• No results found

Kliniska läkemedelsprövningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kliniska läkemedelsprövningar"

Copied!
57
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kliniska läkemedelsprövningar

Attraktiv resurshantering i landstingen

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Risken
i
en
stor
organisation
är
att
samtal
sker
och
beslut
ofta
tas
enligt
fixa


(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

det
ofta
krävs
tillgång
på
rätt
diagnostiska
verktyg,
analysmaskiner
och
kompetent
 personal.
Jämfört
med
länder
i
Östeuropa
har
Sverige
även
en
bra
och
tillförlitlig
logistik.


Det
var
något
som
man
upptäckte
när
vi
började
gå
över
till
öststaterna
att
logistik
och
kurirpost
kostar
 oerhört
mycket
pengar
och
det
är
inte
alltid
det
fungerar.
Och
det
är
ju
något
som
är
viktigt
att
det
fungerar


(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)

Bilaga
2:
Intervjulista
och
lista
över
deltagande
observationer


Företag
 Roll

 Respondent


Pfizer
AB
 Medicinsk
Direktör
 Johan
Brun


AstraZeneca
AB
 Executive
Vice
President
 Anders
Ekblom


AstraZeneca
AB
 Clinical
Research
Director,
Norden
 Carin
Fellenius
 AstraZeneca
AB;
Investor
 Vice
styrelseordförande;


Styrelseledamot
 Håkan
Mogren


Swedish
Orphan
BioVitrum
 Clinical
Study
Manager
 Anna
Olsson


Moberg
Derma
 FoU
direktör
 Kjell
Rensfeldt


Trial
Form
Support
 Regional
Managing
Director
Northern
 Europe
 Jan
Hellqvist
 
 
 
 Myndigheter/landsting
 
 
 SKL
 Direktör
för
avdelningen
för
vård
och
 omsorg
 Göran
Stiernstedt


Akademiska
Sjukhuset
i
Uppsala
 FoUU
direktör
och
sjukvårdshuvudman
 Sune
Larsson
 NDA
Advisory
Board;


Läkemedelsverket
 Ordförande;
Första
Generaldirektör
på
Läkemedelsverket

 Kjell
Strandberg


SACO
vård
klinisk
forskning
 Ordförande
 Hans
Hjelmqvist


Läkarförbundet
 Talesperson
i
läkemedelsfrågor
 Mikael
Rolfs
 Gothia
Forum;
MSD
 Senior
Patient
Recruitment
Specialist
 Pernilla
Sandwall
 SweCRIN;
Karolinska
Trial


Alliance
 Styrelseledamot
 Hanna
Johansson


SLL
 FoU
direktör
 Thorbjörn
Ekström


Karolinska
Universitetssjukhuset
 FoUU
direktör
 Sten
Lindahl


Praktikertjänst
 VD
 Carola
Lemne


Clinical
Trials
i
Region
Skåne
 VD
 Ulf
Malmqvist 
 


Utredningar
 
 


Klinisk
forskning
–
ett
lyft
för


sjukvården
 Professor,
styrelseledamot
i
Vetenskapsrådet
 Olle
Stendahl
 Samverkan
inom
den
kliniska


forskningen
 Ordförande
för
delegationen
 Nina
Rehnqvist


(57)

References

Related documents

Den föreslagna bestämmelsen har motiverats av artikel 76.1 i EU- förordningen som föreskriver att medlemsstaterna ska se till att det finns ersättningssystem för skador som drabbat

Om en ansökan avser användning av biologiska prover från försöks- personer ska Etikprövningsmyndigheten i sitt yttrande föreslå vilka krav som ska gälla i fråga om information

There will probably not be any changes in the Swedish regulation of the different accounting areas, due to the recent accounting cases, which implies that companies will only be

Therefore, in order to avoid this conflicting issue the companies using value based management should focus on creating value for shareholders, then, the value of other

However, it is not only about such change: Researcher’s intervention in the life of the host organisation – often viewed as a methodological problem in

[r]

Competing theoretical arguments by Hempel & Simonson (1999), Spollen (1997) and White (1984, cited by Hooks, 1994) note that banking regulation is a disincentive for

A similar result as in the case study could have been achieved when redesigning the product even without the suggested DFMA method and since no reference DFMA method