Multiplikationstabell 6

Full text

(1)

Arbetsschema till multiplikationstabellerna

M6 M7 M8 M9

M6 M7 M8 M9

M6 M7 M8 M9

M6 M7 M8 M9

Välj ut rätt produkter ur lådan (10 st) och placera

ut dem på pärlbandet.

M6 M7 M8 M9

Namn:

__________________________________________________________________________________________________________________

Multiplikationstabell 6

• Noll gånger tar jag sex

• En gång tar jag sex

• Två gånger tar jag sex

• Tre gånger tar jag sex 3 6 = _____

1 6 = _____

9 6 = _____

4 6 = _____

8 6 = _____

10 6 = _____

0 6 = _____

7 6 = _____

5 6 = _____

2 6 = _____

6 6 = _____

Multiplikationstabell 6

• Noll gånger tar jag sex

• En gång tar jag sex

• Två gånger tar jag sex

• Tre gånger tar jag sex

3 6 = _____

1 6 = _____

9 6 = _____

4 6 = _____

8 6 = _____

10 6 = _____

0 6 = _____

7 6 = _____

5 6 = _____

2 6 = _____

6 6 = _____

(2)

M6 M7 M8 M9

M6+M4 M7+M6 M8+M6 M9+M7

D om ino 5 D om ino 6 D om ino 7 D om ino 8

M6 M7 M8 M9

Lä ng sta vä gen 3, 4 & 6 Lä ng sta vä gen 6 -7 Lä ng sta vä gen 6 -8 Lä ng sta vä gen 7 -9

M6 M7 M8 M9

Glassar 6 kr styck Multiplikation - 6:ans tabell

Tio glassar kostar ________ kr eftersom ______. 6 = __________

Fem glassar kostar ________ kr eftersom ______. 6 = __________

Två glassar kostar ________ kr eftersom ______. 6 = __________

Sju glassar kostar ________ kr eftersom ______. 6 = __________

Tre glassar kostar ________ kr eftersom ______. 6 = __________

Sex glassar kostar ________ kr eftersom ______. 6 = __________

Fyra glassar kostar ________ kr eftersom ______. 6 = __________

Nio glassar kostar ________ kr eftersom ______. 6 = __________

Åtta glassar kostar ________ kr eftersom ______. 6 = __________

Man kan köpa __________ glassar för 24 kr eftersom ______. 6 = 24 Man kan köpa __________ glassar för 36 kr eftersom ______. 6 = 36

Multiplikationscirkel

Skriv produkterna i ordning.

Stryk under entalen.

Dra raka streck i cirkeln från det ena entalet till det andra, till det tredje osv.

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________

1

2

3

5 0

4 9

8

7

6

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :