• No results found

A A-AA 1AB23CDEFABCDEF4567812345678

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "A A-AA 1AB23CDEFABCDEF4567812345678"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

65.5

100

1:1

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil STRNAD

NABOJ_DRAZKOVANY_SESTAVA_

Nazev

KTS_M271_A02_12

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy KTS_M271_A02 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil KONECNY

Novy vykr. Datum 25-05-2015

ODK. VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.

OZNACENI POLOTOVAR CIS. ZASOBNIKU MN.

1 KTS_M271_A02_10_M06 - - ks.

A02_10_M06_KLINEK_ - - 3

2 KTS_M271_A02_12_M01 - - ks.

A02_10_M04_PRIRUBA_KOLO_ - - 1

3 ks.

SROUB_ISO_4762_M3X10_ 3

A-A

A

2 1

3

2:1 A

1

3

References