• No results found

odpověděl doc.Vejvoda - Jak jste provedl analýzu namáhání svařovaného rámu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "odpověděl doc.Vejvoda - Jak jste provedl analýzu namáhání svařovaného rámu"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Jm´eno: Martin Jansa Osobn´ı ˇc´ıslo: S16000366

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım bakal´aˇrsk´e pr´ace: velmi dobře minus Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem bakal´aˇrsk´e pr´ace: velmi dobře

Pr˚ubˇeh obhajoby bakal´aˇrsk´e pr´ace:

Student odpověděl na otázky vedoucího práce a oponenta uvedené v přiložených posudcích.

doc. Prášil - Jak jste provedl pevnostní kontrolu u navrhovanch ozubení? - odpověděl doc.Vejvoda - Jak jste provedl analýzu namáhání svařovaného rámu? - odpověděl doc. Ševčík - jak jste uvažoval o technologičnosti výroby u odlévaných dílů skříně? - odpověděl

Klasifikace: velmi dobře

Datum obhajoby: 31. srpna 2017 . . . .

podpis pˇredsedy

References

Related documents

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus?. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus.. Pr˚ ubˇ

Komise se seznámila s posudkem bakalářské práce a vyzvala studentku, aby svou práci představila.. Poté studentka odpovídala na připomínky uvedené v posudku a na dotazy

Studentka s očividným zájmem o téma seznámila zkušební komisi se základními aspekty své bakalářské práce.. Podrobněji pojednala o výsledcích uskutečněného

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Studentka byla schopná velmi dobře reagovat jak na podněty oponentských posudků, tak na dotazy komise, se kterou byla schopná rozvádět téma své bakalářské práce.

Zkušební komise byla studentkou seznámena s podstatnými aspekty její bakalářské práce na téma Agrese a šikana na prvním stupni základních škol.. Studentka se

Z tohoto důvodu následně členové komise udělili sníženou známku z obhajoby práce, čímž se neztotožnila se závěry vedoucí této práce. Posudek vedoucího

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace:.. Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e

Dokážete najít logickou oporu v odborné literatuře, kterou byste podložila Váš návrh na vytvoření webových stránek a profilů na sociálních

Z navrhovaných opatření studentka uvedla například zvýšení podpory začlenění dětí s narušenou komunikační schopností do vrstevnické skupiny nebo předcházení

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře.. Pr˚ ubˇ eh