BUDGET BID SOFIELUND

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Fastighetsägare BID Sofielund

BUDGET

BID SOFIELUND

2020 Kommentar

Intäkter

Fastighetsägare, serviceavgift 720 000 Hyresrätter

Brf: er, serviceavgift 16 500

Övriga, serviceavgift 274 000 Företag m fl

Medlemsavgifter 20 500 Alla

Verksamhetsstöd 750 000

Seminarier 45 000 Ersättning

Uthyrning lokal 55 000 SUMMA INTÄKTER 1 881 000

Kostnader

Förbrukning/kontorsmaterial 15 000

Hyra för lokaler 145 000

Bevakning lokal 12 000 Inkl. kamera överv.

Hyra garage 7 500

Resekostnader 40 000 Studieresor, semin.

Möteskostnader 15 000 Inkl. medl.möten

Företagsförsäkringar 3 200

Bankkostnader 800 Inkl. avg kort

Bokföringskostnader 20 000 Inkl revisor, årsred.

Hemsida 105 000 Uppdat, texter, loggor, nyheter, mm

Nyhetsbrev 50 000 Produktion, tryck

Nyhetsbrev utdelning 40 000

Frilans 15 000 Text & fotostöd

Domän, bredband, tele, program 20 000 Teknik, licens, underhåll domän 40 000

IT stöd 5 000

Föreningsstöd 120 000 s

Kulturaffischering 25 000

Konsultstöd 100 000

Löner för anställda 890 000 Inkl. avg.

Arvoden 75 000 Inkl.

Omvärldsbevakning 12 500

Värvning mm 75 000

Övrigt 10 000

SUMMA KOSTNADER 1 831 000

Figure

Updating...

References

Related subjects :