• No results found

Väg 262 Danderyd-Rösjön GC-väg 0 Gemensamt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 262 Danderyd-Rösjön GC-väg 0 Gemensamt"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (3)

Skapat av Dokumentdatum Leverans/Ändrings PM

L. NILSSON 2015-02-12

Projektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer

Väg 262 Danderyd-Rösjön

GC-väg 131785 10198007

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\C_Teknikövergripande\0C120010.docx (Utskriven 2015-02-16)

1.

2.

Väg 262 Danderyd-Rösjön GC-väg 0 Gemensamt

Handling 1.2

Ritningsförteckning Plankartor

VÄGPLAN

SAMRÅDSHANDLING 0C120010

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum

Godkänd av

R. SUNDSTRÖM

Datum

2015-02-12

Teknikområde

C Teknikövergripande

Företag

WSP Sverige AB

(2)

2 (3)

FILNAMN INNEHÅLL

SKALA

DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

REVIDERINGSDATUM

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\C_Teknikövergripande\0C120010.docx (Utskriven 2015-02-16)

305C9301 PLANKARTA KM 0/000-0/500

PLAN 1:1000

2015-02-12

305C9302 PLANKARTA KM 0/500-1/000

PLAN 1:1000

2015-02-12

305C9303 PLANKARTA KM 1/000-1/500

PLAN 1:1000

2015-02-12

305C9304 PLANKARTA KM 1/500-2/000

PLAN 1:1000

2015-02-12

305C9305 PLANKARTA KM 2/000-2/500

PLAN 1:1000

2015-02-12

305C9306 PLANKARTA KM 2/500-3/000

PLAN 1:1000

2015-02-12

(3)

3 (3)

FILNAMN INNEHÅLL

SKALA

DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

REVIDERINGSDATUM

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\C_Teknikövergripande\0C120010.docx (Utskriven 2015-02-16)

305C9307 PLANKARTA KM 3/000-3/500

PLAN 1:1000

2015-02-12

305C9308 PLANKARTA KM 3/500-4/200

PLAN 1:1000

2015-02-12

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

References

Related documents

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

[r]

Genom projektet ”Väg 262 Danderyd – Rösjön, gång- och cykelväg” planeras en gång- och cykelväg att anläggas vid sidan av befintlig väg mellan Rösjön i Sollentuna och

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Anläggs gång och cykelvägen inom befintligt vägområde (alternativ 1 och 2) uppkommer en reducerad vägsektion som kan ligga till grund för hastighetssänkande åtgärder och

På delsträckan Lomvägen – Enebybergsvägen innebär alternativ 1 att gång- och cykelbanan tar plats sydväst om väg 262. Här föreslås en dragning som följer vägen och där

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.