Bråkform, decimalform och procentform Skriv andelarna i bråkform och decimalform.

Download (0)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 71

MATEMATIK Gamma

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

γ

ARBETSBLAD 36

Bråkform, decimalform och procentform

Skriv andelarna i bråkform och decimalform.

1 a) 25 % = ____ = _________ b) 10 % = ____ = ________

2 a) 75 % = ____ = _________ b) 30 % = ____ = _________

3 a) 90 % = ____ = _________ b) 5 % = ____ = _________

Skriv andelarna i procentform och decimalform.

4 a) 1

2 = ________ = ________ b) 1

5= ________ = ________

5 a) 7

10 = ________ = ________ b) 4

100 = ________ = ________

6 a) 3

4 = ________ = ________ b) 3

5 = ________ = ________

Skriv andelarna i procentform och bråkform.

7 a) 0,25 = _________ = ____ b) 0,6 = _________ = ____

8 a) 0,04 = _________ = ____ b) 0,4 = _________ = ____

9 a) 1 = _________ = ____ b) 0,01 = _________ = ____

10 85 % av eleverna i Domarringens skola har ett eller

flera syskon. Hur många procent har inget syskon? __________________

11 Felicia betalar 40 % av sin lön i skatt.

Hur stor andel av lönen får Felicia behålla själv?

Svara i procentform, bråkform och decimalform. _____________________________

12 Jessica fick 2

5 av en vinst. Serena och Alice delade lika på resten.

Hur stor andel av vinsten fick de tre? Svara i procentform.

(2)

HEJ © LIBER AB 72

MATEMATIK Gamma

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

γ

ARBETSBLAD 36

FACIT

Bråkform, decimalform och procentform

1 a) 25 % = 1 4= 0,25 b) 10 % = 1

10= 0,1

2 a) 75 % = 3 4= 0,75 b) 30 % = 3

10 = 0,3

3 a) 90 % = 9 10= 0,9 b) 5 % = 5

100 = 0,05

4 a) 1

2= 50 % = 0,5 b) 1

5= 20 % = 0,2

5 a) 7

10= 70 % = 0,7 b) 4

100= 4 % = 0,04

6 a) 3

4= 75 % = 0,75 b)3

5= 60 % = 0,6

7 a) 0,25 = 25 % = 1 4 b) 0,6 = 60 % = 6

10(3 5)

8 a) 0,04 = 4 % = 4 100 b) 0,4 = 40 % = 2

5

9 a) 1 = 100 % = 1 1 b) 0,01 = 1 % = 1

100

10 15 %

11 60 % = 3 5 = 0,6

12 Jessica: 40 % Serena: 30 % Alice: 30 %

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :