• No results found

1 500 000

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1 500 000"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1905 Statens Järnvägar provkör det första

elloket.

1862 Västra stambanan mellan Stockholm

och Göteborg står klar.

1871 Det passerar tio tåg om dygnet på Geting- midjan, sträckan mellan

Stockholm Central och Stockholms

södra.

2016 Persontrafiken på

järnväg är nu 70 procent högre

än 1988.

2017 Citybanan, en ny pendeltågstunnel under Stockholm och

två nya stationer i innerstaden, står

färdig.

2020 Upprustningen av sträckan Stockholm–

Göteborg är klar.

1800 1900–1950 1950–1999 2000–2019 2020

Ett snälltåg vid stationen i Laxå, troligen 1926 när Västra stambanan var nyelektrifierad.

Snabbtåget X2000 rullar in på Stockholm Central 1990.

Expresståg ankommer till Göteborgs Central den 12 maj 1975.

Resebyrån på Skövde Central 1950.

Rallarlag vid ånglok bygger ny bana, omkring 1885.

1926 Västra stambanan

elektrifieras.

1929 Stockholm får en ny infart söderifrån då Årstabron står klar.

1946 Hastighetsgränsen

120 km/tim passeras.

1958 Dubbelspåret mellan

Stockholm och Göteborg är klart.

1990 Snabbtåget X2000

sätts i drift mellan Stockholm och

Göteborg.

2015 600 tåg om dygnet passerar Getingmidjan,

sträckan mellan Stockholm Central

och Stockholms södra.

2008 Mellan Skövde och Töreboda når ett tåg 303 km/tim, vilket är

nytt svenskt rekord.

1955 Restiden mellan

Stockholm och Göteborg är nere på

fyra timmar.

1883 Persontågen förses med vakuumbroms.

1975 Det nya svenska hastighetsrekordet

på räls lyder 238,2 km/tim.

www.trafikverket.se

Under fem år rustar vi upp järnvägen mellan Stockholm och Göteborg. Det är ett måste för att trafiken ska kunna rulla de kommande hundra åren. Vi gör allt vi kan för att din resa ska bli så smidig som möjligt medan vi underller. TRAFIKVERKET. Besllningsnummer: 100825. Produktion: Care of Haus. Tryckeri: Ineko. Foto: www.samlingsportalen.se (Bildnummer: Jvm.KDAJ09139, Jvm.KDAE06693, Jvm.KDAF02218, Jvm.KBED00210, Jvm.KEAE02220).

VI UPPRUSTAR I FEM ÅR. FÖR SMIDIGA RESOR DE KOMMANDE HUNDRA.

STOCKHOLM< >GÖTEBORG 2016–2020

Vi underhåller Sverige.

STOCKHOLM< >GÖTEBORG 2016–2020

Allt fler väljer tåget. Det är en positiv trend som minskar avstånden i Sverige och gör det möjligt för människor att bo och arbeta där de vill. Samtidigt ställer det krav på att järnvägen är tillförlitlig.

Sveriges järnväg idag

1 500 000

tåg/år rullar på Sveriges järnväg

+300%

Så mycket har regionaltrafiken ökat sedan 1988

4 000

tåg varje dygn

150

gammal är delar av år den svenska

järnvägen 1 tåg/min

avgår från Stockholm Central

22 000

banarbeten/år

100

medarbetare

på Trafikverket planerar tidtabeller

och banarbeten

STOCKHOLM< >GÖTEBORG 1862–2020

(2)

Törebod a Laxå

Vingåker Katrin

eholm

Flen

Gnesta Söd

ertälje

Flemingsberg Älvsjö

Alingsås–Göteborg

Vi byter rälsen mellan Alingsås och Göteborg för att trafiken ska bli mer tillförlitlig och för att underhållet ska bli mindre på längre sikt.

MAJ–SEPTEMBER 2016

Herrljunga

Vi bygger en ny plattform i Herrljunga. Det är en av flera åtgärder för att järnvägstrafiken ska kunna fortsätta att öka.

2016–2017

Falköping

Vi kompletterar huvudspåren med två förbigångsspår. Då kan trafiken öka under perioder med hög belastning och den blir mindre känslig för störningar.

2018–2019

Göteborg

Vi bygger Västlänken, en tunnel under centrala Göteborg för pendel- och regiontrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

2018–2026

Stockholm

Under centrala Stockholm bygger vi en ny tunnel för pendeltåg, Citybanan. Det fördubblar kapaciteten och gör att tågen kommer att kunna gå tätare och punktligare.

2009–2017

Stockholm

Vi rustar upp en av landets mest trafikerade järnvägssträckor, Getingmidjan, sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra. Det är nödvändigt för att kunna säker- ställa en pålitlig trafik idag och imorgon.

2016–2019

Alingsås

Vi anlägger nya vändspår vid Alingsås station så att pendel- tåg kan vända utan att störa annan tågtrafik.

2017–2019

Sävenäs

Järnvägsknuten i Olskroken byggs om. Bland annat blir det två nya spår för godståg till Sävenäs. Därmed får persontrafiken mer plats och kan öka.

2018–2024

Lerum

Vi bygger en ny gångbro över spåren för att göra det lättare att byta mellan olika trafikslag under resan.

2016–2017 2016–2017

Laxå–Falköping

Vi byter ut kontaktledningssystemet mellan Laxå och Falköping eftersom det är gammalt och slitet. När vi är klara ökar tillförlitligheten och kapaciteten på banan.

2014–2018

Flemingsberg

Vi bygger ytterligare ett spår vid Flemingsbergs station, samt förlänger plattformen. Spåret ska användas när vi renoverar Getingmidjan, sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra.

VI UPPRUSTAR I FEM ÅR. FÖR SMIDIGA RESOR DE KOMMANDE HUNDRA.STOCKHOLM< >GÖTEBORG 2016–2020

Jobbigt nu. Härligt sen.

Västra stambanan är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk, en livsnerv för människor och företag.

Fler resenärer och mer gods än någonsin färdas idag på dess spår. Samtidigt är delar av banan över 150 år och avsedd för den trafik som rådde då. Det håller inte. Bokstavligt talat.

Under fem år rustar vi därför upp järnvägen mellan Stockholm och Göteborg. Spår, signaler, växlar, plattformar, kontaktledningar, banvallar… ja, i stort sett allt kommer att ses över. På vissa håll bygger vi även nytt.

Du som resenär kommer förstås att märka av detta gigantiska arbete. Idag kanske med irritation då arbetet pågår, men förhoppningsvis med glädje då vi är klara och du kan ta dig från A till B och C enkelt, smidigt och punktligt.

De fem år vi rustar upp järnvägen är ett måste för att trafiken ska rulla de kommande hundra åren.

Vi gör allt vi kan för att din resa ska bli så smidig som möjligt medan vi underhåller.

Aling

Partille sås Falköpin

g

teborg Skö

vde Hal

lsberg

Herrlju nga

Sävenäs Stenkul

len

Järna

Stockholm

References

Related documents

Med avseende till studiens syfte och frågeställningar har studien dessutom valt att beräkna fram nyckeltalen sparande för framtida underhållsåtgärder, skuldsättning kronor per

Kasserade batterier, glödlampor, mobiltelefoner och klockor är de små el- produkter svenskarna har mest av hemma i byrålådan.. Det visar en färsk undersökning 1 som Avfall

Visa av intervjupersonerna pratar om att branschen behöver städas upp eftersom de mäklare som gör ett dåligt arbete förstör för resten av mäklarna även om det finns rötägg i

De flesta respondenterna tyckte att de inte hade tid för att hitta på något när de bara hade en dag ledigt, detta för att de kände att de behövde den dagen till att sova

Barnen i undersökningen kan ta till sig kunskaper om pantsystemets komponenter: pantautomat, fabrik och lastbil, där vissa barn visar en förståelse genom att förflytta

Ett flertal respondenter föreslår att frågor angående sexuell hälsa skulle kunna bli ett obligatorium i utredningssamtal med ungdomar för att på så sätt kartlägga om det finns

I ”Dialog med hushållen” kommer ca 40 000 hushåll att kontaktas i kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille och Tjörn

Frågeställningen för studien har varit hur synen på samverkan skiljer sig mellan olika aktörer och organisationer som samverkar, hur synen på samverkan följer organisationerna