• No results found

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2017-02-23 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdagen den 23 februari kl. 08:30

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

08:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Förfrågningsunderlag upphandling av skolskjuts från

läsåret 2018/2019 (B) Upphandlare

Lena Lindblad 5. Preliminära platser gymnasiet (I)

Rektor Markus Ring Biträdande rektor Claes-Håkan Martinsson 6. Förskola och skola i Fritsla (I) Förvaltningschef

Dennis Reinhold 7. Begäran om skolskjuts till Naturbruksgymnasiet

Svenljunga (B) Verksamhetschef

Cecilia Ragnarsson 8. Aktuella händelser (I)

Sofia Sjöstrand, ordförande

References

Related documents

Verksamhetschefer Caroline Billing Caroline Ekberg Sara Dahlin Marie Tell. Cecilia Ragnarsson

Administrativ chef Lena Ilhage Enhetschef Malin Ankarstrand 15:25 12. Konceptförskola – ett funktionsprogram

Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tid Torsdag den 6 februari kl. Sammanträdets öppnande och upprop

Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5.. Information från teknik- och

Begäran om ett femte år gymnasiesärskolan (FB) Rektor Laila Grönesjö 13:45 5.. Revidering av skolskjutsregler (FB)

Risker vid övergången mellan årskurser och skolformer (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander. 09:20

Planering för framtida användning Örbyskolan (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 14:00 7. Yttrande gällande medborgarförslag avseende

plan för Mark Nordväst (FB) Administrativ chef Lena Ilhage 7. Skolchef enligt skollagen (FB)