• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (2)

LC

Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr

Box 24160 Karlavägen 108 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971 104 51 Stockholm

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 2010-01-21

Mål nr 08-012

Klagande

Stureplan Invest AB, 556700-7983 Box 55999, 102 16 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket Caffé FRATELLI STURE i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 17 oktober 2007 angående varumärkesansökan nr 06-04608 se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten fastställer PRV:s beslut.

(2)

PATENTBESVÄRSRÄTTEN Mål nr 08-012 2 (2)

YRKANDEN M.M.

Stureplan Invest AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningen.

Bolaget har till grund för sin talan, som det får förstås, hållit fast vid att det sökta märket Caffé FRATELLI STURE i figur inte är förväxlingsbart med de i PRV motanförda gemenskapsvarumärkena 883330 PASTA FRATELLI och 2977452 FRATELLI DELI CAFE.

Bolaget har i PRV åberopat bl.a. följande. Ordet ”fratelli” som

förekommer i ansökningen och i de motanförda gemenskapsvarumärkena betyder ”söner” på italienska och är ett vanligt förekommande ord i

affärsverksamhet. Således ska ingen ha rätt till fratelli. Det sökta märket har dessutom ordet STURE som särskiljande tillägg samt ordet Caffé jämte figur.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, och Annika Ryberg, samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl. Enhälligt.

References

Related documents

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvarumärket MONSOON (nr 7301641).. Bolaget har

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta varu- märket DANITRON inte är förväxlingsbart med det motanförda äldre varumärket DANITOL.. Till utveckling

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvarumärket FRANPOWER (nr 6089924).. Bolaget har

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket COMPLEXX inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskaps- varumärket COMPLEX.. Bolaget har

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att det sökta märket J BOX inte är förväxlingsbart med det motanförda varumärket 354779 J:BOX i figur.. JC har till

Bolaget har till grund för sin talan hållit åberopat att det sökta märket WETV inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvaru- märket WE enligt något av

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket GAINER EXPLOSION inte är förväxlingsbart med det motanförda märket GAINER PRO.. Till utveckling av

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att det sökta märket BUFFALO DAVID BITTON inte är förväxlingsbart med det motanförda varumärket 210.217 BUFFALO BOOTS i