”Det skall vara lätt att göra rätt!”

Full text

(1)

”Det skall vara lätt att göra rätt!”

Säkerhet i spårmiljö

(2)

Järnvägsmarknadens utmaningar

1. Bristande säkerhetsplanering

Kontroller totalt Godkända Mindre allvarliga brister Allvarliga brister Utan allvarlig anm.

262 31 127 89 60,30%

ARBETSPLATSKONTROLLER INOM VO UNDERHÅLL

(3)

2. Trafikökningar

Norrländska Socialdemokraten 2013-01-14

(4)

Trafikökningar i det svenska järnvägsnätet

(5)

Trafiktillbud i det svenska järnvägsnätet

(6)

3. Leveranser

(7)

4. Regelförändringar

• Implementering

• Konsekvensacceptans

(8)

Lösningar

• Chefs/arbetsgrupper FSJ-Trafikverket-Transportstyrelsen -> Säkerhetsfrågorna lyfts till beslutsfattarnivå

• Skärpta branschkrav på utförare

-

>

”Hel och ren”, ID06, skyddsutrustning

• MTO-utbildning

-> Gemensamt för bransch och beställare

• Tekniska innovationer ->

• Spårtider

-> Balans mellan underhåll (tid i spår) och trafikvolym

(9)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :