• No results found

”I dag kan vi säga vad vi vill på radion och det finns ingen direkt censur, men de stora medierna, både tidningar och tv, kontrolleras av den radikala högern.”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "”I dag kan vi säga vad vi vill på radion och det finns ingen direkt censur, men de stora medierna, både tidningar och tv, kontrolleras av den radikala högern.” "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Arbetaren 14/2009

10 Reportage

som medlemmarna sedan får säga ja eller nej till, fortsätter Durán.

– Vi frågade Funes igen och han ställde upp. Omröstningen fick ske på nationalare- nan Estadio Cuscatlán. Det var mer folk utanför än det var inne på den fullsatta are- nan och alla röstade ja till Funes.

Men Durán bekräftar att det fanns flera inom partiets mer ortodoxa kommunistiska kärna, som han själv tillhört länge, som inte vill se Funes som partiets kandidat. För att blidka dem valdes en annan av de historis- ka ledarna, Salvador Sánchez Cerén till vicepresidentkandidat.

För den salvadoranska högern och de större massmedierna var det till en början svårt att kritisera Funes. Den konservativa dagstidningen La Prensa Gráfica beskrev honom till och med som en man att lita på.

Opinionssifforna blev därefter. FMLN och Funes kom att leda tvåsiffrigt över Arena i undersökning efter undersökning.

För Funes blev stödet en upprättelse.

Efter hans massiva kritik av regeringen 2001 hotades Canal 12:s mexikanska ägare av annonsbojkott om inte Funes försvann ur rutan. De stora annonsörerna stod rege- ringspartiet Arena nära.

SOM PRESIDENTKANDIDAT fick Funes ett par månaders smekmånad, men snart kom han att ställas inför sina gamla kollegor och tonen var hård. Han framställdes som en marionett för FMLN:s kommunister och Venezuelas socialistiska president Hugo Chávez. I tidningar och på tv gjordes reportage om fattigdomen och förstatli- gande av privat ägande i Bolivia, Nicaragua och Venezuela som avskräckande exempel på den politiska vänstervåg som svept över Latinamerika och nu tycktes stå på tröskeln till El Salvador.

– Valkampanjerna inför årets val har visat på avsaknaden av oberoende medier i El Salvador, säger advokaten och den poli- tiska analytikern Roberto Burgos på UCA:s institution för mänskliga rättigheter, IDHUCA.

– Jag skulle ljuga om jag sade att situa- tionen inte är bättre än under den väpnade konflikten. I dag kan vi säga vad vi vill på radion och det finns ingen direkt censur, men de stora medierna, både tidningar och tv, kontrolleras av den radikala högern. Det finns få exempel på oberoende journalistik.

Burgos får stöd av en rapport som EU:s valobservatörer i El Salvador publicerade inför årets presidentval. Enligt den kunde bara fyra av de 15 stora pappers- och eter- medierna i landet anses stå för en obero- ende bevakning av valet. Tre rapporterade till förmån för FMLN. Åtta rapporterade långt mycket mer, och mer positivt om Arena: de tre statliga tv-kanalerna, tre pri- vata (inklusive Canal 12) och landets två stora dagstidningar.

Innan lokal- och parlamentsvalet den 18

januari i år var FMLN segervissa, men helt tvärtemot vad alla opinionsundersökningar visat förlorade partiet borgmästarvalet i huvudstaden. Luften gick ur hela partiet, även om Funes försökte gjuta mod i väl- jarna. Samtidigt intensifierades mediekam- panjen mot honom och hans huvudmot- ståndare, Arenas kandidat Rodrigo Avila gick framåt i opinionen, med de två mindre högerpartierna PCN:s och kristdemokra- terna PDC:s väljare i ryggen.

MEDAN FMLN GJORT som Arena tidigare, och valt en yngre kandidat utan kopplingar till den tidigare väpnade konflikten, gjorde regeringspartiet tvärtom. Visserligen var Rodrigo Ávila ung, men hans bror var en av Arenas grundare.

Som medlem i en paramilitär styrka i slutet av kriget fick Avila också rykte om sig att vara pricksäkerheten själv. Efter krigsslutet blev han polischef och lade grunden för den hårdföra taktik mot lan- dets ungdomsgäng, maras, som kommit

att bli Arena-regeringarnas varumärke. En taktik som visat sig fullkomligt ha miss- lyckats. El Salvador är i dag, enligt den Panamerikanska organisationen för hälsa, det mest våldsamma landet på det västra halvklotet.

Efter sin tid som polischef var Avila ett tag parlamentsledamot för Arena, innan han blev säkerhetsminister i Elías Antonio Sacas regering och sedermera återigen polischef, strax innan valet i år.

Avilas återkomst till polisen är i sig en spegling av Arenas konstanta politik, och ger i viss mån Funes rätt i sitt uttalande om regeringens politiska ovilja till föränd- ring.

Under 20 år vid makten har Arena för- vandlat El Salvador till den näst mest libe- raliserade ekonomin i Latinamerika, efter Chile, och den 33:e mest liberaliserade i världen. Samtidigt har partiet inte lyckats minska fattigdomen som ligger fast kring 45 procent av befolkningen. De ekono- miska och sociala klyftorna har ökat, lik-

som det kriminella våldet och ungdoms- arbetslösheten.

På flera sociala områden ligger El Salva- dor också långt efter sina grannländer. Om och om igen underströk Funes under sin valkampanj att El Salvador är det land i Centralamerika som lägger minst pengar på hälsa och utbildning. En halv miljon sal- vadoraner saknar också tak över huvudet, om kartonger, presenningar och ruiner räknas bort.

– Genom journalistiken lärde jag känna fattigdomen och den sociala ojämlikheten som finns i landet, säger Funes.

– Men jag lärde också känna den poten- tial som det salvadoranska folket har för att fortsätta framåt och lösa sina problem. Det bästa exemplet på detta är diasporan – de nästan tre miljoner salvadoraner som lever utanför landets gränser och som sökt nya utvägar eftersom de i El Salvador varken funnit de arbeten, inkomster eller löner som de behövt för att överleva. Om denna önskan till förändring och vilja att överleva

”I dag kan vi säga vad vi vill på radion och det finns ingen direkt censur, men de stora medierna, både tidningar och tv, kontrolleras av den radikala högern.”

Roberto Burgos, advokat.

I Ligger i Centralamerika och har sex miljo- ner invånare, varav drygt hälften lever på mindre än två dollar om dagen. Ytterligare närmare tre miljoner salvadoraner bor utom- lands.

I Mellan 1980 och 1992 dödades 75 000 människor och mellan 5 000 och 8 000 försvann i inbördeskriget mellan vänster- gerillan FMLN och regeringen, som backades upp av USA.

I Nationella befrielsefronten Farabundo Martí, FMLN, grundades när fem olika gerilla- grupper gick samman 1980. 1992 blev det ett politiskt parti som vuxit sig starkt hos den salvadoranska medelklassen.

I Det avgående regeringspartiet Arena grundades 1981 av Roberto D´Aubuisson, tidigare militär och ledare för flera döds- patruller. Partiet står det salvadoranska näringslivet nära.

I 2006 ingick El Salvador ett frihandelsavtal med USA.

I Landet var i år sista latinamerikanska land att ta hem sina soldater från Irak, där de varit stationerade sedan 2003.

I Det är i dag det enda land i Latinamerika som inte har diplomatiska förbindelser med Kuba.

I Presidentvalet avgjordes i mitten av mars med 51 procent till Mauricio Funes och 49 till Rodrigo Avila, vilket var den minsta seger- marginalen i ett presidentval i El Salvadors historia.

El Salvador FaktaFunes var aktuell som kandidat för FMLN redan inför valet 2004, men tackade då nej.

References

Related documents

Dessa organiserade och våldsamma ungdomsgäng lyckades etablera sig även i El Salvador och står idag för ungefär 30 procent av det totala våldet enligt statistik från

Nu· breddar man alltså sitt solidaritetsarbete och kommer en tid framöver att informera om och samla in pengar till kampen i El Sal- vador, främst genom detta

NPF­forskningen är fortfarande under utveckling och med detta temanummer vill Sociologisk Forskning belysa och bidra till denna forskning.. Till temanumret välkomnas manus

En av nordiska marknadens mest uppskattade och populära downlight för montage både inomhus/utomhus med helt enastående ljusteknisk prestanda kombinerat med en mycket låg

Patienter med misstänkt hjärtinfarkt transporteras direkt till angiografilaboratorium eller hjärtinfarktavdelning, vid misstänkt stroke sker trans- port direkt till

Utöver brist på ruti- ner för handläggning har en studie från USA identifie- rat följande hinder för att initiera behandling för al- koholberoende inom primärvården: låg

The third part of my text approaches microhistory in an Iranian context and elaborates this relationship and the necessity of microhistorical narrativity in the

I tabell 1 nedan redovisas utfallet av stödet till konvertering från direktverkande elvärme t.o.m. Antalet lägenheter i dessa ärenden uppgick till drygt 16 500 stycken. Av de

Sammantaget innebär det att Sveriges kunskap- och innovationssystem (AKIS) kännetecknas av att grundförutsättningarna är goda, samtidigt som utvecklingspotentialen är stor för att

Det finns ett behov av att stärka kunskapssystemet i Sverige inom alla de områden som CAP omfattar och CAP kan bidra till att möta dessa behov, såväl vad gäller insatser som

Vi behöver underlätta för jordbruket att fortsätta minska sin miljöbelastning, för att bevara de ekosystemtjänster vi har kvar och på så sätt säkra den framtida produktionen..

Analyser av vad Moderaterna, KD och SD tycker i olika frågor ger en fingervisning om vilken politik som partierna skulle föra om de fick styra Sverige.. Vi kan också dra

Risken för en blodpropp i vener eller artär er ökar något, speciellt under det första året eller när kombinerade hormonella preventivmedel börjar användas igen efter ett

Trots att försäljningen i Italien föll till 190 300 (en minskning med 33 700 enheter), fortsatte Ford att vara landets ledande importmärke, och trots att året avslutades svagt

Inom reklam finns det mest representation av olika rasiala grupper, säger Sayaka Osanami Törngren, docent vid Malmö universitet.... Sayaka Osanami Törngren medverkar tillsammans

En ny kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling visar att Västerås är den stad som ger näst mest kvadratmeter. Här får du hela 42 kvadratmeter etta för en miljon

In summary, high levels of violence and crime does not bode well for the proper respect and defense of civil rights and places great strains on government and political parties

Det rör sig, betonar Ekner i inledningen till den första delen, inte om en utgåva som gör anspråk på att innehålla allt Gunnar Ekelöf skrivit, men väl om »en

In conclusion (figure 13), TLR4 Asp299Gly gene polymorphism was associated with reduced LPS induced phosphorylation of IκBα and reduced LPS induced cytokine secretion. These

Här i Sverige ligger vi långt fram i fråga om poddradio, inte minst tack vare Sveriges Radio som både gör vanliga radiopro- gram tillgängliga och spe- lar in program exklusivt för

Margit Brundin (född -81) verksam i Malmö visar keramiska skulpturer.. Skulpturerna föreställer stora harar som med sitt kroppsspråk och positioner förmedlar olika grader

Kartläggningen visar att Vansbro i Dalarna toppar listan över de kommuner där e-handeln blomstrar mest.. Värmländska kommunen Storfors och tennismeckat Båstad placerar sig

Hur lönenivån utvecklas har en avgörande betydelse för den totala ekonomiska tillväxten och beror långsiktigt till största delen på hur produktiviteten i näringslivet