De flesta i USA gillar Kuba

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

25 Tidskriften Kuba 1/2016 Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-

kommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har publicerats i www.globalarkivet.se

De flesta i USA gillar Kuba

NPR News 2016-02-16

För första gången gillar flertalet i USA nu Kuba – 54 procent enligt Gallup. Men bland republikanerna är det bara 34 procent som gillar Kuba jämfört med 73 procent av demokraterna, och 53 procent av de oberoende. Gallup

konstaterar att synen på Kuba i USA har blivit starkt polariserad och gapet mellan demokrater och republikaner har ökat från 17 procent 2014 till 39 procent idag.

Gallup började fråga USAs befolkning om Kuba 1996 och det är först nu som ett flertal säger sig se Kuba i ett fördelaktigt ljus. Undersökningen som gjordes 3-7 januari omfattar 1 021vuxna från 18 år och uppåt i alla 50 delstater och har en felmarginal på 4 procent. Översatt Eva Björklund

Figure

Updating...

References

Related subjects :