Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2017-02-23 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdagen den 23 februari kl. 08:30

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

08:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Förfrågningsunderlag upphandling av skolskjuts från

läsåret 2018/2019 (B) Upphandlare

Lena Lindblad 5. Preliminära platser gymnasiet (I)

Rektor Markus Ring Biträdande rektor Claes-Håkan Martinsson 6. Förskola och skola i Fritsla (I) Förvaltningschef

Dennis Reinhold 7. Begäran om skolskjuts till Naturbruksgymnasiet

Svenljunga (B) Verksamhetschef

Cecilia Ragnarsson 8. Aktuella händelser (I)

Sofia Sjöstrand, ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :