• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

EE

Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr

Box 24160 Linnégatan 87 D 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm

Mål nr 06-005

V.ans. 03-07320

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad 2007-12-28 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Jonny Zetterström med firma Zetterström Networks (sökande)

Målet gäller: Registrering av varumärket SAJTHOTELLET.

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

(2)

2

YRKANDEN M.M.

Jonny Zetterström har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin

ansökan, som det får förstås, i första hand med den ursprungliga lydelsen och i andra hand med den begärda ändringen av

märkets lydelse.

Zetterström har till grund för sin talan hållit fast vid att märket i sig har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för den sökta tjänsten. Därutöver har han här åberopat att märket SAJT- HOTELLET är inarbetat sedan 2001.

Zetterström har i huvudsak anfört följande. Patentverket har utan motivering bortsett från ändringsanmälan och gällande terminologi i branschen. Företeelsen webbhotell benämns inte

”sajthotell” och inte heller ”internethotell”. Varumärket

SAJTHOTELLET är sedan 2001 publicerat på IDGs webbplats

”Webbhotellguiden”. Under 2002 publicerades varumärket i tidningen ”PC för Alla” och 2005 i bl.a. facktidskrifterna ”Allt om PC”, ”Internetworld” och ”PC Hemma”. De första 100 av 11 000 träffarna på ordet ”Sajthotellet” på sökmotorn Google avser varu- märket och webbplatsen Sajthotellet.com. ”Sajthotell” ger fyra träffar på samma sökmotor och även dessa avser nämnda webbplats.

DOMSKÄL

Inledningsvis konstaterar Patentbesvärsrätten att den begärda ändringen påverkar helthetsintrycket av märket och att den därför, som Patentverket funnit, inte kan godtas.

I likhet med Patentverket finner Patentbesvärsrätten att det sökta märket är beskrivande för tjänsten ”upplåtande av ut- rymme på webbservrar/webbsajter (webbhotell)”. Utredningen i Patentbesvärsrätten avseende inarbetning visar inte heller att märket förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga genom användning.

(3)

3

På grund av det anförda skall överklagandet lämnas utan bifall.

Per Carlson Merit Persson Ulf Hallin Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

References

Related documents

Mindmancer har till grund för sin talan hållit fast vid att de sökta mär- kena i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att de i vart fall

Till grund för sin talan har Brynild Gruppen hållit fast vid att det sökta märket i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de sökta varorna i

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SWEBIKE besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för bl.a.. de fordon

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket GRUNDA i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket RABBALSHEDE KRAFT i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det i vart

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket IGGESUND genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket PARTY IS besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de sökta varorna i klass 30

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SMS-SM besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.. I andra hand har bolaget, såsom