• No results found

Inför samarbete i grupp Innan vi börjar arbeta tillsammans är det lämpligt att diskutera de normer vi ska arbeta efter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Inför samarbete i grupp Innan vi börjar arbeta tillsammans är det lämpligt att diskutera de normer vi ska arbeta efter"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Inför samarbete i grupp

Innan vi börjar arbeta tillsammans är det lämpligt att diskutera de normer vi ska arbeta efter

Om vi ska nå goda resultat och om vårt samarbete ska fungera anser jag/vi att:

instämmerJag helt

1

instämmerJag nästan

2

Har en delvis avvikande

mening 3

Har helt avvikande

mening 4

Egna anteckningar

Alla håller sig till ämnet vid gruppträffarna Vi ska enas om mål, ramar och tid innan vi går in i problemlösningsuppgifter

Alla är väl förberedda inför gruppträffar och gör ungefär lika stor arbetsinsats.

Medlemmarna påminner varandra om kursens mål och de individuella lärandemålen.

Man måste verkligen lyssna på varandras idéer och förslag

Om någon dominerar diskussioner och beslut måste detta behandlas i gruppen

Den som sitter tyst får anses instämma i gruppens ställningstaganden

Alla måste få komma till tals och utveckla sina åsikter på lika villkor

Vi ska öppet få diskutera varandras a) åsikter

b) beteenden och samarbetsförmåga

References

Related documents

Eleverna i Annas klass har själva valt de regler som gäller för att få ett bra studieklimat, när de genom demokrati kommit fram till dessa regler är det lätt för läraren

Dock behövs mer fokus läggas på att rekrytera personer till grupperna så att grupper inte behöver ställas in, samt att ökad möjlighet till vidareutveckling av

Så mycket fick otursdrabbade medlemmar i IF Metall dela på under 2019, tack vare våra gemensamma försäkringar och inte minst våra väldigt duktiga

Lärarna visar en intention om ett gemensamt grupparbete men talar sedan om uppgifter som struktureras med givna svar och skapar förutsättningar för ett individuellt arbete. För

För att få barnen intresserade, så att de blir nyfikna och vill lära sig mer inom området, så tycker både pedagog A, B och H att det är viktigt för pedagogernas del att

Om du har satt några mål inför förra terminen/förra året, och vill behålla något eller några av dem inför denna termin, kan du skriva målet på valfri rad och sedan kryssa i

De flesta respondenterna tyckte att de inte hade tid för att hitta på något när de bara hade en dag ledigt, detta för att de kände att de behövde den dagen till att sova

Det lärarna har kommit fram till är att det blir lättare för eleverna att se sin utveckling i både ett kort och ett längre perspektiv med hjälp av sina