De geotekniska undersökningarna kan orsaka en del störande buller

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MÅNAD 2019

Stationsvägen stängs tillfälligt

De geotekniska undersökningarna genomförs inför bygget av en nya bro över Alnarpsån. Den gamla bron revs när de tillfälliga spåren byggdes.

Under de två dagarna som undersökningen pågår kommer en del av Stationsvägen att blockeras av maskiner och en borrmaskin.

Arbetsområdet är markerat i flygbilden till höger.

De geotekniska undersökningarna kan orsaka en del störande buller.

Arbetet genomförs dagtid mellan 7 och 19.

Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv

Telefon: 0771–921 921 www.trafikverket.se/fyrsparet

Entreprenör:

Joint Venture NCC/OHLA Kontakt: lundarlov@ncc.se Telefon kontorstid: 08-585 510 00 Övrig tid: 08 -585 516 10

INFORMATION • FYRSPÅRET MALMÖ-LUND • NOVEMBER 2021

3 och 4 november stängs en del av Stationsvägen i Åkarp då entreprenören genomför geotekniska undersökningar. Under de två dagarna går det inte att parkera på gatan.

Figure

Updating...

References

Related subjects :