Pekka Malmirae

Download (0)

Full text

(1)

Visual-boken presenterar på ett överskådligt sätt programmets funktioner och möjligheter för effektiv användning. Över en miljon personer har använt serien för självstudier eller som kurslitteratur.

ISBN 91-7882-646-2 Använd din dator effektivare! Lär dig de viktigaste grunderna om informations-

teknologi, datorutrustning, program och hur du använder Internet.

Boken beskriver med hjälp av överskådliga exempel bland annat:

• att köpa dator

• att skydda och arkivera filer

• att bränna cd-skivor (säkerhetskopiering, ljud- och bild-cd)

• grunderna i ordbehandling och kalkylbladhantering

• att hämta bilder från digitalkamera och skanner

• bildbehandlingens grunder

• myndigheter på Internet

• banker och shopping på Internet

• att söka information på Internet

Pekka MalmiraeLär dig använda din dator – från grunden!

Pekka Malmirae

– öka dina kunskaper!

Bild på omslaget:Image Source/Suomen Kuvapalvelu OyPhotodisc/Getty Images

Pekka Malmirae

Innehåller svenska och engelskakommandon!

(2)

Del 1

BLI BEKANT MED DATORN

1. Var används informationsteknologin? ... 6

2. Hur fungerar en dator? ... 7

3. Utrustning... 8

4. Program... 10

5. Köpa dator... 11

6. Starta datorn ... 12

7. Hantera program... 13

8. Flytta data i progam ... 14

9. Öppna och spara filer... 15

10. Skriva ut ... 16

11. Arkivering och säkerhetskopiering... 17

12. Skydda datorn ... 18

13. Packa och packa upp filer ... 20

14. Bränna cd-skivor... 21

15. Installera kringutrustning och program ... 23

(3)

20 21

En cd-spelare som kan skriva, det vill säga bränna, finns redan i många hushåll eftersom den numera nästan hör till standardutrustningen i ett datorpaket. I bärbara datorer är cd-spelaren nuförtiden ofta det enda yttre lagringsmediet.

I det här kapitlet lär du dig bränna cd-skivor med pro- grammet Nero från Ahead.

1

3

2

14. BRÄNNA CD-SKIVOR

A. Skapa en data-cd

1 Starta programmet Nero Express som finns i programpaketet Nero och välj alternativet Data/Data Disc som cd-typ. De andra alternativen skapar en typ av cd med vilken datorn kan startas direkt från cd-skivan.

2 Först ska du välja vilka mappar och filer som ska brännas. Använd knappen Add för att lägga till mapparna och filerna. Du kan också skapa nya mappar på cd:n som du kan lägga filerna i.

3 När du har lagt till alla filer som ska brännas går du till nästa dialogruta genom att klicka på knappen Next. I den sista dialog- rutan anger du vilken cd-spelare som skall användas, anger ett namn på skivan samt brännhastigheten. Du startar bränningen genom att klicka på knappen Burn.

När du lägger till filer som ska brännas ser du i statusfältet längst ner i dialogrutan hur mycket plats det finns kvar på skivan. Det gula strecket anger kapacitetsgränsen 650 Mbyte/

72 min och det röda strecket 700 Mbyte/80 min.

(4)

Vad innebär cd-r, cd-rw, dvd-r...?

Med en vanlig skrivande cd-rom-spelare, eller cd-r-spelare, kan du bränna vanliga data-cd-skivor som innehåller datafiler, musik-cd-skivor som kan läsas av cd-spelare, samt picture-cd- och video-cd-skivor som kan läsas av dvd- spelare. Om du har en dvd-brännare, det vill säga en dvd-r-spelare, kan du dessutom bränna äkta dvd-skivor.

Med en cd-spelare som kan skriva över gamla data, det vill säga en cd-rw- eller dvd-rw-spelare, kan du förutom allt det ovannämnda även återanvända cd-skivorna. Du kan alltså tömma dem och fylla dem med nytt innehåll, men det kräver speciella cd-rw-skivor.

I cd-spelarnas marknadsföring ser man numera ofta beteckningen burn proof. En sådan cd-spelare kan handskas med en situation där den inte får data från hårddisken lika snabbt som den skulle kunna bränna dem.

Traditionella cd-spelare klarar inte av detta, utan cd:skivan blir oftast förstörd.

B. Skapa en musik-cd

Att bränna en cd med musik kräver ungefär samma åtgärder som att bränna en cd med data. Först väljer du typ av cd, sedan väljer du vilka filer som ska brännas och sedan bränner du cd:n.

Det finns olika typer av musik-cd. Audio-cd är en vanlig skiva med musik som du kan lyssna på i en vanlig cd-spelare. Audio- och Data-cd är en skiva med musik och ytterligare en partition med data. Det innebär att du på cd:n även kan lagra filer som du kan läsa i en dator.

På en mp3-skiva är musiken lagrad i mp3-format. Musiken lagras som vanliga datafiler och inte som ljudspår. En del av cd-spelarna som finns till salu kan även spela musik i mp3-format. Fördelen med mp3- filformatet jämfört med det traditionella audio-cd-formatet är att det får plats med upp till tio timmar musik på en skiva, alltså motsvarande flera audio-cd. Filformatet wma är utvecklat av Microsoft och är en motsvarighet till mp3. Vanliga cd- och dvd-spelare stödjer inte wma- formatet i samma utsträckning som mp3.

C. Är cd-skivor engångsvaror?

Om cd-spelaren är av typen cd-rw kan man också använda den till att tömma cd-skivor och fylla dem på nytt. Då måste man visserligen använda cd-rw-skivor. Cd-rw-skivor kan alltså användas till att lagra data tillfälligt, till exempel för att flytta filer från en dator till en annan.

Också på vanliga cd-r-skivor kan man lägga till filer i efterhand. Det är möjligt om man lämnar skivan ”öppen” vid bränningen, det vill säga.

man gör en så kallad multisession-skiva. Däremot kan man aldrig tömma vanliga cd-r-skivor.

Observera att med de flesta cd- brännarprogram kan du skapa en vanlig audio-cd från mp3- och wma-filer. Programmet sköter filkonverteringen till rätt format före bränningen.

I programmet Nero skapar du en multisessions-cd genom att i den sista dialogrutan före bränningen markera kryssrutan Tillåt att filer läggs till senare (Allow files to be added later).

(5)

22 23

Det är få ägare av datorer som klarar sig utan att någonsin behöva installera ett nytt program eller en ny maskinvara. Lyckligtvis är installationerna numera ganska lätta att utföra.

1

3

2

15. INSTALLERA KRINGUTRUSTNING OCH PROGRAM

A. Installera kringutrustning

Ibland måste man jobba lite

Ibland hittar Windows maskinvaran, men kan inte hitta någon lämplig drivrutin. Då startar Windows en installationsguide med vars hjälp du kan välja en drivrutin för maskinvaran. Om det följer en cd-rom med utrustningen ska man låta Windows leta rätt på en passande drivrutin från cd:n.

Ofta är det riktigt enkelt

Att installera utrustning i Windows XP är oftast synnerligen okomplice- rat. De flesta drivrutinsfilerna för grundutrustningen finns färdigt i operativsystemet. Men man bör alltid läsa instruktionerna före installa- tionen – det är inte ovanligt att utrustningens programfiler absolut måste installeras innan man ansluter själva utrustningen. I det följande exemplet installerar vi en digitalkamera (HP 850) under Windows XP.

1 Anslut först den ena änden av kabeln till kameran och den andra till datorns USB-port. Om USB-porten finns på baksidan av datorn kan det vara säkrast att slå av strömmen innan du dyker in bland kablarna.

2 När kabeln är på plats och Windows är igång sätter du igång kameran. Windows upptäcker den nya maskinvaran och identifierar den.

3 Windows identifierar maskinvaran som en kamera och öppnar en dialogruta där du kan välja vilket program som ska användas till kameran. Välj Windows XP:s eget program Skanner och kamera (Scanners and Cameras). Nu kan du överföra bilderna från kameran.

När man ansluter utrustning till datorn kanske man oroas av att inte kunna koppla sladdarna rätt. Oftast finns det ingen anledning. Anslutningarna för olika maskinvaror är i allmänhet helt olika varandra och kan inte sättas i fel kontakt om man inte använder våld.

Det är bäst att installera programmen som finns på den medföljande cd:n. Drivrutinerna som finns i Windows är vanligen förenklade versioner av det egentliga drivrutinsprogrammet.

(6)

3

4 2

1

B. Installera program

Att installera program är oftast enkelt och automatiserat. Man behöver bara välja i vilken mapp programmet ska installeras, och ibland välja vilka funktioner av programmet man vill ha med. I det här exemplet ska filkomprimeringsprogrammet WinZip installeras. Jämfört med ett genomsnittligt program har Winzip fler saker som måste definieras vid installationen.

1 Starta installationen genom att i fönstret Den här datorn dubbel- klicka på installationsfilen i programmet WinZip. När installa- tionsprogrammet startar klickar du på knappen Setup i den första dialogrutan.

2 I följande dialogruta väljer du var på hårddisken WinZip ska installeras. Oftast duger standardplaceringen alldeles utmärkt. Sedan kommer det upp en dialogruta med information om programmet och ett licensavtal. För att installationen ska kunna fortsätta måste du godkänna licensavtalet.

3 Du kan välja om WinZip ska starta i guidat eller ”klassiskt” läge.

I guidat läge får du hjälp med att använda programmet, men alla funktioner är inte tillgängliga. För den här installationen väljer vi ”klassiskt” läge, det vill säga alternativet Start with WinZip Classic.

4 Därefter frågar installationsprogrammet om du vill göra en snabb- installation (Express setup) eller om du vill göra egna inställningar (Custom setup). Välj Express setup så att programmet installeras med standardinställningarna. Nu är installationen klar och du kan börja använda WinZip.

Normalt innefattar en programinstallation följande steg:

Godkännande av licensavtalet

Kontroll av installationsrättig- heter (till exempel inmatning av ett serienummer)

Installationsmapp ska anges

Vilka programdelar och funk- tioner som ska installeras ska anges

Installationspaketet för WinZip finns att ladda ner från Internet på adressen www.winzip.com Du lär dig använda en webb- läsare i kapitel 4 i boken.

Figure

Updating...

References

Related subjects :