ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY Setkání na téma „

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY

Setkání na téma „

Dobrovolné návraty cizinců

“ 26.5.2015

Mgr. Adama Zizien

Místo setkání: CPIC (Centrum na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji) Hanychovská 622

Seznam účastníků setkání:

Sovová Petra - Regionální platforma Centra na podporu integrace cizinců LK Hloucalová Lenka - ÚP – Jablonec nad Nisou

Hodačová Hana - sociální kurátor Magistrát Jablonec nad Nisou Karban Petr - IOM Praha – Mezinárodní organizace pro migraci Karbanová Petra - NIDV – metodik pro další vzdělávání

Krabsová Ludmila - OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kraus Pavel - OAMP – vedoucí pracoviště

Randáková Karin - ÚP – Jablonec nad Nisou

Strouhal Václav - KÚ Liberec – koordinátor pro národnostní menšiny a cizince Záleský Lubomír - ÚP Liberec – vedoucí odboru trhu práce

Zizien Adama - TUL – knihovna

Všichni účastníci setkání spolupracují nebo udržují nějaký kontakt s cizinci, kterým se snaží pomoci pro zlepšení jejich denního života (aktivně nebo alespoň poskytováním informací).

Dobrovolné návraty se týkají buď občanů třetích zemí, kteří neoprávněně pobývají na území ČR a kteří na území vstoupili legálně, nicméně platnost jejich pobytového oprávnění již vypršela a oni se ocitli na mizině, nebo příslušníků třetích zemí, kteří neoprávněně vstoupili na území ČR a nadále zde pobývají v rozporu s platnou právní úpravou. S rostoucím bezdomovectvím v ČR se objevuje problém cizinců mezi bezdomovci. Někteří se nemohou přihlásit do projektu dobrovolných návratů cizinců z EU. Projekt „Dobrovolné návraty“ byl zahájen v roce 2009.

Podle mého názoru je dobrovolný návrat důstojnějším způsobem návratu než třeba deportace, která je nelidská a ve své podstatě se podobá zatčení zločince policií se všemi doprovodnými opatřeními.

Smyslem a cílem programu je to, aby zabránil tomu, že cizinec, který nemá prostředky pro život, zůstal v ČR v ilegalitě. Procedura dobrovolného návratu je zjednodušena tak, aby se cizinec sám a svobodně rozhodl a necítil se ohrožen. Služby a benefity programu závisí na finančních možnostech ČR a ve srovnání se sousedními státy, které disponují většími finančními prostředky, jsou adekvátní.

Kandidáti, kteří se hlásí do projektu, dostávají úhradu nákladů spojených s vycestováním leteckou cestou, úhradu na ubytování za poslední noc před odletem z území ČR. Délka doby správního vyhoštění (zákaz pobytu) je stanovena podle délky předchozího pobytu na území ČR bez pobytového oprávnění. Je také poskytnuta finanční pomoc, aby cizinci měli s čím začít nový život v jejich domovských zemích.

Setkání bylo zaměřené na hledání a posílení spolupráce aktérů na národní úrovni a rozšíření těchto informací mezi všechny potřebné.

Zpracoval: Adama Zizien

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :