Person nummer

Download (0)

Full text

(1)

FALKENBERGS KOMMUN Gäller från 2013-04-10 Socialförvaltningen

Journalhandling sidan 1

2013-04-10

Överlämnande av ordinerade Vid Behovs läkemedel

Sjuksköterska skall som regel alltid kontaktas innan Vid Behovsmedicin administreras såvida inte annat överenskommits. Läkemedel som sjuksköterskan godkänt enligt listan nedan kan administreras utan föregående kontakt.

LÄS ordination för varje läkemedel på läkemedelslistan.

Person nummer

VARNING:

Namn:

Preparatnamn: Orsak: Styrka Får ges enligt ordination utan ssk-

kontakt( JA/NEJ):

Preparatnamn: Orsak: Styrka Får ges enligt ordination utan ssk-

kontakt( JA/NEJ):

Preparatnamn: Orsak: Styrka Får ges enligt ordination utan ssk-

kontakt( JA/NEJ):

Preparatnamn: Orsak: Styrka Får ges enligt ordination utan ssk-

kontakt( JA/NEJ):

Preparatnamn: Orsak: Styrka Får ges enligt ordination utan ssk-

kontakt( JA/NEJ):

Datum Kl. Orsak Läkemedel, styrka Antal Sign Resultat

0=ingen effekt 1= ringa effekt 2= god effekt

Sign

(2)

2013-04-10

Datum Kl. Orsak Läkemedel, styrka Antal Sign Resultat

0=ingen effekt 1= ringa effekt 2= god effekt

Sign

Figure

Updating...

References

Related subjects :