Håkanstaleden Isöleden Vägfärja TIDTABELL

Full text

(1)

Gäller från 2013-04-01

Vägfärja

Isöleden

Isön–Norderön–Isön

Håkanstaleden

Håkansta–Norderön–Håkansta

TIDTABELL

(2)

måndag-söndag 00

01 02 03 04 05 30A 06 00A 30A 07 00 30 08 00 30 09 00 30 10 00 30 11 00 30 12 00 30 13 00 30 14 00 30 15 00 30 16 00 30 17 00 30 18 00 30

19 30

20 00 30 21 00 30 22 00 30 23 00

Håkansta–Norderön*

*Returresa från Norderön sker normalt 15 min efter avgång från Håkansta och Isön.

måndag–söndag 00 30B 01 30B 02 30B 03 04 00B 30B 05 00B 30A 06 00A 30A 07 00 30 08 00 30 09 00 30 10 00 30 11 00 30 12 00 30 13 00 30 14 00 30 15 00 30 16 00 30 17 00 30 18 00 30 19 00 30 20 00 30 21 00 30 22 00 30 23 00 30B

Isön–Norderön*

A – Går endast efter kallelse lör- sön- och helgdagar. B – Går endast efter kallelse. Samtrafik mellan Isön och Håkanstafärjorna sker.

(3)

Helgtrafik

Röda dagar körs som söndag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton körs lördagstrafik.

Olycks- och sjukdomsfall

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.

Förtur och tillfälliga hinder

Utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi har förtur.

Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek, vattenstånd och korsande sjötrafik.

Kallelsetur

Kallelseturer (märkta A och B) måste beställas.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn, senast 15 minuter före avgång.

Vintertrafik

Vintertid ersätts färjetrafiken med isvägar, normalt under tiden januari - april. Se skyltar om tillåten totalvikt. Isöfärjan kör tunga fordon efter kallelse.

Farligt gods

Informera befälhavaren 1 timme före avgång.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.

Förbud

Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

*Returresa från Norderön sker normalt 15 min efter avgång från Håkansta och Isön.

(4)

TRAFIKVERKET. BESLLNINGSNR: 100606. UTGÅVA:4.MARS. 2020. PRODUKTION: TRAFIKVERKET FORM OCH EVENT. KARTA: LANTMÄTERIET, DNR 109-2010/2667.

Vägnummer: 623, Håkansta–Norderön V Längd: 2 500 meter. Överfartstid: 13 minuter Leden trafikeras av frigående färja.

Vägnummer: 623, Isön–Norderön Ö

Längd: 1 500 meter. Överfartstid: 11 minuter Leden trafikeras av linstyrd färja.

Trafikinformation

trafikverket.se/hakanstaleden trafikverket.se/isoleden Röststyrt talsvar: 0771-65 65 65

Beställ störningsinfo via sms på ledens webbplats.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar, järnvägar och vägfärjeleder samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

264 221

261

223 222

87

321 321 321

E45

E45 E14

E14

Östersund

Ås

Fåker Frösön

Myrviken

Orrviken

Odensala

Tandsbyn

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 0 1 2 4 6km

S t o r s j ö n

Håkansta

Norderön Isön

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :