Ris & Roslådan-VFU

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ris & Roslådan-VFU

Syftet med ”Ris- och roslådan” är att förbättra kvaliteten och utveckla VIL/VFU. Anonymiserad uppföljning och

sammanställning sker terminsvis ( Vecka 21-2021)

FUNKTIONSMAIL: ris-ros-vfu@nvs.ki.se

NVS har startat en

programövergripande VIL-grupp. Vi öppnar nu på prov en ”Ris- och

roslåda”. Här kan du som student berätta om situationer i VIL/VFU som varit särskilt bra och om situationer som inte varit bra.

Obs! Vid allvarlig akut händelse ska du istället göra en incidentanmälan och direkt kontakta kursansvarig

Maila till ris-ros-vfu@nvs.ki.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :