Kuba från toppmöte i Amerika

Trots att alla världsdelens länder fördömer USAs block- adpolitik mot Kuba vägrar USA att finna sig i att behöva möta någon kuban på ”Amerikas toppmöte”. ALBA-län- derna kräver så klart att Kuba ska bjudas in, och Ecuador uppmanar till bojkott om det inte blir fallet. Kuba å sin sida välkomnar stödet, men driver inte på en konfronta- tion, som skulle kunna skada den enhetsprocess som är på gång i Latinamerika. Colombia som i vår står värd för

”Amerikanska toppmötet” har gått med i CELAC trots sin uppbundenhet till USA. Och en konfrontation skulle kun- na leda till att Colombia måste dra sig ur den historiska framgång som det innebar att kunna ena alla latiname- rikanska och karibiska länder i en egen organisation. De flesta menar att årets toppmöte blir det sista utan Kuba, eller det sista över huvud taget. Eva Björklund

Figure

Updating...

References

Related subjects :