Promemorian Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (1)

Datum

2020-10-08

Diarienr (åberopas) Saknr Er referens

Polismyndigheten Rättsavdelningen A575.201/2020 000 I2020/02546 Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se annica.liljedahl@regeringskansliet.se Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon 114 14 Webbplats polisen.se E-post registrator.kansli@polisen.se

Promemorian Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i

Färöarna eller Förenade kungariket

Polismyndigheten har, utifrån de intressen som myndigheten har att bevaka, inga synpunkter på de förslag som presenteras i promemorian.

Juristen Tony Back har beslutat i detta ärende med juristen Eva Sjögren som föredragande. POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Eva Sjögren Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :