• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 2 2018.pdf Pdf, 1.7 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 2 2018.pdf Pdf, 1.7 MB."

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

JUBILEUMSPARK Folkets park fyller 100 år.

Sid 3

SOMMARLOV Trygghetstips och kontaktuppgifter.

Sid 4

OMSORG

Familjebehandling på hemmaplan.

Sid 10

KULTUR

Mycket på gång i sommar.

Sid 16

2

Foto: Pontus Orre

Årets heders­

medborgare

ÅKE TÖRNQVIST HAR MED SIN KONST FÖRT NYKVARN UT I VÄRLDEN. SID 6–7

NYKVARN PÅ SILVERPLATS SID 5

HON ÄR NYTT DATASKYDDS­

OMBUD SID 15 ÅRETS FÖRE­

TAGARE SID 8–9

(2)

ÖPPETTIDER

KUNDCENTER/BIBLIOTEKET VECKORNA 25–32:

Måndag ...08.00–18.00 Tisdag–torsdag ...08.00–17.00

Fredag ...08.00–15.00 Lördag–söndag ... stängt

n TUTAN 2/2018:

Ola tackar för sig

n

För många av våra läsare väntar nu skollov och semestrar efter en lång vinter.

För min personliga del hägrar dock ledig- het på heltid efter den 31 juli då jag gör min sista arbetsdag som kommundirektör före pensionering från Nykvarns kommun.

Vi kan se tillbaka på flera framgångsrika år, vilket också återspeglades i den nomi- nering till ”Årets superkommun” som vi i våras fick av tidningen Dagens Samhälle.

Som framgår i dagens Tutan, slutade vi på en hedrande andraplats i vår kategori, vilket gör oss till en Silverkommun.

Tutans sommarnummer berättar också om årets hedersmedborgare och årets företagare, alltså bild- och konst- hantverkaren Åke Törnqvist och paret bakom Turinge Ost & Vin, Therese och Jonas Kristiansson.

Nykvarn växer stadigt och vi får glädjande nog ofta hälsa nya Nykvarns- bor välkomna. Det ställer också krav på ett kunna erbjuda en välorganiserad kommun med stark ekonomi. Vår fram- gång gör att allt fler ställer rättfärdiga krav på sin kommun genom livet; från förskola till äldreomsorg.

Att hantera detta kräver fram förhållning och politiskt mod, vilket är en starkt bidragande orsak till våra framgångar så här långt. Nykvarnsborna kan glädjas åt att ha kloka politiker med utmärkt samtalsklimat över alla partigränser.

Den öppenhet som lyfts fram i den nya kommunallagen, har vi redan praktiserat under många år i vår kommun. Mer om den nya förvaltningslagen finns också i detta nummer av Tutan.

När jag kom till Nykvarns kommun för drygt fem år sedan var ett av mina uppdrag att förverkliga visionen 2025 med devisen ”Ung, vild och vacker”. Det är genomfört och nu ligger en ny vision klar, ”Kom närmare”, med siktet på 2035.

Efter politikernas nya organisation som beslutades i april 2017 har jag genomfört en översyn av förvaltnings- organisationen som ska stötta våra politiker och ska börja gälla från 1 september. Det är med andra ord rätt läge för mig att överlåta rodret.

Tack till alla Nykvarnsbor för den tid vi fått tillsammans och fortsätter alla att arbeta tillsammans ska framgången kunna fortsätta!

Ola Edström, kommundirektör ola.edstrom@nykvarn.se

Information till föräldrar ... 4

Årets hedersmedborgare ... 6

Årets företagare ... 8

Familjebehandling på hemmaplan ... 10

På nya jobb ... 12

Information på finska ... 14

Medborgartidningen TUTAN produceras av Nykvarns kommun i samarbete med Ryter kommunikationsbyrå.

Du kan också läsa Tutan på webben: www.nykvarn.se. ANSVARIG UTGIVARE Ola Edström, ola.edstrom@nykvarn.se REDAKTÖR Gunilla Thorsén, gunilla.thorsen@nykvarn.se SKRIBENTER Håkan Svensson, hakan@ryter.se GRAFISK PRODUKTION Ryter kommunikationsbyrå AB. TRYCK Åtta.45. Tutan klimatkompenserar för tryckningen DISTRIBUTION PostNord. NÄSTA NUMMER november 2018. NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn, tfn: 08-555 010 00, www.nykvarn.se

Följ oss, fråga oss och ta del av aktuell information. Nykvarns kommun finns på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram. Sök på Nykvarns kommun.

För avvikande öppettider se www.nykvarn.se

(3)

n I KORTHET

OMORGANISATION I KOMMUNEN

Under året ska kommunens förvaltning genomgå en omorganisation. Bland annat ska kultur­ och fritids verksamheter samlas i ett kontor och ett kommun­

ledningskontor inrättas.

n Målet med omorganisationen är att ren- odla verksamheterna, att organisationen ska bli tydlig för både medarbetare och allmänhet och att den är långsiktigt hållbar.

De nuvarande avdelningarna byter namn och blir kontor. Nuvarande enheter byter namn till avdelningar.

– Det är inga sparkrav som ligger bakom omorganisationen. När familjer väljer att flytta till Nykvarn får vi in mer skattepengar samtidigt som vi på förvaltningen måste möta upp ökade krav från medborgarna. Om organisationen anpassar förvaltningen så att den kan fortsätta

växa, säger Ola Edström, kommundirektör.

Den nuvarande kundcenteravdelningen avvecklas och avdelningens verksamheter går in i de nya kontoren.

Den politiska organisationen gjordes om 2017 och ett kultur- och fritidsutskott samt ett digitaliseringsutskott inrättades.

Den nya förvaltnings organisationen speglar detta, bland annat ska en IT- och digitaliserings chef anställas. I kultur- och fritidskontoret samlas exempelvis bibliotek, Kulturskolan och Fritidsfabriken.

Under våren genomfördes risk- och konsekvensbedömning av organisations- förslaget. Den nya organisationen ska sedan upp till facklig samverkan för förhandling och därefter tar kommundirektören beslut.

Den nya organisationen ska enligt planen börja gälla den 1 september.

100­ÅRSFIRANDE I PARKEN

n I sommar hedrar vi en alldeles särskild 100-åring i Nykvarn. Folkets park. Vi firar med längre säsong och fler programpunkter än vanligt.

Den 1 maj 1918 invigde pappers- industriarbetareförbundet dansbanan i Folkets park. I likhet med många andra fackförbund vid den här tiden ville man kunna erbjuda gemenskap och fritidsnöjen för medlemmar och familjer.

100-årsfirandet inleddes den 26 maj med kalas med tidstypiska kläder, historiska lekar och mängder av musik. Och det fortsätter fram till september med bluespicknick,

barnteater, bakluckeloppis och mycket mer. Passande nog gästas parken den 6 augusti också av de tre folkparks- legendarerna Siw Malmkvist, Ann-Louise Hanson och Towa Carson – med showen 186 år tillsammans!

Se även evenemangskalendern på tidningens sista sida.

Vissa evenemang arrangeras av Nykvarns kommun, andra av lokala föreningar. Och det finns plats för fler! Kontakta Gunilla Thorsén, kommunens kultur- och fritids- samordnare, på gunilla.thorsen@nykvarn.se om din förening vill ordna en programpunkt.

Telge Glima visar en historisk lek.

Badplatser i Nykvarn

n Nu har serveringen på Hökmossbadet öppnat för sommarsäsongen. Från och med den 18 juni är det öppet klockan 9–18 alla dagar i veckan förutom midsommar afton då det är stängt.

I Nykvarns kommun finns även Lövnäs- badet, Taxingebadet och Sundviksbadet.

NYA DIGITALA ANSLAGSTAVLAN I BIBLIOTEKET

n Enligt den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en digital anslags tavla på sin webbplats. Nykvarns kommun har också monterat en tv, digital anslags- tavla, i Nykvarns bibliotek som ersätter den fysiska anslagstavlan. Där kan du som medborgare ta del av nämndernas protokoll, kommunfullmäktiges kungörelser samt hur man överklagar beslut.

Val till riksdag, landsting och kommun

n Den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstings fullmäktige. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten senast den 22 augusti. Det gäller olika regler för de olika valen den 9 september. Gemensamt för alla är att du måste ha fyllt 18 år senast på val dagen. Mer information finns på kommun ens hemsida och i ett special- nummer av Tutan som skickas ut i mitten av augusti.

När?

• Söndagen den 9 september.

• Förtidsröstning från den 22 augusti.

Var?

• Valdagen i din vallokal.

• Förtidsröstning i Qulturum Sländan.

Foto: Derek Thomson

(4)

Information till föräldrar inför sommaren

n SOMMARLOV. Nu har det varit skolavslutning och sommarlovet har börjat. Genom den här informationen vill Nykvarns kommun bidra till ökad trygghet för våra ungdomar inför och under sommaren.

n

Mobil fritidsgård i sommar.

Under sommaren kommer Fritids - fabrikens verksamhet röra sig mer ute i kommun en för att på så sätt komma närmare våra ungdomar.

Under sommaren be söker Fritids- fabriken olika platser i kommunen och ordnar aktiviteter. De kommer att besöka bad platser, spontanidrotts- platser samt platser där ungdomarna finns. Vid dåligt väder har Fritidsfabriken öppet som vanligt.

Tips till dig som förälder:

• Prata med andra föräldrar om fester, alkohol, tider att vara hemma med mera – bilda gärna nätverk.

• Bjud eller köp aldrig ut alkohol till din tonåring – du signalerar då att du tycker det är okej att ditt barn dricker.

• Förklara vad du är rädd för ska hända om ditt barn dricker alkohol – visa att du bryr dig.

• Stå på dig! Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter gränser.

• Ta gärna en promenad på kvällen eller förlägg din joggingtur i närheten av kommunens skolor och förskolor.

• Delta i nattvandring, det behövs alltid fler föräldrar som engagerar sig.

Om du är intresserad av att natt- vandra tar du kontakt via mejl nykvarn@ nattvandring.nu eller följ Facebooksidan NattvandringNykvarn.

Du kan också läsa om vad det innebär att nattvandra på webbplatsen www.nattvandring.nu

Viktiga kontaktuppgifter under sommarlovet:

• Polisen: vid pågående brott 112, tips eller andra frågor 114 14.

• Socialtjänsten (växel): 08-555 010 00.

• MiniMaria Södertälje: 08-523 022 55.

• Ungdomsmottagningen Södertälje:

08-523 018 84.

• Fritidsfabriken 08-555 013 22.

• Socialjouren Södertälje: 08-523 038 70 (vid akuta sociala problem under kvällar, nätter och helger, då kommunens social- tjänst inte är tillgänglig). n

Härligt med sommar, sol och bad – men det finns också en del att tänka på för att öka våra ungdomars trygghet.

(5)

n SAMHÄLLE

Skolan är ett av de områden där Nykvarn placerar sig högt i jämförelse med andra kommuner.

Furuborgskolans nya etapp klar snabbare än väntat

I höstas togs den första delen av nya Furuborgskolan i bruk.

Nu kommer snart etapp 2.

n

Nu börjar den första nya skolan i Nykvarn på 40 år att bli färdig- byggd. Etapp 2 är snart klar.

– Dessutom ett par månader tidigare än tidsplanen, säger Nykvarns kommuns fastighets- förvaltare Pierre Bjelkmark.

Det var i höstas som Furuborg- skolans etapp 1 för årskurserna F–3 togs i bruk under festliga former.

Men redan då var bygget av nästa etapp igång. Furuborg skolan ska bli en F–6-skola för cirka 450 elever.

Det första året som F–3-skola har Furuborgskolan haft cirka 50 elever i förskoleklass och årskurs 1. Rektor Maria Brauer förklarar:

– Det kommer inte några nya elever till etapp 2 för årskurserna 4–6 detta läsår. Däremot till- kommer elever i förskoleklass, och sedan kommer vi att fylla på under- ifrån. Från i höst blir det cirka 100 elever fördelade på förskoleklass och årskurserna 1 och 2.

– Men att vi nu får tillgång till nästa etapp tidigare än beräknat, innebär att de olika verksamhets- delarna får mer ändamålsenliga lokaler. Annars hade vi fått sam- nyttja lokalerna på annat sätt, säger Maria Brauer.

En viktig anledning till att bygg- tiden kunnat minskas för etapp 2 är enligt Pierre Bjelkmark att byggaren redan tidigt gjorde nödvändiga leveransbokningar av moduler.

– Det tryck som byggmarknaden upplevt det senaste året skulle annars ha kunnat innebära förseningar.

– Det är en fördel att få samma byggare till båda etapperna i en sådan här entreprenad. Vi har kunnat dra lärdomar från bygget mellan etapperna. Det har blivit en del småjusteringar, sådant som upptäckts när första etappen var klar och som nu kunnat undvikas, säger Pierre Bjelkmark.

Budget för andra etappen av Furuborgs kolan är 75 miljoner kronor. Den första, redan invigda etappen, kostade 103 miljoner kronor. n

NYKVARN PÅ SILVERPLATS

n

Näst bäst i landet! Vid utnämningen av årets superkommun i slutet av maj kom Nykvarn på andra plats och kan därmed stolt kalla sig för landets Silverkommun.

Bakom rangordningen av landets kommuner och utmärkelsen som årets Superkommun står tidskriften Dagens samhälle som varje år sammanställer och jämför officiell statistik på en rad områden.

Hur många flyttar till kommunen? Hur ser utbildningsnivån ut hos befolkningen?

Vilken kvalitet håller skolorna? Hur många ska försörjas av varje person i arbetsför ålder? Hur stora är barn- grupperna inom barnomsorgen?

Nykvarn fick en silverplats inom gruppen städer och stadsnära kommuner, som sammanlagt omfattade 108 kommu- ner. Vann gjorde Halmstad. Övriga grupper är småstads- och landsbygdskommuner respektive storstadskommuner.

Nykvarn fick sin höga placering tack vare bra resultat inom kategorierna skola (plats 6) och ekonomi (plats 3). Vård och omsorg gav också en bra placering, en tredjeplats. Även vinnande Halmstad hade

bra resultat inom just skola (plats 16) och ekonomi (plats 12) men låg före Nykvarn inom kategorin förbindelser (plats 4) och kultur och fritid (plats 2).

Sammanlagt mäts och bedöms totalt 75 mått, uppdelade i elva kategorier. Förutom utvecklingen inom områden som ekonomi, skola, vård och omsorg, kultur och fritid samt attraktivitet tas en rad framtids- faktorer med i beräkningen, till exempel demografi, näringsliv och arbetsmarknad, integration och utbildningsnivå.

De enskilda placeringarna i sig avgör dock inte slutresultatet eftersom de olika kategorierna får olika vikt beroende på relevans innan de slås samman i en totalrankning.

– Det är mycket hedrande att konstatera att vi hamnade på andra plats i riket i vår kategori. Därför vill jag rikta ett stort tack till alla er Nykvarnsbor, till vår förvaltning och alla er ute i våra verksamheter. Utan det stora och goda arbetet från er som verkar dagligen i våra verksamheter så hade detta inte varit möjligt. Så på nytt – stort tack, säger kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg. n

Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav

(6)

Foto: Pontus Orre

– Kultur och konst är allt som kan glädja människor, säger Åke Törnqvist, Nykvarns senaste hedersmedborgare.

(7)

n

– I maj blev jag pensionär, så nu får konstvärlden passa sig, säger bild- och konsthantverkaren Åke Törnqvist med 60-talet utställningar bakom sig och skaparen av ”Forssländan”, konstverket vid Nykvarns infart.

Tecknat och målat har han gjort sedan barnsben. Efter en fallolycka 1979 sökte han sig till en konstutbildning i Stockholm.

– Vid olyckan förstördes en rygg- kota, och jag blev två centimeter kortare.

Det gick att fortsätta med rugby ett tag, och sedan var jag ledare i olika idrotter.

Men värken gjorde det omöjligt att sitta i trucken hela dagen, förklarar Åke som istället gav sig hän åt konsten.

Han har satt avtryck här och var i världen. Förutom konstnärlig utsmyckning i Södertälje och Nykvarn, finns ett verk i kolmårdsmarmor på plats i Rio de Janeiro. En inbjudan om utställning i Brasilien ligger också på bordet.

– Jag är sugen, säger Åke.

Åkes verk har visats på en singel- utställning i Rom, och i sommar ska Åke för sjätte gången delta i en utställning på Ströget i Köpenhamn. Det är en följd av kontakter med en dansk konstgrupp där han gästutställde första gången 2012 och sedan valdes in i gruppen.

Även om han anser att det inte går att tävla i vare sig konst eller musik, skickade

han in en oljemålning till International Visual Art Contest med 350 deltagare från hela världen. Åke vann …

– Det innebar kontakter med intresserade runt om i världen genom Facebook, men jag fick inte delta i tävlingen igen förrän efter en ”karens”

på sex månader. Då skickade jag in ett nytt bidrag.

Åke vann igen, så klart. Nu bland 850 deltagare.

Åke Törnqvist är sålunda en ”konstnär i tiden” och numera välkänd på internet.

Skulpturen ”Fors sländan” i Nykvarn in vigdes för fyra år sedan, hela världen kunde innan dess följa hur arbetet fort- skred genom rapporter med bilder varje vecka på Facebook.

– Vid invigningen kom besökare från olika länder, och för ett par år sedan dök en konstintresserad ungrare upp här. Jag vågar säga att jag nog är mer känd utom- lands än i Nykvarn, säger Åke som så sent som i april besökte Mexiko och USA för kommande uppdrag.

Själv kallar han sig bild- och form- hantverkare, och gläds mycket åt ut - märkelsen Årets hedersmedborgare.

– Främst därför att det är en så vid utmärkelse. Här finns musiker, författare, konstnärer, idrottare, fotografer, lärare och hembygdskämpar genom åren och nu även vi som jobbar internationellt.

– Kultur och konst är allt som kan glädja människor. Jag gladdes och hedrades över att få ta emot priset vid en högtidlig stund hos kommun- fullmäktige, säger Åke.

Som nybliven pensionär fortsätter han med sina verksamheter. Bland mycket annat blir det i höst en heldag då vem som helst får komma till Åkes ateljé och prova på både att måla i olja och att skulptera. n

Alla hedersmedborgare hittar du på www.nykvarn.se

Nykvarn ut i världen med Åke

ÅRETS HEDERSMEDBORGARE:

n MEDBORGARE

Åke Törnqvist föddes i Södertälje 1953 men är sedan 1986 Nykvarnsbo med fru och fyra vuxna barn och nu dessutom hedersmedborgare.

Annars har det varit mycket idrott, bland annat rugby (!), för denne före detta truckförare vid Vin & Spritcentralen.

En färgstark personlighet, årets heders medborgare Åke Törnqvist.

Foto: Pontus Orre

”Jag vågar säga att jag nog är mer känd utom­

lands än i Nykvarn”

(8)

n Allt beror på familjen Kristianssons stora intresse för mat och vin.

– Vi vill kunna erbjuda detta också utanför storstaden och visa att det även fungerar ”på landet”, säger Therese och Jonas och visar runt i delikatessbutiken och restaurangen.

– Men vi växte snart ur våra lokaler.

Lösningen blev att flytta verksamheten till grannfastigheten. Där blir det nu 1 100 kvm med restaurang, saluhall, eventvåning

samt lokaler för uthyrning, säger entre prenörerna Therese och Jonas.

Ombyggnaden pågår för fullt. Inga beslut har tagits om hur de befintliga lokalerna ska användas. Klart är dock att paret Kristiansson fortsätter att jobba uteslutande med kvalitetsprodukter, där tyngdpunkten är den välsorterade ostdisken med ostar från framförallt Frankrike och Schweiz.

Bistroserveringen har samma kvalitets- tänkande. Där serveras lunch under veckorna och en populär champagne- lunch på lördagar. Utöver detta arrangeras regel bundet ost- och dryckesprovningar.

Therese är uppväxt i Nykvarn, men var utflyttad några år för studier och jobb. Maken Jonas är skåning men

idag har de eget hus och familj med två barn i kommunen.

– Vi tillbringade ofta somrarna i Skåne.

Där såg vi att man inte måste finnas i en storstad för att kunna erbjuda god mat och dryck och ha en butik. Det var mer känslan som ledde oss rätt, förutom viljan att göra något eget, säger Therese.

– Vi är entreprenörer båda två, med stort mat- och vinintresse, något som vi vill utveckla hela tiden. Eftersom vi varit trångbodda i huset hittills behövs mer yta. Vi har ju också eget surdegsbageri

Årets före tagare ökar ut

Hög kvalitet på både produkter och service.

Det är framgångskonceptet för Turinge Ost & Vin, så lyckat att ägarna Therese och Jonas Kristiansson nu utsetts till årets företagare i Nykvarn.

– Hedrande, säger de två.

”Folk tror ibland att vi är lite galna, men för att vinna måste man satsa”

Full fart i köket inför dagens lunch servering hos Jonas och Therese Kristiansson.

Foto: Pontus Orre

Foto: Pontus Orre

Här syns större delen av familjen samlad - Jonas och Therese Kristiansson med dottern Magda.

Sonen Sigge var i skolan när bilden togs.

(9)

n NÄTVERK

och säljer glass sommartid, säger Jonas och Therese.

– Folk tror ibland att vi är lite galna, men för att vinna måste man satsa. Vi tror på det vi gör och är beredda att jobba hårt.

Det är tillfredsställande att skapa något.

– Hög kvalitet på produkter och service, liksom personligt bemötande, är A och O.

Vill man ha nöjda kunder som kommer tillbaka, kan man inte pruta på just be - mötandet. Det går heller aldrig att fejka, det måste vara genuint. Det är vad kunden minns efteråt, säger de två företagarna.

Som om detta nu inte skulle räcka till, har Therese dessutom blivit politiker.

Inför höstens val kommer hon att finnas med på Nykvarnspartiets lista.

– Jag har ju hela mitt yrkesverksamma liv jobbat med utvecklingsarbete så det känns helt naturligt att få vara med och påverka utvecklingen på det politiska planet, säger hon. n

NÄTVERK FÖR FÖRETAG

n

Den 8 maj sjösatte näringslivs- enheten tre nätverk – Driva, Växa och Uppleva. Kommun, näringsliv och andra viktiga aktörer, såsom Arbetsförmedlingen och företagar- föreningar, träffades under ett frukostmöte. På agendan stod nätverkande, information om vad som händer i kommunen och en inspirations föreläsning av Sebastian Rydenfalk, Saltå Kvarn.

– Jag är mycket nöjd med både antalet deltagare och den härliga stämningen, säger Paula Nolander, näringslivsutvecklare på Nykvarns kommun. Till våra kommande nät- verksträffar hoppas vi på ännu större uppslutning, men vi har definitivt växlat upp redan nu.

Driva är ett öppet nätverk som bjuder in till öppna träffar för näringslivet i stort, med aktuell information från kommunen samt inspirations- föreläsare och nätverkande.

Växa är en längre nätverkssatsning där företagare, vid ett antal mötes- tillfällen, ges möjlighet till kunskaps- utveckling med erkända föreläsare men också erfarenhetsutbyte och stöd mellan deltagarna i nätverket.

Uppleva är ett nätverk som vänder sig till de som verkar inom besöks- näringen, till exempel inom handel och restaurang.

Paula bjuder med stolthet in till dessa nya satsningar;

– Vi har ett bra erbjudande som bygger på ett beprövat koncept.

Ta chansen och följ med på resan.

Vi behöver er företag, ni är oerhört viktiga för oss.

Paula menar även att dialogen med företagarna är avgörande för att erbjudandet ska vara relevant.

Något som måste hållas vid liv och utvärderas kontinuerligt. n

ÅRETS FÖRETAGARE

Det är Nykvarns Rotaryklubb som varje år svarar för utmärkelsen Årets företagare. Förutom att pristagaren ska ha verksamheten i Nykvarns kommun krävs bland annat att man lever upp till Rotarys ideal vad gäller etik och moral och att företagandet ska präglas av framåtanda, serviceanda, socialt engagemang, kompetens och vara ekonomiskt sunt.

Mer information och presentation av tidigare pristagare:

www.nykvarn.se

(10)

Liselotte Ljungmark och Susanne Åberg är familje-

behandlare inom socialtjänstens öppenvård för barn och ungdomar som ger hjälp och stöd till Nykvarnsborna på hemmaplan.

n

Liselotte har varit anställd sedan den 1 december i fjol och hon har sedan en tid tillbaka fått sällskap på jobbet av Susanne Åberg.

– Vi arbetar med att hjälpa barn, ung domar och deras föräldrar att få det bättre tillsammans när det av olika skäl har uppstått svårigheter, berättar Liselotte och Susanne.

Svårigheterna kan vara av olika typ. Det kan handla om relations- och kommunikationssvårigheter i familjen, beteendeförändringar hos ungdomarna, eller om bekymmer som uppstår under småbarnsåren.

Andra tillfällen som Liselotte och Susanne lyfter fram är när föräldrarna känner att de håller på att förlora kontrollen, till exempel vid ökad skol frånvaro eller när det blir allt svårare att motivera ungdomarna till att komma hem ”i rätt tid” om kvällarna.

– Familjebehandling är en bistånds- bedömd verksamhet, som familjen kan få beviljad genom kontakt med socialtjänstens barn- och familjeenhet.

Familjebehandlingen kan därefter omfatta allt mellan 3 och 20 träffar för samtal.

Som en del av Nykvarns kommun kan familjeterapeuterna också arbeta nära

andra aktörer, skolan till exempel, för att lotsa rätt.

Att söka den här hjälpen, är egentligen inte konstigare än att gå till tandläkaren när något gått sönder i munnen.

– Arbetet handlar om att tillsammans med familjen utforska resurser och svårigheter och att därefter hitta en väg framåt som passar familjen.

– Familjebehandlingen ska främja hälsa och livskvalitet och leda till positiva förändringar. Där kan vi finnas med som ett stöd för familjen att göra skillnad.

– Det är ett inspirerande arbete att få vara delaktiga i familjers förändrings- arbete, säger Liselotte och Susanne. n

De hjälper familjer att hitta bra väg framåt

– Det är ett inspirerande arbete att få vara delaktiga i familjers förändrings- arbete, förklarar familjebehandlarna Susanne Åberg och Liselotte Ljungmark.

”Familjebehandlingen ska främja hälsa”

Foto: Pontus Orre

(11)

n VÅRD OCH OMSORG

Vård­ och omsorgsavdelningen i Nykvarns kommun har förändrats under året. Avdelningen med 211 anställda plus timvikarier har organiserats om i två etapper och förändringen ska utvärderas i höst.

n

Den första fasen genomfördes vid årsskiftet med arbetsmarknads- och försörjningsenheten. De övriga delarna inom vård- och omsorg som innefattar myndighetsutövning, dvs. barn- och familj- samt vuxen- enheterna, startade den 1 mars.

– Enheten för arbete och försörj- ning innehåller nu sådant som har med arbetsmarknad att göra. I detta ingår försörjningsstöd och ekono- miskt bistånd för de som idag står en bit från arbetsmarknaden, till exempel nyanlända och personer med social problematik, samt de som har insatser inom daglig verksamhet, förklarar enhetschef Jim Zetterberg.

– De flesta nyanlända som grupp har svårt att ta sig in på arbets marknaden om man tittar på landet i stort. Vägen till en lyckad integration är egenförsörjning och här i Nykvarn har vi klarat det ganska bra, säger han.

– Vi är aktiva med arbetsmark- nadsfrågor i Nykvarn och jobbar direkt med varje individ, oavsett om

det är någon som är nyanländ eller bor här sedan tidigare. Kommunen har goda förutsättningar för sam - arbete med näringslivet.

Skolan spelar också en viktig roll:

– Vi ska fortsätta att vara bland de främsta i Sverige i andel elever som lämnar nian med fullständiga betyg för att söka till gymnasiet, fortsätter Jim.

Utifrån att myndighetsutövningen har organiserats om till två så kallade spår (barn och familj samt vuxen) har uppdraget blivit tydligare för både medarbetare och kommunens invånare.

Vuxenenheten omfattar i stora drag områden inom socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), miss- bruk och beroende, socialpsykiatri och äldreomsorg för personer äldre än 20 år.

Barn- och familjenheten omfattar i stora drag insatser och stöd enligt SoL och LSS till barn, ungdomar upp till 20 år och föräldrar.

– Vi tror att vi på detta vis kan komma närmare medborgarna, att det blir tydligare var man som medborgare ska vända sig, och våra tjänstemän får mer renodlade arbetsprocesser, säger Jim.

I höst, när den nya organisationen varit igång ett halvår, ska den utvärderas. n

FAMILJE BEHANDLING PÅ HEMMAPLAN ÄR EN VINSTLOTT

Nykvarns invånare kan numera erbjudas familjebehandling på hemmaplan. Den första familjebehandlaren anställdes strax före jul i fjol och i dagarna har ytterligare en kommit till.

n

– Det känns fantastiskt att vi nu kan erbjuda ett sätt att hjälpa till vid konflikter inom familjen på hemma- plan här i Nykvarn, säger Ann-Louise Falander Karlsson, enhetschef inom vård- och omsorgsavdelningen.

Tidigare har Nykvarn hänvisat kommun- invånare med behov av hjälp till familje- behandling i Södertälje kommun. Avtal finns fortfarande för olika in satser, men just familjebehandling kommer Nykvarn nu att klara här hemma.

– Det finns två sidor, den ekonomiska och den mänskliga. För ekonomin är det direkt fördelaktigt när plus och minus vägs in att ha möjlighet till stödet på hemmaplan. På det mänskliga planet säger det sig själv att det är bättre att hjälpen finns nära, menar Ann-Louise.

– Vi kan alltså tillföra kommun- invånarna ökad kvalitet, och samtidigt spara pengar. Det är något av en vinstlott.

– Men det är familjebehandlarna Liselotte Ljungmark och Susanne Åberg som är stjärnorna. Jag är bara chef, säger Ann-Louise. n

Enhetschefen inom vård- och omsorgs- avdelningen, Ann-Louise Falander Karlsson.

Enhetschefen Jim Zetterberg vid enheten för arbete och försörj- ning inom Nykvarns kommun tror att verksamheten blir tydligare för medborgarna i och med den om organisation som genomförts.

Vård och omsorg kommer närmare

Foto: Pontus Orre Foto: Pontus Orre

(12)

Paula Nolander är sedan den 6 mars i år anställd som näringslivsutvecklare på Nykvarns kommun. Paula ansvarar främst för besöksnäringen där arbetet till stor del handlar om att hjälpa företagen inom branschen att utvecklas och att synas, men även att hjälpa dem i deras kontakt med kommunen. Hon bistår även näringslivs- chefen, David Schubert, med näringslivet i stort med fokus på att skapa arenor för att mötas och samverka. Att arbeta för en tätare och mer tydlig dialog mellan kommun, näringsliv och andra aktörer är något som Paula ser

som sin främsta uppgift.

Innan Paula kom till Nykvarn arbetade hon under sju år på Mälardalens högskola i Eskilstuna där hon hade hand om hög - skolans kontakter med små och medelstora företag. Hon drev bland annat projekt som handlade om företagens utveckling främst genom studentsamarbeten. Hon beskriver sig själv som en ”dörröppnare” och en möjliggörare – ett arbete som kommer att fortlöpa även på kommunen.

– Det var dags att göra något nytt.

Det är både roligt och utmanande att jobba kommunalt och att få vara del av utvecklingen i en så expansiv kommun

som Nykvarn. Att stötta företag är en hjärtefråga och jag arbetar med mitt största intresse och det jag brinner för, säger Paula.

Mycket av fritiden går till att umgås med familjen – tre barn plus två bonus- barn, man, villa och hund. Hon är även ideellt engagerad i Rotary, som är ett yrkesnätverk som gör gott i samhället.

Hon är också gruppledare för föreningen Äldrekontakt, där hon leder fikaträffar en gång i månaden för äldre som saknar umgänge. n

Sara Nafaa Qacuson började sin tjänst den 13 november och arbetar med bygglovsfrågor, till exempel tar emot ärenden, registrerar och återkommer med svar till sökande. Som bygglovs- assistent är hon en mellanhand mellan den sökande och bygglovshandläggaren.

Tidigare arbetade Sara som bygglovs- koordinator i Haninge kommun i 1,5 år med liknande arbetsuppgifter.

– Jag sökte hit till Nykvarn eftersom det är närmare till jobbet och att det är en mindre kommun där man förhoppningsvis har mer koll på ärendeflödet från början till slut än i en större kommun, säger Sara.

Här får jag också komma ut och besöka arbetsplatser tillsammans med inspektören.

Sara bor i Södertälje med sin man och en liten dotter. Fritiden tillbringar hon helst med familjen. n

Martin Mansell började sin tjänst den 1 maj och som planchef tar han fram både detaljplaner och strategiska planeringsdokument inklusive

översiktsplaner.

Tidigare arbetade Martin i Salems kommun som plan- och exploaterings- chef med liknande arbetsuppgifter.

Han har även arbetat i Södertälje kommun tillsammans med Bengt Andersson, nu samhällsbyggnadschef i Nykvarns kommun, i flera år.

– Det är en stor utmaning att börja här i Nykvarns kommun eftersom det är många byggprojekt på gång och det är höga förväntningar från politiken att saker och ting ska rulla bättre, säger Martin.

Som engelsman gillar han att ägna sig åt trädgårdsarbete på fritiden. n

PAULA NOLANDER, näringslivsutvecklare

MARTIN MANSELL, planchef

SARA NAFAA QACUSON, bygglovsassistent

Det är en stor utmaning att börja här i Nykvarns kommun efter- som det är många bygg- projekt på gång och det är höga förväntningar från politiken att saker och ting ska rulla bättre”

– Martin Mansell, planchef

Det är både roligt och utmanande att jobba kommunalt och att få vara del av utvecklingen i en så expansiv kommun som Nykvarn”

– Paula Nolander, näringslivsutvecklare

(13)

n VISION

Vår nya vision är resultatet av 1 200 personers synpunkter under arbetets gång.

Ny lag ger större insyn

Rätt att skynda på ärenden och större insyn. Det är några inslag i den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli.

n

I sommar får Sverige en ny förvaltningslag med ett uttalat medborgarperspektiv där enskilda personer får tydligare rättigheter i kontakten med myndigheterna.

– Lagen är som en upp- förandekod för myndigheter och medborgare. Den sätter tydligare ramar för hur vi som kommun ska agera och vilken service vi är skyldiga att ge medborgarna, säger Maria Frykegård, nämndsekreterare i Nykvarns kommun.

Många bestämmelser fanns sedan tidigare och mycket av det som regleras i den nya lagen görs redan i kommuner- na, även här i Nykvarn, poäng- terar Maria.

En nyhet är dock kommun- invånarnas möjlighet att kunna kräva ett snabbare avgörande om ett ärende har blivit försenat.

Om kommunen efter sex månader inte har fattat beslut i ett påbörjat ärende kan den som är berörd göra en så kallad dröjsmålstalan.

Då ska ett avgörande göras inom fyra veckor.

Motiveringen av beslut ska också bli bättre och reglerna tydligare för hur ett ärende inleds och vilken rätt berörd medborgare har att bli informerad om hur det handläggs.

– Det finns även krav på att vi ska uttrycka oss lätt - begripligt och använda ett modernt språkbruk. Enskilda personer får dess utom uttrycklig rätt till tolkning och översättning, säger Maria.

Även om förändringarna på pappret inte kan verka så genomgripande måste ändå kommunens rutiner ses över.

– Det blir en del nya rutiner som införs i juli. I september ska alla som arbetar med myndighets- utövning också gå en särskild utbildning om den nya förvaltnings- lagen, berättar Maria. n

NYA VISIONEN ÄR KLAR

n

Nu är visionen Nykvarn 2035 färdig och det är dags att börja jobba efter den, något som kommer att märkas i kommun- ens budgetarbete.

I juni ska kommunens budget för 2019 fastställas. Visionen berör alla verksamheter. Under våren har därför verksamheterna satt upp mål utifrån visionen och till hösten ska dessa över- gripande mål brytas ner till effektmål.

Effektmål är mätbara mål som verksam- heten sätter upp och sedan jobbar för att nå.

– Visionen är viktig för kommunen.

1 200 personer tyckte till om Nykvarns framtid och nu måste vi förvalta detta.

Vi ska planera kommunens framtid utifrån hur medborgarna önskar, säger Percy Carlsbrand, ekonomichef på Nykvarns kommun.

För att genomföra idéer krävs politiska beslut, öronmärkta pengar och arbets- insatser från tjänstemän. Först efter det händer det något ”på riktigt”.

– Som medborgare kan man tycka att saker ibland tar tid. Men byråkrati säkrar

att de saker vi på kommunen ägnar oss åt har stöd och att vi gör saker på rätt sätt. Det kan vara allt ifrån miljöfrågor till olika lagkrav. Visionen Nykvarn 2035 har ett långt tidsperspektiv. 2035 ska man se resultat och vi startar arbetet på en gång, säger Percy.

Så här beskrivs den nya visionen:

”Nykvarn kan erbjuda människor att komma nära mycket av det som är viktigt i livet; naturen, skolan och varandra, familjen, grannarna och förenings livet. Det är närheten som är storheten med Nykvarn. Den måste vi värna, även när vi växer.” Kommunens nya devis är ”Kom närmare”.

– Det är tydligt att vi måste jobba tillsammans när det gäller Nykvarns framtid. Vi ska så klart samarbeta inom kommunhuset och vi ska fort- sätta att lyssna på våra medborgare.

Samtidigt behöver vi också ha koll på vår omvärld. Stockholmsregionen och Mälardalen utvecklas och vi måste jobba nära även dem, säger Ola Edström, kommundirektör. n

(14)

n

Regeringen överlämnade remissen om stärkt minoritetspolitik till Lagrådet den 15 februari 2018. Förslagen kommer från betänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik av Lennart Rohdin.

(SOU 2017:60). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Regeringen föreslår bland annat att regleringen om rätt till förskola på minoritets- språken förs över till skollagen och att kommunen ska erbjuda barn vars vårdnads- havare begär plats i förskola där hela eller en väsentlig del (jmf med förut helt eller

delvis) bedrivs på minoritetsspråk. Även rätten till äldreomsorgen skärps till att hela eller en väsentlig del av verksamheten ska bedrivas på minoritetsspråk.

Vidare vill regeringen att kommuner och landsting antar mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete, att informations- skyldigheten och innebörden av samråd ska tydliggöras och kommuner och lands- ting särskilt ska beakta barn och ungas möjlig heter till inflytande. Även möjlighet att utträda ur ett förvaltningsområde föreslås.

Beslut i ärendet tas i juni. n

Lagändring

UUTUUKSIA KIRJASTOSSA

Liekki och Ykskaks lehdet löytyvät taas lehtiosastolta. Suomalaista lasten- ja nuorten kirjallisuutta on kevään aikana päivitetty ja nuortenosastolla on nyt myös lehdet Systeri, Koululainen ja Pelit.

Vihje: Kirja ”Ihanuuksien ihmemaa”, suo- malaisten naisten kuvaus siirtolaismatkas- ta Suomesta Ruotsiin 1960-1970-luvulla/

Köpingin kunta. Löytyy kirjaston suomalai- selta osastolta.

Lugnetin suomalainen kirjanurkka on myös päivitetty uusilla kirjoilla.

KIELIAPUA SUOMEKSI KUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE

– Vihkosen tarkoituksena on auttaa Nykvarnin kunnan työntekijöitä, niin että he löytävät tarvittaessa nopeasti suo- menkielisiä sanoja ja sanontoja, toteaa suomen kielen hallintoalueen projektinve- täjä Sari Kyhälä.

Suomen kielen hallintoalue laati helmi- kuussa vihkosen, joka sisältää arkisia sanoja ja sanontoja, jotka sopivat käytettäviksi esimerkiksi vanhustentalossa, kotipalvelussa, avuntarpeenkäsittelijöiden työssä, esikoulussa ja koulussa, minkä lisäksi siitä voi olla apua itse kullekin eri tilanteissa.

– Jaan paraikaa vihkosta niin monille kuin vain mahdollista. Se ei korvaa suo- menkielistä henkilökuntaa, vaan täyden- tää heidän työtään, Sari jatkaa.

Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvis- sa kunnissa suomea puhuvilla on oikeus käyttää suomen kieltä yhteyksissään kuntaan, ja oikeus saada halutessaan vanhustenhuoltoa ja lasten päivähoitoa kokonaan tai osittain suomeksi.

Lue lisää suomen kielen hallintoalueesta kunnan kotisivulta.

n

Hallitus luovutti vähemmistöpolitiikan vahvistamista koskevan lakiehdotuksen Lakineuvostolle 15. helmikuuta 2018.

Ehdotukset ovat lähtöisin Lennart Rohdinin laatimasta mietinnöstä Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (Seuraava askel? Ehdotus vähemmistöpolitiikan vahvistamiseksi), SOU (Valtion viralliset selvitykset) 2017:60.

Hallitus ehdottaa muun muassa, että määräykset oikeudesta vähemmistökieliseen esikouluun siirretään koululain alaisuuteen ja että kunnan on tarjottava kaikille lapsille, joiden huoltaja sitä pyytää, paikka esikou- lusta, jossa toiminta on vähemmistökielistä joko kokonaisuudessaan tai olennaisilta osin

(vrt. aiempaan sanamuotoon kokonaan tai osittain). Myös oikeutta vanhustenhuoltoon vahvistetaan siten, että toiminnan tulee olla vähemmistökielistä joko kokonaisuudessaan tai olennaisilta osin.

Hallitus haluaa myös, että kunnat ja maakäräjät laativat tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistöpoliittiselle työlleen, että tiedot- tamisvelvollisuus ja neuvonpidon sisältö on selkeytettävä ja että kuntien ja maakäräjien on erityisesti otettava huomioon lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet. Ehdotuksen mukaan myös eroaminen hallintoalueesta olisi mahdollista. Päätös asiassa tehdään kesäkuussa ja lakimuutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2019. n

Lakimuutos

Foto: Calle Bredberg/Scandinav

(15)

n I KORTHET

ULRICA – NYTT DATASKYDDSOMBUD

En kontrollfunktion och en länk mellan medborgare och kommun. Ungefär så blir rollen för kommunens nya dataskydds­

ombud Ulrica Mellergård.

n

Den 25 maj började en ny data- skyddsförordning, GDPR, gälla inom hela EU, som bland annat kräver att alla kommun er ska ha ett dataskydds- ombud. För Nykvarns del blir det Ulrica Mellergård som delar sin tjänst mellan Nykvarns och Salems kommuner.

Många av de rättigheter som finns i den nya dataskyddsförordningen GDPR har funnits förut, men det blir nu enklare för medborgarna att ta del av och utöva dem. Bland annat får enskilda personer större möjlighet att skydda sina

person uppgifter. En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. För kommun ens del kan det till exempel vara uppgifter om vårdnadshavare och barn som står i kö till förskola. Det kan också vara bilder, ljudupptagningar och IP-nummer.

Den individ som har personuppgifter hos kommunen ska kunna begära att få en lista över vilka uppgifter det är, var och varför de lagras, och hur de behandlas – ett så kallat registerutdrag. Han eller hon kan i vissa fall få uppgifterna rättade, raderade eller blockerade eller kanske flyttade.

Ulrica Mellergård blir ett ombud som kan svara på frågor, lämna råd och hjälpa till i dessa fall. Mer information finns på kommunens hemsida.

Ulrica Mellergård är nytt dataskyddsombud för Nykvarns och Salems kommuner.

n

Annika Estassy Solviken, Croissants till frukost och Alla dessa hemligheter.

Lättläst, roligt och under hållande.

n

Peter May

Svarthuset, Lewismannen och Lewispjäserna.

Deckare som utspelas på Isle of Lewis en liten ö som tillhör Yttre Hebriderna. Det är kallt, kargt och kusligt.

n

Karin Wahlberg Än finns det hopp, Livet går vidare och Lätta ditt hjärta.

Böckerna utspelar sig kring ett lasarett i en småstad under 50-talet. För dig som gillar historiska böcker.

Sommarläsning – boktips från biblioteket

Sökes: Kontaktpersoner/

kontaktfamiljer

n Vill du göra en insats för en ung person i kommunen? Vi söker just nu kontakt- personer och kontaktfamiljer som stöttar barn och ungdomar under en kortare eller längre tid. Du behöverinte ha någon sär- skild utbildning eller erfarenhet av liknande uppdrag. Det viktiga är att du är trygg och kan fungera som en positiv förebild för en med människa i åldern 10–18 år.

Läs mer under ”Stöd till familjen” på www.nykvarn.se eller kontakta:

Bengt Vahlgren, familjehemssekreterare, tel. 08-555 014 77,

bengt.vahlgren@nykvarn.se

Anna Hallgren, familjehemssekreterare, tel. 08-555 010 64,

anna.hallgren@nykvarn.se

ROMANS CIRKUSSKOLA

n

Även i år har Nykvarns kommun tagit hit Roman med sin cirkusskola.

I tre dagar, 31/7–2/8, får barn i åldern 5–13 år möjlig het att träna cirkuskonster som balans, jonglering, reptrick, clowneri, akrobatik med mera.

Cirkusskolan är gratis men antalet platser är begränsat. Anmälan, som är öppen 25/6–16/7, sker till Nykvarns bibliotek på tfn 08-555 011 00 eller via bibliotekets hemsida.

Med skörden i fokus

n

Redan nu kan du boka in lördagen den 22 september i almanackan. Då är det dags för Skördelördag på biblioteket, Qulturum Sländan kl 11–15. Kom och lyssna på intressant trädgårdsföreläsning och inspireras av våra utställare. Full- ständigt program kommer senare.

UPPLEV NYKVARN DIREKT I MOBILEN

n

Det finns massor att göra i Nykvarn både sommar och vinter. Ladda ned gratis- appen Upplev Nykvarn från App Store, Google Play eller Windows Apps och få omedelbar tillgång till aktuell besöks- information om bland annat restauranger, shopping, boende och event. Appen upp- dateras efter säsong med nytt utseende, aktuella nyheter, viktiga datum och annan information. Den uppdateras även löpan- de när det kommer in nya uppgifter från både nya och gamla anläggningar.

(16)

GILLA OSS PÅ FACEBOOK SÅ HAR DU FULL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER I NYKVARNS KOMMUN.

NÄSTA NUMMER AV TUTAN KOMMER I NOVEMBER 2018

Denna sommar händer det extra mycket i Folkets Park då den fyller 100 år. Bland annat blir det show med Siw Malmkvist, Ann-Louise Hanson och Towa Carson, bluespicknick med Clas Yngström och barnteater med Eva Funck och Hönapöna. Hela programmet och mer information finns på www.nykvarn.se.

Midsommarfirande

Fredag 22/6 kl. 10.30:

Parken öppnar, kl. 11 mid sommarstången reses, kl. 11.30 dans kring mid sommarstången, kl. 13 godisregn. Fri entré.

Barnteater med sång och musik

Tisdag 26/6 kl.10.30–

11.10. Borgmästaren med Lill-Skansenteatern. I staden bor Borgmästaren som en dag bestämmer att alla djur och insekter måste flytta, utan att förklara varför, till alla invånares väldiga missnöje! Fri entré.

Våffelkväll med dans

Onsdag 27/6 kl.18:

Lotta & Pelle underhåller med dans musik. Lotteri.

Kostnad: 60 kronor (inkl entré, kaffe och våffla).

Dansträning för barn och unga

Lördag 30/6 kl.9–13:

Born to move – Dans, träning och skoj för barn och ungdomar. Fri entré.

Våffelkväll med dans

Onsdag 4/7 kl.18: Hertz orkester spelar dansmusik.

Lotteri. Kostnad: 60 kronor (inkl entré, kaffe och våffla).

Bakluckeloppis

Söndag 8/7 och söndag 22/7 kl.15–20: Välkom- men till caféet för att boka plats. Kostnad: 100 kronor.

För barn

Tisdag 10/7 kl.10.30:

Fantasiresan – allt kan hända. Välkommen till en dramatiserad sagostund med drama pedagogen Gabriella Silander. Fri entré.

Barnteater

Torsdag 19/7 kl.13–

13.35: Besser & Wisser vet bättre. En föreställning med värme och humor. Fri entré.

Våffelkväll med dans

Onsdag 1/8 kl.18:

Patrik Eklöf spelar dans- musik. Onsdag 8/8 kl.18:

Gott och Blandat spelar dansmusik. Lotteri. Kostnad:

60 kronor (inkl entré, kaffe och våffla).

Allsång

Söndag 5/8 kl.17–18.30.

Kom och sjung med oss.

Fri entré. Artister: Nykvarns Allsångs orkester och Åsa Delham.

Show

Måndag 6/8 kl.18–20.30 (inkl paus): 186 år tillsam- mans – tillbaka till folkpark- erna där allting började.

Siw Malmkvist, Ann-Louise Hanson och Towa Carson – tre legendarer som tillsam- mans har underhållit oss i 186 år. Entré: 250 kronor.

Barnteater

Lördag 11/8 kl.13–13.45:

Djungelns hemlighet – med Eva Funck och Hönapöna.

Hönapöna och Eva har läst att det finns gratis guld att hämta i djungeln. Men det är inte så enkelt som det först verkade. Fri entré.

Bakluckeloppis

Söndag 12/8 kl.15–20:

Välkommen till caféet för att boka plats. Kostnad:

100 kronor.

Seniordagen

Onsdag 15/8 kl.12–15:

Underhållning av Allsångs- orkestern och Sandman Sisters. Det bjuds på kaffe, smörgås och underhållning.

Fri entré.

Bluespicknick

Lördag 18/8 kl.18–23.30:

Artister är Clas Yngström &

the Blue Devils samt Erika Baier & The Business m fl.

Medtag picknickkorg och gott att dricka. Biljettpris:

200 kronor.

Höstkicken – träning

Söndag 19/8 kl.15–19:

Träna med Smart Hälsa som bjuder på sin verksam- het. Ta med träningskläder och picknick. Fri entré.

Alla pensionärers dag

Tisdag 21/8 kl.13–16:

Kultur 365 bjuder upp till dans med Kent Lindén.

Även Göran Wiklund gäst- spelar denna dag. Fri entré.

Hjärnruset

Lördag 1/9 kl.12–16:

”Gå, springa eller bara vara”. Lopp med flera distanser, barnlopp och kortlopp. Kostnad: Fritt inträde till parken, lopp och bågskytte från 20 kronor upp till 125 kronor.

Foto: Pressbild

Foto: Bobbo Lauhage

Foto: Cecilia Törnqvist Persson Med reservation för ändringar

References

Related documents

Än så länge är arbetet inte begrän- sat till att enbart gälla torp i egentlig be- märkelse, utan också andra ställen som småjordbruk, skomakarboställen, back- stugor eller vad

”Upplev Nykvarn” är, liksom tidigare år, en bred exposé över kommunens olika besöksmål, till gagn både för turister och för oss som bor här.. ”Upplev

Visionsarbetet Nykvarn 2025 syftar istället till att vi ska ha en gemensam bild av hur vårt samhälle ska gestalta sig i framtiden – och den bilden utgör en riktlinje för

Under året pågår en omfattande gallring och upprustning, och i september kan vi alla både be- söka skogen vid en aktivitets- dag – och dessutom vara med och hjälpa till

Ett av de instrument som Nykvarns kommun de senaste åren i allt större utsträckning använt sig av är en serie mål – från övergripande strategiska mål för hela kommunen

– Trafikverket har naturligtvis också insett detta men vi gick från början med på att betala en del för nödvändiga om- och tillbyggnader just för att öka till- gängligheten

– Det kan verka lite kryptiskt, och utan att avslöja allt för mycket kommer det under lägret att handla en del om ringar eller att ringa.. Det är en sorts ordvits,

– Vi vill vara med och bidra till en Nykvarnsanda där företagen lär känna och stöttar varandra så att det känns bra att driva företag i Nykvarn, säger Paula Nolander,